Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Buller påverkar tusentals människor i Göteborg och kostar både pengar, liv och ohälsa, skriver debattören. Bild: Robin Aron, Mia Höglund
Buller påverkar tusentals människor i Göteborg och kostar både pengar, liv och ohälsa, skriver debattören. Bild: Robin Aron, Mia Höglund

Vad hände med mitt älskade Göteborg?

Göteborg stoltserar med politiska mål som ”social hållbarhet”, ”jämlik stad” och ”hela-staden-perspektivet”. I stället får vi förtätning, höga bullernivåer och inte en enda ledig odlingslott, skriver Lena Palm, socionom och samhällsdebattör.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Jag börjar allt mer att avsky Göteborg, min hemstad som jag i grunden älskar. Göteborg har blivit vulgärt och girigt, gapigt och stressigt i spåren av framväxande global gestaltning. Hotell och restauranger och eviga kaffe-latte-kvarter breder ut sig överallt med oväsen som följd. Stadens politiker och beslutsfattare kallar detta för ”social hållbarhet”. Många invånare efterfrågar helt andra kvalitéer än globala ideal men de är ju inte big business eller maktpositionerande. Och därmed inte flashigt och intressant.

Flera anledningar att flytta

Ofta överväger jag att flytta härifrån av tre anledningar. Göteborgs dåliga ljudmiljö, stadens absurt ensidiga bostadsutbud samt att här inte finns en enda odlingsplätt att uppbringa. Det råder förvisso bostadsbrist men Göteborg kan inte enbart bygga kvantitativt efter globala mått längre. Människan är en kulturvarelse med minnen och rötter bakåt, men det tas inte minsta hänsyn till här i Göteborg.

Överallt ska det förtätas intensivt och i dess spår stegras buller och oväsen, även i förorterna. Skolor och förskolor med ljudnivåer på 75–110 decibel trängs in bland bostadshusen i förorten. Så att flytta från innerstan är ingen större vits. Att diskutera ljudmiljön är nära nog tabu. Vi måste börja göra det. Buller påverkar tusentals människor i Göteborg och kostar både pengar, liv och ohälsa. I förtätade kvarter med balkongerna tätt, tätt inpå stressas vi av att höra grannarnas eviga mobilpladder. Nedanför pågår bollspel. Så här ser det ut allt mer i Göteborg och intressekonflikter uppstår. Allt till alla samtidigt är således ingen bra lösning. När ska ni beslutsfattare förstå det?

LÄS MER: Känn sorg för Göteborg

Våra hem är heliga platser där vi vill kunna avskärma oss från omvärlden och hämta ny kraft. Personer med god ekonomi betalar astronomiska summor för avskildhet, integritet, lugn och ro. Naturligtvis vill även mindre bemedlade invånare gunga stilla i en hammock och påta i trädgården. Därför är det inte endast barnfamiljerna som går i flyttankar till mindre kommuner. Det gör även medelålders och seniorer.

Överdriven urbanisering

Tusentals och åter tusentals göteborgare efterfrågar vänlig och småskalig bebyggelse av mer organisk karaktär, åtminstone här och var. Men icke. Göteborgs politiker och högre tjänstemän med stadsarkitekt Björn Siesjö i spetsen har ett stort ansvar för stadens överdrivna urbana gestaltningsideal. Vi är inte bara bedrövade, vi är förbannade.

Tre faktorer som måste bli bättre i Göteborg.

Göteborg behöver nu i rasande fart tillgodose ett varierat bostadsutbud. Såsom flerfamiljshus med stor härlig trädgård, seniorbostäder, villor och radhus, Egnahemsbyggen, etcetera. Nu får alla stora projekt vänta. Nu är det småskalighetens tur. Punkt slut.

Ljudklassade bostäder finns redan - är det dags även för ljudklassad omgivning och tystare bostadskluster? Svaret är ja. Buller och störande ljud är den miljöstörning som drabbar flest men diskuteras minst. Ämnet är tabu. Bullerkällor i Göteborg härrör inte enbart från trafiken utan även från ventilation, skolor, butiker, kylaggregat med mera. Att flytta från innerstaden ut till förorten lönar sig sällan. Det vet jag av egen erfarenhet.

Självklart finns det lugna kvarter och områden i Göteborg men de blir allt färre. Och kan förändras snabbt när verksamheter plötsligt ska klämmas in. Därför behöver vi diskutera bullerfrågan. Men även komplettera med helt nya koncept. Exempelvis genom att utveckla några tysta bostadszoner eller kluster. Göteborgsregionen och Länsstyrelsen har kartlagt tysta grönområden. På liknande sätt kan Göteborgs stad göra.

Ungefär 20 procent uppger att de har tinnitus, nedsatt hörsel eller är ljudkänsliga. Ungefär lika många säger sig uppleva stress och vara utarbetade. Göteborg ska vara till även för dessa invånare.

Minst 20 procent, alltså över 100 000 göteborgare störs av buller i sin boendemiljö. Ungefär 20 procent uppger att de har tinnitus, nedsatt hörsel eller är ljudkänsliga. Ungefär lika många säger sig uppleva stress och vara utarbetade. Göteborg ska vara till även för dessa invånare.

Trädgårdsintresset är enormt. Men i ”hållbara” Göteborg är inte en enda odlingslott ledig och köplatserna är långa. Göteborg behöver snarast ta fram mer mark för detta ändamål.

Gammalt problem

Stadsbyggnad är långa processer. Därför kan man inte enbart klandra nu styrande politiker för dagens ensidiga stadsbyggnadssituation. De rödgrönrosa bär ett stort ansvarar som under sin 24 år vid makten utlovade ett varierat bostadsutbud men det bara rann ut i sanden. Förmår alliansen bättre?

Göteborg stoltserar med beslutade politiska mål som ”social hållbarhet”, ”jämlik stad” och ”hela-staden-perspektivet”. Tomma ord år efter år. I Göteborg är det mesta glättig yta numera. Men allt som glimmar är inte guld.

Lena Palm, socionom och samhällsdebattör