Stadsbibliotekets filial 300 m2 är ett av biblioteken som kan läggas ner.
Stadsbibliotekets filial 300 m2 är ett av biblioteken som kan läggas ner. Bild: Björn Olsson

Massiva nedskärningar hotar Kulturgöteborg

Göteborgs kulturaktörer håller andan. Inför måndagens beslut i kulturnämnden föreslår förvaltningen omfattande nedläggningar. Kultursommarjobben, Speldags och flera bibliotek ligger illa till.

ANNONS
|

Kulturgöteborg står inför omfattande nedläggningar. Det visar kulturförvaltningens förslag till budget för 2020.

I förslaget föreslås att sex av stadens bibliotek kan läggas ned: Stadsbibliotekets 300m2, Älvstranden, Styrsö/Donsö, Trulsegården, Hjällbo och Kärra. Att just dessa har valts beror i första hand på att lokalerna inte har långa hyresavtal. Därtill föreslås nedskärningar för Bokbussarna.

LÄS MER:Grith Fjeldmose (V): "Det är förödande"

Utöver dessa ligger följande nedläggningar för politikerna att ta ställning till: Sommarunderhållningen, Kulturnatta, Speldags, Urban Konst, Skolbio, Kultursommarjobben, Göteborgs film- samt danssatsning och utvecklingsstödet till Kulturskolan.

– Jag ser att man tenderar att spara på verksamheter där man inte kan mäta effekten här och nu, även om vi vet att de bidrar till det hållbara samhället, säger förvaltningschef Anna Rosengren.

ANNONS

Totalt skulle en nedläggning av samtliga ovanstående förslag spara 20,7 miljoner kronor. Nämnden behöver spara 13 miljoner i nu befintliga verksamheter. 2,5 miljoner föreslås omfördelas från Film i Väst. Resterande 10,5 miljoner kronor föreslår förvaltningen tas från verksamheterna ovan.

– Nämnden har efterfrågat att förvaltningen ska identifiera möjliga besparingar som de kan ta ställning till. Vi har då genomlyst vår verksamhet och tittat på vilka verksamheter som inte är reglerade enligt lag eller reglemente. Det handlar om kulturpolitiska initiativ som tillkommit under årens lopp, men även omfattningen av stadens biblioteksverksamhet, säger Anna Rosengren.

LÄS MER:Nedläggning av bibliotek en skam för Sverige

Anna Rosengren, chef för Kulturförvaltningen.
Anna Rosengren, chef för Kulturförvaltningen. Bild: Thomas Johansson

Ökad budgetram

Redan när alliansbudgeten klubbades igenom i fullmäktige 13 november stod det klart att kulturen i Göteborg stod inför svåra nedskärningar. Kulturnämnden gavs en budgetram på 545,8 miljoner kronor. Trots en ökning med 1,5 procent mot året innan, krävs besparingar på nära 30 miljoner kronor, då den nya budgetramen inte täcker höjda kostnader för hyra, personal och allmän prisutveckling.

LÄS MER:Film i Väst riskerar att förlora mångmiljonstöd

Kulturförvaltningen har lagt fram ett förslag som bland annat innebär att spara 16,7 miljoner genom att flytta fram behövliga satsningar som nyrekryteringar och företagshälsovård. Därtill ska alltså 13 miljoner sparas genom att lägga ner verksamheter.

Beslut på måndag

Kulturförvaltningen konstaterar att budgetförslaget, om det går igenom, får negativa konsekvenser, både för stadens invånare samt för medarbetarnas arbetsmiljö.

ANNONS

Anna Rosengren pekar på att det är svårt att bygga upp verksamheter igen när de väl lagts ner.

– Man kan se stadens kulturliv som en väv. Tar man av en tråd och sedan nästa tråd så kommer väven till slut brista. Faran i detta är att vi inte ser när vi går över gränsen, oftast ser vi det för sent, och det är en stor risk.

LÄS MER:De lånar upp bibliotekets böcker i protest

Sedan tidigare har arbetsmiljön varit ansträngd. Nu befarar förvaltningen att situationen kommer förvärras, samtidigt som åtgärder planerade att vidtas för att förbättra arbetsmiljön skjuts på framtiden. Nedskärningarna kommer betyda omorganisationer och att omplacera personal, men också oro, stress och ökad arbetsbelastning som följd.

Förslaget ska politikerna i kulturnämnden ta ställning till på måndag, 16 december.

Kultursommarjobbare i Göteborg sommaren 2019. Bandet Kuling. Jacob Utter, Stina Huldén, Klara Karlsson, Olof Bergström.
Kultursommarjobbare i Göteborg sommaren 2019. Bandet Kuling. Jacob Utter, Stina Huldén, Klara Karlsson, Olof Bergström. Bild: Olof Ohlsson

Kulturen underfinansierad

Kulturnämnden är sedan flera år underfinansierad, menar förvaltningen och pekar bland annat på att nämnden inte fått ökade anslag för hyreshöjningen utöver index. Bland annat höjer Higab hyrorna för stadens museer med fem miljoner bortom index nästa år, varför man tvingas spara på annat håll.

LÄS MER:Speldags hotat– tusentals spelningar på äldreboenden kan försvinna

LÄS MER:Harald Treutiger: "Riktigt tragiskt om de snålar in på den grejen"

Kulturförvaltningen skriver i sitt budgetförslag att besparingarna för 2020 endast är ett första steg i en större omställning de bedömer att kulturnämnden står inför, och att ytterligare besparingar är att vänta 2021.

Även på sikt är det osäkert om kulturnämnden får tillräckliga resurser när stadsdelsnämnderna läggs ner 2021 och kultur och fritidsverksamheten överförs till kulturnämnden.

ANNONS
ANNONS