Att inte kunna placeras hos en privat aktör innebär inte att man inte kan få plats någon annanstans, skriver Marina Johansson.
Att inte kunna placeras hos en privat aktör innebär inte att man inte kan få plats någon annanstans, skriver Marina Johansson. Bild: Christina Blom

Dyra privatiseringar av äldrevården är inte vår prioritet

Kan bara beklaga att högern vill montera ned den kommunala äldreomsorgen, skriver Marina Johansson (S).

Det här är en insändare. Åsikter och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du skriva en egen insändare? Mejla till: friaord@gp.se. Vill du svara eller har du synpunkter på en insändare? Använd samma mejladress och ange vilken insändare det gäller.

ANNONS
|

Replik

4/9 Tyvärr går ideologi före de äldres behov

Dagens äldre har lagt grunden till vårt välfärdssamhälle och byggt det Sverige vi lever i. Vi är skyldiga dem en trygg ålderdom. Som politiker är mitt mål att vi ska ha vård- och omsorgsboenden där både hyresgäster och personal trivs, och där varje skattekrona går till att ge så bra omsorg som möjligt.

I Göteborg har alla äldre rätt att önska vård- och omsorgsboenden. Av de cirka 60 boenden som finns i staden drivs en tredjedel i privat regi. Att inte kunna placeras hos en privat aktör innebär inte att man inte kan få plats någon annanstans. Man kan exempelvis välja att tacka ja till ett boende och sedan ställa sig på väntelista för ett annat.

ANNONS

För oss är den valmöjligheten viktig – inte för att man ska ha möjlighet att välja bort dåliga boenden, utan för att man ska kunna välja mellan bra vård- och omsorgsboenden. Att då krossa äldrenämndens ekonomi genom att köpa in ett stort antal platser på privata äldreboende vilket högern nu röstat igenom, är direkt oansvarigt. Det innebär att kommunen tvingas stå med dyra tomma platser och att budgeten för äldreboenden går 78 miljoner back. Det betyder också att vi behöver lägga ner flera befintliga boenden och att många äldre – som gjort ett val – kommer behöva tvångsflyttas. Även deras val måste respekteras.

Jag kan bara beklaga att högern vill montera ned den kommunala äldreomsorgen och stegvis ersätta den med privata, vinstdrivande välfärdsföretag. Göteborgs rödgröna styre kommer alltid sätta göteborgarna och välfärden först – före dyra privatiseringar.

Marina Johansson (S), kommunalråd och ordförande i äldrenämnden

LÄS MER:Privat hemtjänst lär bli kvar: ”Jag är jätteglad”

LÄS MER:Josefson (M): ”De rödgröna fixar och trixar”

LÄS MER:Kommunstyrelsen röstade för fortsatt valfrihet

ANNONS