Stadsplaneringen ska ta större utgångspunkt i människors behov och vad som bygger attraktivitet, skriver debattörerna.
Stadsplaneringen ska ta större utgångspunkt i människors behov och vad som bygger attraktivitet, skriver debattörerna. Bild: Sofia Sabel

Lösningen är att förtäta mycket mer – inte mindre

Lena Palm är inte ensam om att vilja ha fler grönområden, planteringar och stadsodlingar. Och inom storstaden behöver det även rymmas småstäder. Men lösningen är att förtäta mer, inte mindre, skriver Christina Heikel, Fastighetsägarna GFR och Gunilla Grahn Hinnfors, Västsvenska Handelskammaren.

ANNONS
|

Replik

22/5 Vad hände med mitt älskade Göteborg?

Göteborg håller på att bli storstad samtidigt som stadskärnans funktion förändras. När det gäller boende är Göteborg en av Europas glesaste städer och stadskärnan är en av Sveriges minst befolkade. Bara 2 procent av kommunens befolkning bor i stadskärnan jämfört med 8 procent i Malmö och 12 procent i Stockholm. Befolkningstätheten i Göteborg står i stark kontrast till våra andra storstäder. Det påverkar köpkraftsunderlaget för våra verksamheter och tryggheten som följer av att människor är i rörelse. Det är ohållbart att stadens hjärta är så beroende av inresande.

Hur vi handlar, arbetar och vill bo skiftar. Stadsplaneringen ska ta större utgångspunkt i människors behov och vad som bygger attraktivitet. Inom storstaden behöver rymmas småstäder. Lösningen är att förtäta mycket mer, inte mindre.

ANNONS

Många vill ha det grönt

Fler grönområden, planteringar och stadsodlingar är bland det som göteborgarna efterfrågar allra mest. Vi vill ha det rent, tryggt, snyggt och fler levande torg. Mer belysning och ljusinstallationer. Fler kaféer som inte tillhör kedjor. Ett rikt butiksutbud. Allra mest efterfrågat är att bevara och presentera vår historia och äldre bebyggelse. Allt enligt en ny undersökning från Göteborg & Co. Men det kommer inte att bli verklighet om förtätningen stannar upp, tvärtom.

I Danmark har man visat att förtätning av städer inte står i motsats till att bevara grönområden. Vi vill se en växande stad där fler kan bo, arbeta, trivas och mötas. Där det lokala, genuina och unika för staden inte försvinner utan stärks.

En hållbar stadsutveckling kräver att vi förenar flera olika saker. Möjligheten att leva våra liv med det mesta nära, i hälsosamma miljöer och med hållbara resealternativ, till exempel. Vi får heller inte glömma den ekonomiska hållbarheten och förutsättningarna för arbetstillfällen och tillväxt.

Fler tillåtande platser

Nytänkande kring användningen av fastigheters ytor öppnar möjligheter att kombinera avskildhet och gemenskap i nya bostads- och kontorskoncept. Tillsammans med staden kan vi utveckla fler tillåtande och ibland tillfälliga platser.

Göteborgs stad anger i den nya översiktsplanen en vilja att vara nära, sammanhållen och robust. I det perspektivet kan vi konstatera att förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling i dag inte finns i citykärnan. Vi behöver bygga fler bostäder och utveckla fler inkluderande mötesplatser. Låt oss lära av Oslos pilotprojekt med tysta och utsläppsfria byggarbetsplatser.

ANNONS

I flera delar av staden byggs det blandat, trädgårdsstäder och småhus. Byggtakten måste hållas uppe även för flerbostadshus och i den centrala staden.

Boverket påvisar att Göteborgs stad i alla delar har underskott på bostäder. I flera delar av staden byggs det blandat, trädgårdsstäder och småhus. Byggtakten måste hållas uppe även för flerbostadshus och i den centrala staden.

Staden behöver fler nya projekt och fler stora projekt med framdrift - inte färre. Genuint hållbara stadskvaliteter kan få fler att både vilja och kunna bo i Göteborg.

Christina Heikel, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR

Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig stadsutveckling Västsvenska Handelskammaren

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS