Staden köper i stort sett ingen SFI av oss trots att vi står med tomma platser. Samtidigt köps det in utbildningsplatser från aktiebolagsskolor. Varför frångår de styrande sin budget? Ur ett skattebetalarperspektiv är detta huvudlöst. Från politiskt håll är det dödstyst, skriver debattörerna.
Staden köper i stort sett ingen SFI av oss trots att vi står med tomma platser. Samtidigt köps det in utbildningsplatser från aktiebolagsskolor. Varför frångår de styrande sin budget? Ur ett skattebetalarperspektiv är detta huvudlöst. Från politiskt håll är det dödstyst, skriver debattörerna. Bild: Pontus Lundahl/TT

Huvudlöst att slakta SFI när välfärden skriker efter personal som talar svenska

Är tanken att Komvux i den här stan ska privatiseras helt och hållet? S, V och MP skriver i sin budget att SFI och svenska som andraspråk ska ligga i stadens egen regi. Men i skrivande stund håller kommunens egen vuxenutbildning på att förblöda, skriver tre Komvuxlärare.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Staden köper i stort sett ingen SFI av oss trots att vi står med tomma platser. Samtidigt köps det in utbildningsplatser från aktiebolagsskolor. Varför frångår de styrande sin budget? Ur ett skattebetalarperspektiv är detta huvudlöst. Från politiskt håll är det dödstyst.

För många är det här en icke-fråga. Sjukvård, äldre- och barnomsorg engagerar mer. Men det är livsviktigt att personalen i dessa viktiga välfärdsyrken har en tillräckligt god svenska för att fungera i alla de krävande situationer de hamnar i. Det har de inte i dag (det visar bland annat Ivo: s granskning av västsvenska äldreboenden).

Förtroendevalda från samtliga partier i nämnden uttryckte redan 2021 en oro över att personal i samhällsbärande yrken i staden saknade tillräckliga svenskkunskaper. Därför yrkades från vänster till höger på åtgärder för att förbättra undervisningen på Komvux.

ANNONS

Håller inte måttet

En intressant studie från SNS (”God svenska — vägen till arbete för utrikesfödda?”) visar på samma problem. Trots att utrikesfödda genomgått SFI eller språkstödsutbildning håller deras svenskkunskaper inte måttet. De är helt enkelt inte anställningsbara.

Göteborgs Komvux och SFI är i dag fragmentiserat och svårstyrt. Staden köper SFI från fem anordnare. Dessutom finns det sex folkhögskolor som anordnar SFI. Det är alldeles för många skolor i förhållande till elevantal. Små spridda skurar av elever gör att det inte går att få ekonomin att gå ihop.

Det här leder till ständiga gruppsammanslagningar och lärarbyten. Undervisning av outbildade lärare, lägre lärartäthet och elever på olika nivåer i samma grupp sätter käppar i hjulet för den snabba effektiva genomströmningen man från politiskt håll säger sig eftersträva.

Det är nu upp till politikerna om vi ska dra på oss ytterligare tre år av uppstyckad och ineffektiv verksamhet

En fördel med egenregin är att vi står redo med 100 procent legitimerade lärare. Beställaren Arbvux har möjlighet att säga upp en del av avtalen med de fem privata bolagen. Vår fråga till politikerna är: varför ger ni inte förvaltningen i uppdrag att göra just detta?

Det är nu upp till politikerna om vi ska dra på oss ytterligare tre år av uppstyckad och ineffektiv verksamhet. Tiden rinner i väg — och pengarna med den. Vi kräver att ansvariga politiker står för sin budget.

ANNONS

Sara Pargell, komvuxlärare

Anna Sellius, komvuxlärare

Anna Hägerlund, komvuxlärare

ANNONS