Kulturdebatt: Fienden finns inte i ett pronomen – utan i Kreml

Ukrainas president Zelenskyj ger hopp i en mörk tid och står för ett klassiskt upplysningsideal. Att lyfta fram honom som ett positivt exempel sätter oss inte i samma båt som Putin, skriver artikelförfattarna i en replik till Inti Chavez Perez.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Zelenskyj och ukrainarna är beundransvärda i sin kamp för demokrati och nationellt självbestämmande. I en artikel på Expressen kultur (17/3) slog vi fast detta självklara. Inti Chavez Perez läste vår text och fann oss bedriva rysk propaganda. När vi hyllar Volodymyr Zelenskyj för att han visar tapperhet, solidaritet och uthållighet går vi, enligt Chavez Perez, antidemokraten Vladimir Putins ärende.

Låt oss backa ett steg. I vår artikel diskuterar vi maskuliniteter, närmare bestämt några gestaltningar vi ser ta plats i svensk offentlighet. Tre versioner av manlighet dominerar i debatten – där finns de som anammat idéer om toxisk maskulinitet så till den grad att man föraktar sig själv, där finns de som hånar och avfärdar kvinnors berättelser om övergrepp och där finns de trasiga männen: de som super, slåss och sviker sina nära och kära, ljudligt begråter sin egen uselhet men sällan gör bot eller bättring. I vårt resonemang ser vi – i kontrast till dessa hårdragna och självupptagna varianter – den ukrainska presidenten Zelenskyj. Satt under närmast omänsklig prövning, påminner han oss om de klassiska dygderna. Dessa är möjliga att använda som ideal och rättesnöre, oavsett kön eller nationalitet. I krig och fred. Det ger, menar vi, hopp i en mörk tid.

ANNONS

Detta är vad som får artikelförfattaren att mullra att vi båda, likt Putin, är homofoba, konservativa, antifeministiska och anti-västliga.

Detta är vad som får artikelförfattaren att mullra att vi båda, likt Putin, är homofoba, konservativa, antifeministiska och anti-västliga. Till försvar för västerländska värderingar och ideal, skyndar nu en oroad Chavez Perez. Det liknar ett illa genomfört förvandlingsnummer, då Chavez Perez byggt sin karriär på att oupphörligen kritisera de ”vita, västerländska männen”, deras filosofier och världsbilder. Det är västerlandets idéhistoria, dess normer och värderingar som utgör måltavla för Chavez Perez i den socialkonstruktivistiskt marinerade normkritik han föreläst och skrivit så mycket om. Där går analysen ut på att beskriva kulturellt förtryck (i väst) och dela in människor (i väst) i offer eller förövare. Vi bottnar akademiskt och intellektuellt i upplysningsfilosofin och ser de ideal som fördes fram av västerländska filosofer, bana väg för både feminism och hbtq-rörelsen. Där etableras frihet, jämlikhet och tolerans som fundament i de västliga demokratierna. Detta är värden vi försvarar. Detta är vad Ukraina och Zelenskyj strider för.

Normkritiken analyserar kön, könsmönster och normer enligt en bestämd förståelse av över- och underordningar. Enligt den postmarxistiska normkritikens lära existerar vi alla i ett system av maktordningar och osynliga strukturer. Vi ifrågasätter inte granskning av förtryckande normer; dessa ska utmanas och förändras. Vi menar dock att detta sker bäst med hjälp av kritiskt tänkande, baserat på kunskap och medveten reflexivitet, inte en färdig och låst mall för analys av hierarkier, som sägs gälla överallt och alltid. Inte undra på att Inti Chavez Perez tar chansen att klumpa ihop oss med Putin, trots att vår text handlar om motståndet mot densamme. Normkritiken är Chavez Perez levebröd. I stället för att bemöta i sak vill han få kritiker stämplade som ett slags femtekolonnare.

ANNONS

Inte undra på att Inti Chavez Perez tar chansen att klumpa ihop oss med Putin, trots att vår text handlar om motståndet mot densamme.

Det pågår just nu viktiga försök att ”förnya hur vårt samhälle organiserar kön”, skriver Chavez Perez. Detta är en nyckelformulering. Chavez Perez tror inte på kön i biologisk bemärkelse eller att det kön vi föds med, i stycken påverkar vilka vi blir. Det vet vi att det gör. Detta är inte tid för hårklyverier och navelskådande, utan för att lyfta blicken mot den verkliga världen. Fienden finns inte i pronomen, utan i Kreml.

Ann Heberlein, TD

Anna-Karin Wyndhamn, FD

Läs mer:

LÄS MER:Ve den man som bara vill ta hand om sitt barn

LÄS MER:Gå inte på den ryska propagandan om normkritik

LÄS MER:Så blev jag varnande exempel i ryska Sputnik

ANNONS