Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är inte ekonomiska resurser som är gränssättande. Tvärtom. Vi är fast beslutna att göra vad vi kan och göra vad som krävs, skriver debattörerna.
Det är inte ekonomiska resurser som är gränssättande. Tvärtom. Vi är fast beslutna att göra vad vi kan och göra vad som krävs, skriver debattörerna.

Närvården måste avlasta akutsjukhusen

Att sjukhusen trots omfattande resurstillskott i stor utsträckning ändå visar negativa resultat indikerar att det troligen finns andra underliggande, strukturella problem, skriver Johnny Magnusson (M) och Jonas Andersson (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

13/9 Akutsjukhusen klarar inte fler besparingar – vården kompromissas redan

Akil Awad och Tobias Alfvén menar att akutsjukhusen inte prioriteras i regionernas budgetar. Det är inte en bild vi delar. När M, C, KD, L och MP 2015 tillträdde som styrande i Västra Götalandsregionen hade sjukhusen cirka 27,5 miljarder kronor i budget. 2020 var deras budget 36 miljarder. Budgeten för sjukhusen har därmed ökat med 31 procent under sju år. Sjukhusen har alltså fått fem procents ökning varje år, vilket överstiger den genomsnittliga kostnadsökningstakten.

Strukturella problem

Att sjukhusen trots omfattande resurstillskott i stor utsträckning ändå visar negativa resultat indikerar att det troligen finns andra underliggande, strukturella problem. Dem behöver vi arbeta vidare med. Det är i förlängningen ohållbart att betala mer och mer för en i stort sett oförändrad vårdmängd. Samtidigt vet vi alla att utmaningarna i vården växer, med nya uppgifter och nya metoder. Det är därför det är så viktigt att göra den omställning av vården som vi har beslutat.

För att akutsjukhusen ska kunna göra sitt jobb måste den nära vården fungera bättre. Mer måste göras på vårdcentraler och närsjukhus och det kräver förändringar så att akutsjukhusen avlastas. Vi måste också bli bättre på att behålla personal. Det hänger på löner, men också på rimliga arbetsvillkor. Därför satsar vi nu 700 miljoner på tre år för att uppnå konkurrenskraftiga och jämställda löner. Därför har vi också infört en fastläkarstimulans till de vårdcentraler som klarar att lista minst 70 procent av sina patienter på en fast namngiven läkare. Vi gör 2022 den största satsningen på ”Vårdval vårdcentral” någonsin. Det är så vi måste fortsätta jobba för att ge invånarna i Västra Götaland god vård.

Fantastisk insats

Medarbetarna i hälso- och sjukvården har under pandemin gjort en fantastisk insats. Regionens utmaning ligger nu i att tillgodose personalens behov av återhämtning och samtidigt se till att patienterna får den vård de behöver och i flera fall har fått vänta på. Därför välkomnar vi även externa vårdgivare att hjälpa till med detta angelägna arbete. Sammantaget riktar regionen 1,2 miljarder kronor under detta och nästa år för att korta köerna i vården. Fokus ligger på att klara av det uppdämda vårdbehovet när ett lugnare pandemiläge inträder.

Det är inte ekonomiska resurser som är gränssättande. Tvärtom. Vi är fast beslutna att göra vad vi kan och göra vad som krävs

Svårigheterna ligger i att det kortsiktigt mycket omfattande vårdbehovet överstiger den samlade, tillgängliga kapaciteten inom flera vårdspecialiteter. Det är inte ekonomiska resurser som är gränssättande. Tvärtom. Vi är fast beslutna att göra vad vi kan och göra vad som krävs. Vår signal är tydlig: Ge Västra Götalands invånare vård. Regionen betalar.

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande

Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen