Framgång är irrelevant för vem som utses till hedersdoktor hos oss

Camilla Läckberg är tveklöst en framgångsrik författare vars bedrifter inte är att förminska. Dock handlar som sagt våra hedersdoktorat om att de utnämnda har gjort viktiga insatser för vår verksamhet. Det finns en rad andra sammanhang där olika uttryck för framgång hålls fram, det här är inget sådant, skriver Henric Benesch, tillförordnad dekan på konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

3/3 Gör Läckberg till hedersdoktor på GU:s konstnärliga fakultet

Till att börja med vill jag tacka Robert Johnsson för att han lyfter fram våra hedersdoktorer. Utgångspunkten i nomineringen och så småningom utnämnandet av hedersdoktorer vid de olika fakulteterna vid Göteborgs universitet är ju ”att uppmärksamma, honorera/belöna utomstående personer, akademiker eller andra, som i sitt arbete gjort betydande insatser för den forskning, utbildning eller annat arbete som utvecklas vid universitetets ämnen och institutioner”.

På Konstnärliga fakultetens hemsida hittar du en lång lista på tidigare hedersdoktorer som varit av stor betydelse för utvecklingen av vår verksamhet på olika sätt. Bland hedersdoktorerna, vid vår fakultet, såväl som hos övriga fakulteter inom universitetet, finns många som i huvudsak är kända inom sitt eget fält. Till exempel 2023 års hedersdoktor vid Konstnärliga fakulteten, Liz Lerman. Här finns också en hel del personer som säkert är kända av en bredare allmänhet. Däribland David Dencik, Madeleine Olsson Eriksson, Gustavo Dudamel, Monika Tunbäck-Hanson och Roy Andersson, som alla har varit av stor betydelse för utvecklingen av vår utbildning och forskning.

ANNONS

Detta reflekteras i vårt tilldelande av hedersdoktorat där vi vill framhålla personer inom dessa fält som också har varit betydelsefulla för vår fakultet och den verksamhet vi bedrive

Oavsett hur framgångsrikt eller välkänt ett konstnärskap är, så är det inte det som är utgångspunkten för utnämningen av våra hedersdoktorer. På Konstnärliga fakulteten arbetar vi bland annat inom områden som design, film, foto, fri konst, konsthantverk, litterär gestaltning, musik och scenkonst. Detta reflekteras i vårt tilldelande av hedersdoktorat där vi vill framhålla personer inom dessa fält som också har varit betydelsefulla för vår fakultet och den verksamhet vi bedriver. Camilla Läckberg är tveklöst en framgångsrik författare vars bedrifter inte är att förminska. Dock handlar som sagt våra hedersdoktorat om att de utnämnda har gjort viktiga insatser för vår verksamhet. Det finns en rad andra sammanhang där olika uttryck för framgång hålls fram, det här är inget sådant.

Med detta sagt är vi en verksamhet som bygger på en mängd insatser genomförda av olika personer innan- och utanför våra väggar. Samarbeten av olika slag är avgörande för utvecklingen av vår verksamhet. Detta har vi gärna en dialog kring med dem som är intresserade av utvecklingen av våra ämnesområden, av vår utbildning och vår forskning.

Henric Benesch, tillförordnad dekan på konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet

ANNONS