Självförsörjningen av livsmedel behöver öka med mer lokalt jordbruk

För ett år sedan fick vi en ny säkerhetspolitisk ordning när Ryssland anföll Ukraina. Det ställer högre krav på Sveriges totalförsvar. Precis som vi behöver bygga upp vår militära förmåga behöver även vårt civila försvar och inte minst livsmedelsförsörjningen stärkas. Det är avgörande för vår förmåga att klara en allvarlig kris och försvara vårt land, skriver Emmyly Bönfors (C), kommunalråd.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Förutom att inte bygga bort själva marken behövs fler åtgärder, där den viktigaste är att öka stadens inköp av lokalproducerade livsmedel. Det måste också bli möjligt för fler jordbrukare att köpa den mark man arrenderar av Göteborgs stad, skriver debattören.
Förutom att inte bygga bort själva marken behövs fler åtgärder, där den viktigaste är att öka stadens inköp av lokalproducerade livsmedel. Det måste också bli möjligt för fler jordbrukare att köpa den mark man arrenderar av Göteborgs stad, skriver debattören. Bild: Ulf Blomgren

Livsmedelssystemet bygger på global handel med just-in-time-produktion. I dag importerar vi hälften av den mat vi äter, vilket kan jämföras med Finland som har en självförsörjningsgrad på 80 procent. Vi har sedan länge avvecklat våra livsmedelslager. Sammantaget gör detta Sverige alltmer sårbart för störningar i livsmedelskedjan.

Många hävdar att detta inte berör en stad som Göteborg, att jordbruket tillhör det förgångna och att allt lika gärna kan produceras på Skaraslätten. Problemet är att alltför många kommuner resonerar så. Svensk produktionsförmåga minskar ständigt genom att kommunerna asfalterar eller bebygger 1200 fotbollsplaner jordbruksmark årligen. I Göteborg har 4,4 procent av vår åkermark försvunnit på fem år. Ofta motiveras det med goda intentioner som fler villor, vilket vi också behöver. Hus kan byggas på flera ställen men bebyggd jordbruksmark kan aldrig återställas.

ANNONS

Högt brukningsvärde

Enligt Sweco har Göteborg en unik möjlighet att inte bara bevara utan också bidra till en ökad självförsörjningsgrad. Vi har omfattande åkermark med högt brukningsvärde. Enligt konsultbolaget har vi en potential att uppnå 40 procent lokal matproduktion per år jämfört med en procent i dag. Förutom mer närproducerad mat till våra skolor och äldreboenden skulle det leda till 75 000 ton minskade utsläpp av koldioxid varje år och upp till 5000 nya arbetstillfällen.

På grund av detta har vi ställt oss kritiska till och nu stoppat planerna att bygga på Hisingens jordbruksmark. Förra mandatperioden tvingade byggnadsnämnden fram nya utredningsområden som innehöll hundratals hektar jordbruksmark med högt brukningsvärde. Den nu stoppade planen, som fortsatt drivs av Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, var att bygga en ny förort mellan Kärra och Skogome, på ett område med 200 fullstora fotbollsplaner jordbruksmark.

Förutom att bebygga betydande delar av jordbruksmarken var planen att bygga nya trafikplatser mot Norrleden/E6:an för att hantera den kraftigt ökade bilpendlingen från den nya förorten. Kommunens förvaltningar varnade att detta var spiken i kistan för stadens chans att nå sin del av 1,5-gradersmålet.

Skada klimatet

Att primärt försörja området med kollektivtrafik och stombusslinjer, dömdes ut av trafikkontoret på grund av den platsbrist som råder vid stadens centrala knytpunkter. Förutom att skada klimatet hade planen bidragit till längre restider för näringslivet och de göteborgare som i dag inte har möjlighet att gå eller cykla till jobbet.

ANNONS

Att det har byggts alldeles för få småhus i Göteborg finns det ingen konflikt om. När näringslivet expanderar med en ny batterifabrik behövs attraktiva bostäder för barnfamiljer, det finns ett enormt underskott av egenägda bostäder i våra miljonprogramsområden och staden tappar varje år skatteintäkter på att människor flyttar till kranskommunerna. Konflikten handlar om var småhusen ska byggas.

M, D, L och KD hävdar att fler småhus måste gå före jordbrukets intresse, men det är en falsk motsättning. Att kapa bort den hand som föder oss och öka bilberoendet är ogenomtänkt. Centerpartiet vill planera framtidens Göteborg smartare. I stället vill vi stadsutveckla där det redan finns utbyggd infrastruktur.

Förra mandatperioden tvingade byggnadsnämnden fram nya utredningsområden som innehöll hundratals hektar jordbruksmark med högt brukningsvärde

Efter initiativ från Centerpartiet jobbar stadsbyggnadsförvaltningen febrilt med att lägga om småhusplaneringen. Just nu pågår ett paradigmskifte, där staden inte längre planerar för bilberoende villamattor på stadens bördiga åkrar. I stället planeras yteffektiva stadsradhus och villor utifrån den klassiska trädgårdsstaden med gång- och cykelavstånd till det man behöver i vardagen. Inom kort påbörjas de första detaljplanerna för att bygga om Biskopsgården till en trädgårdsstad med 1100 nya småhus, ett stenkast från batterifabriken. Det finns även en stor potential med fler stadsradhus och villor i stadsdelar såsom Torslanda, Hovås, Säve, Bergum/Gunnilse, Älvsborg, Kortedala, Tynnered och Lundby.

ANNONS

Köpa mark

Det är fullt möjligt att kombinera fler småhus med ett ökat lokalt jordbruk. Förutom att inte bygga bort själva marken behövs fler åtgärder, där den viktigaste är att öka stadens inköp av lokalproducerade livsmedel. Det måste också bli möjligt för fler jordbrukare att köpa den mark man arrenderar av Göteborgs stad. Eftersom det är staden som äger större delen av Göteborgs jordbruksmark är det i dag omöjligt för många företagare att få finansiering och banklån för investeringar. En annan viktig åtgärd är att underlätta för gröna näringar att få positivt planbesked och bygglov. Många företagare vittnar om hur det är nästintill omöjligt det är att få till satsningar på växthus, slakterier eller ekonomibyggnader i just Göteborg.

Det är lätt för de politiska partierna att nationellt lovorda svenskt jordbruk och lova ökad självförsörjningsgrad, tyvärr verkar det svårare att stå upp för jordbruket och de gröna näringarna lokalt.

Emmyly Bönfors (C), kommunalråd

ANNONS