Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Peter Hjörne: Dikt eller verklighet?

Är detta fake news? Döm själva! En sak är dock klar: Avenyn ska äntligen rustas upp.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Varning: denna krönika kan innehålla spår av sanning.

Avenyn och alla gator och torg gnistrar och glimmar av de mest makalösa ljusslingor, ljusspel och girlander, julbockar och hjärtan. Den nyfallna snön reflekterar juleljusen och lägger sig som en vit vadd över Julstaden. Ett fridfullt lugn sänker sig. Gatorna fylls så där lagom, flanörer nickar vänligt när de möts. Några bär på julgranar, andra på konstfärdigt inslagna paket. Göteborg må vara Lilla London men denna jul påminner västkustens pärla mer om en feel-good-film i New York-miljö.

Stadens styresmän och -kvinnor myser nere vid Gustaf Adolfs Torg när de blickar ut mot den perfekt symmetriska granens mängd av kulor och magiska ljus. Julens ande och mening har mildrat sinnena och årets sista månader har präglats av ett politiskt samförstånd över partigränserna men också av en ny samarbetsanda mellan förvaltningar och tjänstemän.

Den förtätade julstämningen har lett till motsatsen i stadsplaneringens intentioner - förtätning av stadsrummet skall förbytas mot öppenhet, luft och ljus.

– Precis så är det, utbrast våra stadsplanerare. Staden behöver pauser, det som sker mellan byggnaderna. Tomrum behöver inte till varje pris febrigt fyllas. Därför bestämdes att grönytorna skulle fredas och få vara pauser, mellanrum i stadens arkitektoniska konsert. En ovanligt musikalisk syn på stadsplanering. Man skulle rent av kunna tro att stadsplanerarna tagit intryck av den skicklige konsertpianisten Henrik Måwe som i en intervju i GP framhållit pausens betydelse:

– Jag har börjat ägna mig åt tystnaden och kan använda pausen som uttrycksmedel på ett mer naturligt sätt... för musik är det inte bara toner utan främst det som sker mellan dem.

LÄS MER: Utveckla Heden - nu!

Det bestämdes samtidigt att Heden också skulle få vara en paus i stadsrytmen, en öppenhet för alla göteborgare, för idrott, lek och rekreation. Och eftersom de som har makten över gator, torg och öppenheter tidigt insett att bilen inte kan få dominera staden beslutades sålunda om ett underjordiskt garage för att skapa än mer grönskande yta.

Från Gustaf Adolfs Torg utgick vid samma tid ett påbud om att den under stundom fantasilösa, monotona, ytliga och brutala gestaltningen skall ersättas med arkitektur av yppersta klass - lekfull, detaljrik, vacker, hållbar, uppfinningsrik och funktionell.

"Form och funktion i harmoni i stället för funktion utan form i total disharmoni", som GP:s arkitekturskribent Mark Isitt uttryckte det.

– Vi vill att stadens utveckling skall buga för dess historia, tradition och särart men också för framtiden med hållbar, djärv kreativitet. Lågmäld kvalitet och elegans skall inte alltid behöva stå undan för strävan efter monumentala landmärken. Rutmönstrade stubbar skall inte vara Göteborgs arkitektoniska signum. Framför allt vill vi planera och bygga vår stad i en skala som gör att Göteborg förblir en god, vacker och trivsam stad att verka och bo i, sa en högt uppsatt politiker i en uppmärksammad intervju.

Från "Endräktskonferensen", där politiker och tjänstemän hade samlats för att tala ut och besluta om en ny färdriktning för Göteborg, läckte både beslut och uttalanden ut:

– Jag har en känsla av att de som planerade Korsvägen insåg att uppgiften var omöjlig och bara gav upp. Men när vi nu ändå håller på med Korsvägen för Västlänken, skulle vi då inte kunna undersöka möjligheten att göra eländesplatsen framkomlig i framtiden, sa en tjänsteman på Stadsbyggnadskontoret, som vill vara anonym.

Och à propos framtiden sa en vänsterpolitiker:

– Vi har ju ett fastighetsbolag i stadens ägo som heter Framtiden. Dess vision är "Vi bygger det hållbara samhället för framtiden" och ambitionerna är inte små: "Våra hyresgäster ska trivas, ha en meningsfull tillvaro och leva i goda livsmiljöer". Ett bolag som kan "skapa meningsfull tillvaro" borde få sitt mandat utökat till att omfatta alla göteborgare.

Mötet beslutade också att skapa en syskonkoncern till Framtiden - Stadsutvecklingsaktiebolaget Nutiden - också ägd av Göteborgs Stad. Dess uttalade vision är: "Vi ser till att det sker nu!" Till Nutiden delegeras bland annat Arenan, Heden, Nya Valhalla, Skeppsbron och hamnbadet.

Ett axplock andra beslut:

* Omedelbart floskelförbud i offentlig kommunikation införs och antalet kommunikatörer dras ner betydligt från dagens cirka 250. Till protokollet togs ett förtydligande: "Mötet ville på intet sätt påstå att det finns ett samband mellan dessa två beslut."

* Staden bestämde också att i framtiden bara beställa broar som går att öppna och stänga.

* Istället för de 48 spårvagnar som med omedelbar verkan togs ur drift beställs spårvagnar som tål vatten (noggranna studier har visat att det regnar i Göteborg).

* I Fiskekyrkan skall man sälja fisk.

Fake news? Dikt eller verklighet? Döm själva!

PS. En sak är emellertid alldeles sann: Äntligen, efter 50 år, skall Avenyn och stråken runt paradgatan rustas upp. 400 miljoner kronor kommer det att kosta fastighetsägarna runt Avenyn och Göteborgs stad, i lika delar. Heder åt alla inblandade!

– Vi vill att det skall vara en fantastisk plats för göteborgarna året runt. Det måste bli enastående. Det skall bli Göteborgs vackraste gata igen, sa Jessica Wassberg, vd för Avenyföreningen, till GP.

Höga och väl motiverade ambitioner för en gata som misshandlats, slitits och plottrats bort alldeles för länge.

Också Götaplatsen är med i projektet. Då vågar man kanske hoppas på att det förfärliga asfaltslapptäcket försvinner och varför inte också det märkliga så kallade vattenspelet. Och tänk om konsten kunde få en framträdande plats: skulpturer längs hela paradgatan ända ner till Operan. Världsunikt!

LÄS MER: Några saker att tjôta om!