Uppgiften om betygsinflationen har jag hämtat från nationalekonomen Jonas Vlachos, som i en undersökning från 2018 visade att IES satte genomgående högre betyg än kommunala skolor jämfört med resultaten på de nationella proven, skriver debattören.
Uppgiften om betygsinflationen har jag hämtat från nationalekonomen Jonas Vlachos, som i en undersökning från 2018 visade att IES satte genomgående högre betyg än kommunala skolor jämfört med resultaten på de nationella proven, skriver debattören. Bild: Alexander Olivera/TT

Sluta hymla, ni tjänar era pengar på låg lärartäthet

Jörgen Stenquist, vice VD för Internationella Engelska Skolan, tar verkligen i när han påstår att jag staplar felaktiga och allvarliga anklagelser på varandra angående IES verksamhet och etableringar. Vilka felaktigheterna är, står det dock inget om i Jörgen Stenquists replik, skriver Sten Svensson från Nätverket för en likvärdig skola.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Engelska skolan 5/2 och 10/2

Jag har använt Skolverkets statistik och den visar tydligt att IES är en segregerad skolkoncern. Så många som 74 procent av deras elever har föräldrar med en eftergymnasial utbildning jämfört med 57 procent i de kommunala skolorna. Att IES har många elever med utländsk bakgrund ändrar inte denna segregation, eftersom även dessa elever har mycket välutbildade föräldrar.

Det är detta urval av elever med välutbildade föräldrar som IES tjänar pengar på. Lärarlönerna är den enskilt största utgiften för en skola och tack vare att de har välfungerande och välmotiverade elever kan IES ha en mycket låg lärartäthet. Varje lärare i IES har drygt 15 elever jämfört med knappt 12 för en kommunal lärare, en skillnad på cirka 25 procent.

ANNONS

Högre betyg

Uppgiften om betygsinflationen har jag hämtat från nationalekonomen Jonas Vlachos, som i en undersökning från 2018 visade att IES satte genomgående högre betyg än kommunala skolor jämfört med resultaten på de nationella proven.

Det stämmer att en fristående skola kan få en högre ersättning än den genomsnittliga kommunala lokalkostnaden i vissa fall. Det är detta utrymme som IES nyttjar när de sätter press på kommunerna att ge dem extra lokalbidrag. Det förekommer också att kommuner ger IES andra förmåner så som en bra placering i kommunen. Även det är en konkurrensfördel. Men kommunerna får inte ge hur mycket extra som helst och det pågår ett antal rättsfall runt om i Sverige där detta prövas. Den överenskommelse som gjordes mellan Vallentuna och IES var olaglig enligt förvaltningsrätten i Stockholm, till exempel.

Känslig fråga

Mina andra argument, att den fria konkurrensen sätts ur spel med dessa dribblingar har Jörgen Stenquist valt att inte kommentera. Han säger heller inget om att en etablering av en IES-skola driver upp kommunens skolkostnader. Det är kanske en känslig fråga med tanke på de stora vinster som koncernen visar upp år efter år.

Att Jörgen Stenquist tar i så kraftigt i sin replik är också intressant. Allt fler, även borgerliga opinionsbildare, inser att dagens friskolepolitik har stora negativa effekter för samhället och har börjat ifrågasätta skolkoncernerna. Ledningen för IES har anledning att noga följa denna debatt framöver.

ANNONS

Sten Svensson, fristående skoldebattör och medlem i Nätverket för en likvärdig skola

ANNONS