Johan Hilton: Sex kulturchefer i upprop mot läskrisen: Här är våra tre krav

Läskrisen bland unga är ett enormt misslyckande. I ett gemensamt upprop kräver kulturcheferna för landets största tidningar att kraftfulla åtgärder nu sätts in.

ANNONS

Barn och unga i Sverige läser allt mindre. Krisen slår brett, de flesta undersökningar visar att läsningen minskar i nästan alla grupper.

Orsakerna är många. Bibliotek stängs och bara knappt hälften av landets elever har tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Skillnaderna ökar mellan barn beroende på socioekonomisk bakgrund, och skolan har blivit allt sämre på att kompensera för gapen. Konkurrensen från skärmar och sociala medier blir allt hårdare.

Läsning är nyckeln till bildning och till historien, men också en förutsättning för människans frihet. Det barn som inte lär sig läsa ordentligt kommer som vuxen att sakna de redskap som krävs för att kunna fullgöra sitt medborgaruppdrag. I dag når 20 procent av 15-åringarna inte över basnivån i läsförståelse. Det är ett enormt misslyckande.

ANNONS

I dag har många elever inte tillgång till egna läromedel, eller till egna skönlitterära böcker

Att lära sig läsa är att lära sig tänka, och läskrisen hotar i förlängningen både demokratin och den enskildes möjlighet att växa. Vi menar att det är ett gemensamt samhällsintresse att ge alla barn och unga både läskunskaper och vägar in i skönlitteraturen. Vi menar också att skolan måste ta det ansvaret, och att politiken måste se till att resurser och verktyg finns på plats.

I dag har många elever inte tillgång till egna läromedel, eller till egna skönlitterära böcker. I dag har de privata skolkoncernerna ekonomiska incitament att strunta i att satsa på bibliotek. Många elever i svenska skolor har inte tillgång till egna läromedel, eller till egna skönlitterära böcker. Det är ett fattigdomsbevis i ett rikt land.

Vi har ansvar för landets största kultursidor och är oense om mycket. Men om detta är vi överens: det behövs krafttag för att stoppa läskrisen. Vi uppmanar politiker från höger till vänster att ställa sig bakom dessa krav:

• Alla skolor ska ge eleverna tillgång till egna, tryckta, skönlitterära böcker att läsa.

• Alla elever ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek. Förra veckans besked från regeringen om en satsning på skolbibliotek är ett bra men otillräckligt första steg.

• Vi vill se en satsning på läsning i hela grundskolan, med målet att jämna ut skillnaderna i läsförmåga.

ANNONS

Johan Hilton, kulturchef Göteborgs-Posten

Lisa Irenius, kulturchef Svenska Dagbladet

Victor Malm, kulturchef Expressen

Karin Pettersson, kulturchef Aftonbladet

Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter

Ida Ölmedal, kulturchef Sydsvenska Dagbladet

Läs mer i GP Kultur:

LÄS MER:Man är ingen kunskapsnation om man struntar i barnens läsning

LÄS MER:Att barnen slutar läsa hotar demokratin

Anmäl dig till Johan Hiltons nyhetsbrev

GP:s kulturchef Johan Hilton tipsar om veckans snackisar, händelser och guidar dig till Göteborgs kulturliv.

För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.

ANNONS