konst

en visuell eller på annat sätt konstnärlig kulturyttring