Karin Pleijel (MP) ledamot i kommunstyrelsen, Jonas Attenius (S), ordförande i kommunstyrelsen (S) och Daniel Bernmar (V), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.
Karin Pleijel (MP) ledamot i kommunstyrelsen, Jonas Attenius (S), ordförande i kommunstyrelsen (S) och Daniel Bernmar (V), förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Bild: Sanna Tedeborg

Välfärden hotas av vänsterstyrets ekonomiska haveri

I stället för att skylla på regeringen borde vänsterstyret ägna all sin energi åt att hitta effektiviseringar och besparingar som gör att förskolebarn, skolelever och äldre kan känna sig trygga. För ingen ska tro att det inte finns potential att spara på onödiga utgifter, skriver Axel Josefson (M), kommunalråd i opposition.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Stigande priser på mat, el och bensin har grävt djupa hål i de flesta göteborgares plånböcker. Till detta kommer kraftigt höjda räntor på bolån och en krona i fritt fall. De flesta av oss inser att det inte finns några genvägar ut ur det ansträngda ekonomiska läget. Vi får helt enkelt rätta mun efter matsäck och minska våra utgifter.

Det samma gäller givetvis även stat och kommun. Det nya vänsterstyret i Göteborg tycks dock sakna den insikten. I stället för att ta tag i problemen skyller de på regeringen. Det är en politik som riskerar att leda till en ännu tuffare smäll för göteborgarna och som kommer att slå hårdast mot barnfamiljerna.

ANNONS

Det är saker som bara måste fungera och stå pall även i ekonomiska kärva tider.

Kommunerna svarar för några av de allra viktigaste verksamheterna i det svenska välfärdsbygget. Utöver förskola och skola handlar det om bland annat hemtjänst och äldreboende samt socialtjänst. Det handlar om våra barns framtid och grundläggande mänskliga behov som ska tillfredsställas. Det är saker som bara måste fungera och stå pall även i ekonomiska kärva tider.

Axel Josefson (M) är kommunalråd i opposition i Göteborg.
Axel Josefson (M) är kommunalråd i opposition i Göteborg.

Dålig ekonomi drabbar det viktigaste

Under de fyra åren med alliansstyre gick Göteborgs Stad från ekonomiska underskott till överskott. Så sent som förra året var överskottet 3,6 miljarder. Historiskt har Göteborg annars brottats med motsatsen och låneskulden ökade kontinuerligt under det tidigare socialdemokratiska styret.

Resultaten av de tidigare rödgröna styrenas ekonomiska politik syntes överallt. Under en period var köerna till förskolan så långa att Göteborgs stad hotades med vite. Detta löstes delvis med större förskolegrupper. Samtidigt förföll skolorna på grund av eftersatt underhåll och elevernas resultat sjönk för varje år. Ute på gatorna ökade otryggheten och de kriminella gängen kunde stärka sitt grepp om staden.

Ett fall för ”Lyxfällan”

Nu ser vi ut att snart vara där igen. Att de ekonomiska förutsättningarna åter skulle försämras stod klart redan för ett år sedan. Ändå verkade det nya vänsterstyret helt tagna på sängen. På bara ett halvår har de lyckats gå från massiva överskott till stora underskott. Situationen förvärras av en i det närmaste total oförmåga att prioritera och ett ekonomiskt lättsinne som platsar i Lyxfällan. Man ”glömde bort” att finansiera planerade cykelvägar och Stadsmiljönämnden gick back med 130 miljoner i underskott på bara några månader.

ANNONS

Priset detta ekonomiska haveri betalas av barn och ungdomar i förskola och skola, äldre som är beroende av hemtjänst och äldrevård samt klimatet. Bland annat riskerar 400 lärare få se sig om efter nya jobb. Moderaterna och våra samarbetspartier har därför föreslagit 127 miljoner i extra anslag till förskolan och vi är beredda att skjuta till mer till både skolbarn och äldre. Det kan vi göra genom skära i byråkrati, administration och kostsamma vänsterprojekt.

Skyller ifrån sig

Vänsterstyret har konsekvent sagt nej till våra förslag. Deras enda idé är att skylla på regeringen. Det är häpnadsväckande. Oavsett vad man tycker om regeringen måste vi som folkvalda här i Göteborg stå stå upp och ta ansvar för den verksamhet vi ansvarar för.

Det är uppenbart för alla att regeringen aldrig kommer kunna kompensera kommunerna fullt ut. Det vi hittills sett av kostnadsökningar i den kommunala verksamheten är dessutom bara början. Nästa år blir det ännu värre. Det kräver att vi gör tuffa prioriteringar redan nu om vi ska klara förskola, skola, hemtjänst och äldrevård.

Prioritera det viktigaste

Skattebetalarnas Förening har jämfört alla Sveriges kommuner och hur mycket de lägger på förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg. Efter att man tagit hänsyn till kvalitet och strukturella faktorer visar jämförelsen att Göteborgs Stad har 2,4 miljarder i oförklarliga kostnader – det vill säga byråkrati och sidoverksamheter. Det motsvarar 4 500 förskolelärare, 350 000 skolluncher eller 2 400 platser på äldreboende.

ANNONS

Det finns alltså en väg framåt som värnar både välfärd och ekonomi – som inte innebär att man måste säga upp lärare. Vänsterstyrets passivitet kommer dessutom att leda till skattehöjningar. För de redan hårt prövade hushållen skulle det innebära ytterligare ett slag. Göteborgs barnfamiljer har inte råd med vänsterpolitiken.

Axel Josefson (M), kommunalråd i opposition.

ANNONS