En rakare beskrivning är att Humanas marknadsandel hålls uppe genom att skattemedel för vissa barns omsorg flyttas över dels till andra barns omsorg, dels till vinst. Det här är inte att återinvestera, det är att åsidosätta de omsorgsplaner som gäller för placerade barn, skriver debattören.
En rakare beskrivning är att Humanas marknadsandel hålls uppe genom att skattemedel för vissa barns omsorg flyttas över dels till andra barns omsorg, dels till vinst. Det här är inte att återinvestera, det är att åsidosätta de omsorgsplaner som gäller för placerade barn, skriver debattören. Bild: Joachim Lagercrantz/TT, Severus Tenenbaum

HVB-hem tillåts dölja problemen och samtidigt berika sig på dem

Jag är enig med Titti Lilja om att driftsformen inte avgör omsorgens kvalitet. Till exempel har även de statliga SIS-hemmen allvarliga problem. Privat drift i koncernstruktur gör det dock möjligt att dölja problem och berika sig på dem samtidigt. Det är två problem som måste hanteras parallellt med det bredare problemet med vanvård inom omsorg, skriver Åsa Plesner, doktorand i företagsekonomi.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

4/4 Kvalitetsbrister uppstår inte av överskott i verksamheten

27/3 För HVB-hem lönar det sig att vara inkompetent

Titti Lilja vill flytta fokus. Bort från min kritik att vissa HVB-hem inom Humana gör extrema vinster i kombination med extremt låga personalkostnader. Till att Humanas totala omsorgsverksamhet har en mer måttlig vinstnivå - mellan 7 och 9 procent. Då har alla verksamheter, några med överskott och några med underskott, räknats ihop. I kronor räknat har koncernens rörelseresultat varit över 300 miljoner kronor per år varje år sedan 2015.

Men det som behöver diskuteras är inte vinstens storlek, utan hur den uppkommer. I mitt debattinlägg fokuserade jag på när enskilda HVB-hem gör vinst genom låga personalkostnader. Jag skrev att det är en lönsam form av inkompetens: det hem som inte lyckas anställa tillräckligt med personal får ändå full betalning, och kan därför göra stora vinster. Men det är okej att Titti Lilja vill byta ämne. Vad innebär det då att vissa hem gör stora överskott medan andra i samma koncern gör underskott? Låt oss tänka igenom saken.

ANNONS

Tvingats lägga ner

Om Humana inte hade varit en koncern, utan varje HVB-hem hade fått klara sig själv, hade de hem som gjort underskott tvingats lägga ner även om de haft god kvalitet. De hem som gjort stora överskott, till exempel genom att ha för lite personal, hade klarat sig bra ekonomiskt. Titti Lilja påpekar att placerande kommuner förr eller senare skulle sluta placera barn där. Det har hon förhoppningsvis rätt i. Med andra ord hade hem med både mycket och lite personal varit mindre stabila.

Koncernstrukturen gör att lönsamma och olönsamma HVB-hem skyddar varandra. Är detta bra eller dåligt?

Det är bra för Humana. Deras affärsmodell blir stabil. Fasaden hålls uppe och kan beskrivas som måttliga överskott som återinvesteras i verksamheten, precis som Titti Lilja gör i sin replik.

Det här är inte att återinvestera, det är att åsidosätta de omsorgsplaner som gäller för placerade barn

En rakare beskrivning är att Humanas marknadsandel hålls uppe genom att skattemedel för vissa barns omsorg flyttas över dels till andra barns omsorg, dels till vinst. Det här är inte att återinvestera, det är att åsidosätta de omsorgsplaner som gäller för placerade barn.

Humana tjänar pengar på upplägget, men det är inte de som skrivit reglerna. Det är det offentliga Sverige som sedan 1980-talet har trappat ner sina försök att driva god omsorg i egen regi. Ansvaret för förändring vilar därför inte på Humana, utan på Sveriges kommuner, regering och myndigheter.

ANNONS

Åsa Plesner Doktorand i företagsekonomi på Stockholms universitet och grundare av Tankesmedjan Balans

ANNONS