Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Meli Petersson Ellafi
Bild: Meli Petersson Ellafi

Peter Hjörne: Utveckla Heden - nu!

I var sin text kommenterar Peter Hjörne och Adam Cwejman förslaget från Wallenstam och Wingårdhs arkitektkontor att bygga höghus på Heden.
Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

Så kom det då, Hedenförslaget som det ryktats om och som jag skrev om för ett tag sedan. Tillsammans med arkitektfirman Wingårdhs har fastighetsföretaget Wallenstam presenterat Heden Live - men inte som ett vanligt förslag utan som en "gåva" från byggföretaget till vår 400-årsjubilerande stad.

Gåvor kan man som bekant inte behandla hur som helst. Man bör vara tacksam eller i varje fall låtsas, lite som när man fick mjuka paket av mormor på julafton men helst ville ha ett Märklinlok.

"Man skall inte skåda given häst i munnen", lyder ett gammalt latinskt talesätt. En hästs ålder, och därmed dess värde, skall kunna avgöras genom en titt på tänderna. Det ansågs (och anses nog fortfarande) att det är oartigt att kritiskt granska något man fått som gåva, som att titta efter prislappen på en present, därav ordstävet.

LÄS MER: Folkomrösta om Heden!

Jag vet inte om Hans Wallenstam hade den latinska sentensen i bakhuvudet när han överlämnade 400-årspresenten till moderaten Hampus Magnusson, som är ansvarig för stadsutvecklingsfrågor i Göteborg. Det är i varje fall ett smart sätt att presentera Wallenstams ambitioner. Däremot kommer "gåvopaketeringen" inte innebära att "hästens mun inte skådas" eller att värdet av förslaget inte skärskådas. Så artiga är vi göteborgare inte!

– Vi tänkte att det skulle finnas någon plats eller minne för kommande generationer att se vad som hände runt 400-årsjubileet, sa Hans Wallenstam.

Det har han rätt i. Som påpekats ett flertal gånger på denna ledarsida kommer det senarelagda 400-årsjubileet inte sätta samma "eviga" avtryck som 300-årsjubileet. Då fick göteborgarna bland annat Götaplatsen, Näckrosdammen, Svenska Mässan, Konstmuseet, Botaniska, Naturhistoriska, Liseberg och Slottsskogsvallen. Stadsteatern och Konserthuset planerades redan då.

– Heden är ganska så grått och grusigt, ett provisorium och en parkeringsplats...Det är en underutnyttjad plats i Göteborg, menade arkitekten Gert Wingårdh i samband med presentationen av planerna.

Också det sant! Heden är i många stycken trist, i perioder öde och dött - Heden Dead snarare än Heden Live. Det innebär emellertid inte att fyra enorma höghus mitt i stan och fasta arenor och fotbollsplaner ovanpå garage är lösningen.

Heden Live är ett ambitiöst, proffsigt och styckevis spännande förslag. Det är naturligt att ett skickligt fastighetsbolag som Wallenstam suktar efter att bygga så mycket det går i centrala Göteborg.

Det är ett legitimt lönsamhetsintresse att bygga och förvalta. Men någon gåva till göteborgarna är det inte. Heden är redan göteborgarnas. Heden är vårt unika, öppna och flexibla stadsrum, värt att värna nu liksom 1925, då förste stadsingenjören Albert Lilienbergs och stadsarkitekten Karl Samuelssons i ett yttrande slog fast:

"Av de utredningar, som sålunda gjorts synes hava kristalliserats ut att Heden för all framtid bör lämnas väsentligen obebyggd. Den mission, som Heden nu fyller, att vara de centrala stadsdelarnas stora lunga, är nämligen, särskilt för det uppväxande släktet, av så stor betydelse, att skäl, som kunna tala för Hedens bebyggande, måste vika för dem...Att avsevärt bebygga Heden vore således att avhända staden ett av de största värden staden i stadsplanehänseende har."

Så länge Heden är övergivet av staden, outnyttjat och outvecklat till sin fulla potential, kommer det att vattnas i munnen på alla som vill bygga. Om Göteborg inte vill "avhända sig ett av sina största värden" gör staden klokt i att lämna långbänken och bestämma hur Heden skall utvecklas.

Det finns mycket att göra utan att man behöver tumma på Hedens funktion, själ och hjärta. Åtskilligt finns att hämta i de många förslag som tagits fram genom åren, inklusive Heden Live. Grunden i förändringen skall dock vara att bevara Heden som en generös allaktivitetsplats.

En grön, vacker, lättillgänglig rekreations-, lek- och idrottsplats. En samlingsplats för alla göteborgare året runt och en möjlighet för tillfälliga, stora evenemang. De städer är lätt räknade som skulle kunna anordna Gothia Cup och Partille Cup, världens största fotbolls- och handbollsturneringar för ungdomar, mitt i centrum. Det gör Göteborg unikt.

– Detta är det bästa av alla förslag som kommit fram genom åren. Det täcker många av våra behov, sa Gothia Cup-generalen Dennis Andersson när jag talade med honom.

- Men det går inte bara att anlägga fyra fotbollsplaner. Det behövs också ytor för alla människor och event runt turneringen. Och framför allt kan byggnationen inte få pågå i fem år. För då finns varken Gothia Cup eller Partille Cup, la Dennis Andersson till.

Heden behöver rensas. Lägg parkeringarna under mark och ta bort alla andra provisorier, hotell och baracker. Då frigörs yta.  En del av den frigjorda ytan kan då användas till bebyggelse, som helt eller delvis kan finansiera Hedens utveckling.

Det är ett "bondeoffer" som kan behöva göras för att värna det öppna Heden. En sådan bebyggelse skall vara varlig och hänsynsfull mot skala och uttryck i Hedens omgivning. Fem, sex våningar längs Sten Sturegatan med rekreations- och grönytor mellan husen och idrottsplanerna. Men inga höghus!

Den göteborgska vurmen för höghus är svårbegriplig. Allt så kallat ikoniskt och all förtätning i centrum måste inte gå på höjden. Och framför allt skall det inte ske på Heden!