Känslor av trygghet förvärvas genom handling och en analys av situationen, skriver debattörerna.
Känslor av trygghet förvärvas genom handling och en analys av situationen, skriver debattörerna.

Fel att lägga ner postcovid-mottagning när smittan ökar

Världshälsoorganisationen WHO varnar för att risken att få postcovid skulle kunna öka ju fler gånger man smittas av covid-19. Samtidigt finns redan en stor grupp patienter med postcovid som upplever att de inte får en bra vård. VGR:s beslut att stänga postcovid-mottagningen brister, skriver Svenska Covidföreningen.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Slutreplik

10/7 Nu kan primärvården ta hand om postcovid-patienter

4/7 Ni sviker de sjukaste när ni lägger ned postcovid-mottagningen på Östra

Svenska Covidföreningen är överens med Åsa Lundgren Nilsson om att ökad kunskap och vidare forskning är avgörande för att erbjuda bästa möjliga utredning, behandling och rehabilitering av de olika symtompaletter som postcovid innebär. Vi ser fram emot att höra hur Västra Götalandsregionen (VGR) samarbetar med forskare, följer ny kunskap på området och ser till att den på ett effektivt sätt når ut i vården. Vi välkomnar också löftet om att vi ska känna oss trygga med att VGR kommer att ta hand om oss.

ANNONS

Känslor av trygghet förvärvas dock inte genom löften, utan genom handling och en analys av situationen som grundar sig i patientverkligheten. Vi menar att det saknas viktiga pusselbitar i bilden som VGR presenterar.

Brist på statistik

Lundgren Nilsson beskriver att personer med långvariga besvär är ett “relativt fåtal”. Den korrekta analysen är att vi inte vet hur många personer som har postcovid, eller i vilken svårighetsgrad, då ingen svensk myndighet har uppdrag att följa frågan. Vi ser dock att kötiden till postcovidmottagningen i Stockholm överstiger nio månader, och ställer oss frågande till att just VGR skulle vara förskonade från de svårare långvariga symtomen.

Samtidigt som VGR lägger ner mottagningen varnar Världshälsoorganisationen WHO för att den ökade smittspridningen med största sannolikhet kommer att leda till att fler personer får postcovid. Ju fler gånger du smittas, desto större tycks risken vara. Ett effektivt och multidisciplinärt lärande borde därför anses ligga i hela regionens intresse.

Vi är tyvärr redan många som upplevt att VGR inte kan erbjuda bästa möjliga vård.

Som ytterligare skäl till att stänga postcovidmottagningen uppger VGR att antalet remisser har minskat. Bilden bör problematiseras. För det första menar många forskare att aspekter som diagnoskoder och antal remisser inte är valida mått på vårdbehov. För det andra stänger mottagningen innan regionen ens informerat om den ordentligt.

ANNONS

Lite information om mottagningen

Som Lundgren Nilsson länge informerats om har vi fått mängder av vittnesmål från patienter i regionen som inte ens känt till mottagningens existens, eller har hört om den i media men uppger att husläkarna inte vet hur de skickar remisser till den.

Mottagningen har varken gått att hitta på Sahlgrenskas, regionens eller 1177:s hemsida eller genom sjukhusets växel. Samtidigt har vi på Sahlgrenskas informationssajt kunnat läsa artiklar med innehåll som “En modell som blivit en föregångare i hela landet”.

Det är rätt talande att kommentarsfälten är fyllda av förtvivlade patienter och vårdpersonal som ställer frågor om var mottagningen finns och hur man skickar remiss dit. Och då har vi inte ens gått in på att barn och patienter från fel upptagningsområde får sina remisser avvisade rakt av.

Vi är tyvärr redan många som upplevt att VGR inte kan erbjuda bästa möjliga vård. Att regionen nu, i strid med experternas rekommendationer, stänger postcovidmottagningen ökar inte förtroendet och trygghet.

Tove Lundberg, leg. psykolog, docent i psykologi, ordförande Svenska Covidföreningen

Ulrika Bengtsson, Distriktssköterska, fil. dr i vårdvetenskap, suppleant i styrelsen för Svenska Covidföreningen, boende i VGR

Lisa Henricson, journalist, medlem i Svenska Covidföreningen, boende i VGR

LÄS MER:Statsepidemiolog Anders Lindblom om sommarens coronaökning

LÄS MER:Sahlgrenska skärper covid-19-åtgärderna

LÄS MER:Ny covidstudie: Yngre tröttare än äldre efter ett år

ANNONS