Med Nord Stream 2 söker Ryssland genom Gazprom underminera europeisk sammanhållning. Det finns ingen marknadsekonomi i detta, skriver Gunnar Hökmark (M).
Med Nord Stream 2 söker Ryssland genom Gazprom underminera europeisk sammanhållning. Det finns ingen marknadsekonomi i detta, skriver Gunnar Hökmark (M).

Sverige måste stå enade med Danmark

Debatten om Nord Stream 2 har tystnat i Sverige men är högaktuell i Europa. Danmark har hamnat i konfliktens epicentrum och står upp mot Ryssland och Sverige måste visa solidaritet med Danmark, skriver Gunnar Hökmark (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Europeisk och demokratisk sammanhållning är viktigare än någonsin. Beskedet från 22 regeringar att utvisa ryska diplomater efter gasattacken i Salisbury visar på handlingskraften i det samfällda agerandet när våra gemensamma säkerhetsintressen hotas.

Nu behöver den svenska regeringen åter visa solidaritet med en allierad och vän, Danmark.

Debatten om Nord Stream 2 har tystnat i Sverige men är högaktuell i Europa. I Europaparlamentet röstade nyligen jag och andra för en föreslagen lagändring som, om den träder i kraft, kommer att underställa den ryska gasledningen europeisk lagstiftning.

Danmark – ett ofrivilligt epicentrum

Förslaget har mött kraftigt motstånd från inte minst Tyskland och Ryssland, men är ett resultat av enträget arbete för att säkerställa att Europa inte gör sig än mer beroende av ryska gasleveranser. Samtidigt som Tyskland givit alla nödvändiga tillstånd har Danmark ofrivilligt blivit ett epicentrum för den rysk-europeiska konflikten.

ANNONS

Folketinget antog i november en lag som möjliggör för regeringen att lägga in ett veto mot infrastruktur på danskt territorium som kan hota danska säkerhetspolitiska intressen. Sedan dess har trycket från Moskva ökat och situationen har beskrivits som det viktigaste utrikespolitiska beslutet sedan kalla kriget. Ett beslut där Danmark står ensamt.

Regeringen har nu chansen att göra gemensam sak med Danmark. Den danska regeringens säkerhetspolitiska bedömning bör också bli vår bedömning. Det faktum att Sverige svek Danmark i en annan fråga, om den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, gör det än viktigare att visa att nordisk gemenskap betyder något.

Nord stream 2 – mer än bara en gasledning

Löfven har i många avseenden varit passiv i frågan om Nord Stream 2 och frånsade sig ansvaret när svenska hamnar var nära att falla i ryska händer.

Om Danmark väljer att lägga in ett veto mot gasledningen ─ som skulle tvinga Gazprom att dirigera om rutten från danskt vatten ─ behövs Sveriges fulla stöd och ett på förhand mobiliserat europeiskt stöd.

Nord Stream 2 är mer än bara en gasledning. Det är ett politiskt projekt initierat av Vladimir Putin med syfte att öka Europas beroende av godtyckliga ryska gasleveranser.

Löfven har helt frånsagt sig ansvaret för Nord Stream 2 med hänvisningar till EU, utan att förstå att han själv är en del av dessa beslutsprocesser. Besluten är lika mycket Sveriges som andras. Det är dags för regeringen att säkerställa att europeisk lag gäller även ryska företag, liksom att Danmark inte står ensamt i säkerhetspolitiska bedömningar som är viktiga för oss.

ANNONS

Gunnar Hökmark (M)

Europaparlamentariker

ANNONS