Vilken valfrihet blir det för de upp till 600 anställda som tvingas till omplacering eller uppsägning, frågar debattören.
Vilken valfrihet blir det för de upp till 600 anställda som tvingas till omplacering eller uppsägning, frågar debattören. Bild: Alice Vernersson, Mikael Fritzon/TT

Svårt att dölja en ogenomtänkt reform

Elisabet Lann (KD) vågar inte bemöta vår kritik om högerns nedskärningar, nedläggningar av äldreboenden och uppsägning av personal. I stället anklagar hon oss för att vilja låta äldre bo i gamla och slitna äldreboenden, något som givetvis inte stämmer, skriver Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Slutreplik

7/6 Stoppa privatiseringen som riskerar 600 undersköterskors jobb

11/6 Låt inte Vänstern stoppa äldres rätt att välja boende

Jag kritiserade nyligen högerstyret för att ha drivit igenom en privatisering som riskerar nedskärningar på 500 miljoner och att 600 undersköterskor blir av med sina jobb. Konkret handlar det om att högerstyret vill att de äldre ska få välja om de vill bo på ett privat eller kommunalt äldreboende. Det låter som en positiv ändring, men i praktiken innebär det att kommunen riskerar att stå med tomma platser och att flera äldreboenden därför behöver läggas ned.

ANNONS

Ogenomtänkt och ofinansierad

Elisabet Lann (KD) lägger dock ut dimridåer för att dölja sin ogenomtänkta och ofinansierade valfrihetsreform i stället för att bemöta vår kritik på ett sakligt sätt. Lann menar att det handlar om valfrihet, men vilken valfrihet blir det för de äldre som tvingas flytta från de boenden som tvingas lägga ned? Och vilken valfrihet blir det för de upp till 600 anställda som tvingas till omplacering eller uppsägning?

I Lanns replik bemöter hon inte en enda gång vår kritik om att hundratals jobb riskerar att försvinna och äldre tvångsförflyttas. Det är oerhört nonchalant mot alla de 600 anställda som riskerar sina jobb och de äldre som nu får leva i ovisshet om deras boende ska läggas ned eller inte. Ingenstans nämner hon heller hur kostnaderna för valfriheten de vill införa ska finansieras utan upprepar hela tiden mantrat om att äldre ska få bo kvar i sitt närområde.

Vidare påstår Lann att Vänsterpartiet hellre vill att äldre ska få bo i gamla och slitna äldreboenden. Något som inte är korrekt. I dagsläget vet vi inte vilka äldreboenden som kommer behöva läggas ned, men utredningar talar för att det blir de lite mindre boendena som står på tur. De är nämligen mindre ekonomiskt lönsamma jämfört med de lite större boendena. Det finns inte heller några kriterier framtagna för vilken typ av boenden som ska läggas ned så ingenting av det Lann skriver stämmer.

ANNONS

Självklart vill Vänsterpartiet att kommunens äldreboenden ska vara av god kvalitet. Vi vet också att flera av dem är undermåliga i dag. Men lösningen på dessa problem är inte att genomföra en ofinansierad reform som riskerar människors boende och arbete. Lösningen är ökade resurser till äldreomsorgen och renovera de slitna äldreboendena.

Att Elisabet Lann och högerstyret väljer att sätta sig i baksätet och styra äldreomsorgen genom dimrök med ideologiska skygglappar är högst beklagligt.

Vänsterpartiet kommer fortsätta kämpa för att sätta de äldre och de anställda i första rummet. Att Elisabet Lann och högerstyret väljer att sätta sig i baksätet och styra äldreomsorgen genom dimrök med ideologiska skygglappar är högst beklagligt.

Daniel Bernmar (V) kommunalråd och 2:e vice ordförande i äldre samt vård- och omsorgsnämnden

ANNONS