Det är inte för sent att avbryta samarbetet med israeliska universitet

Akademisk frihet är en fråga om etik och integritet. Göteborgs universitet bör prioritera mänskliga rättigheter och vetenskaplig integritet genom att utvärdera och avsluta samarbeten med israeliska universitet inblandade i förtryck av det palestinska folket, trots politisk påtryckning, skriver Max Popovski och Taha Khatab.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

1/6 Universitetets uppdrag är fri forskning – inte att ta utrikespolitisk ställning

30/5 Om samarbetet inte avbryts blir GU medskyldigt till massmördandet av palestinier

Först när utbildningsminister Mats Perssons politiska påverkan ifrågasätts i möte med Göteborgs universitetsrektor Malin Broberg ändrar hon sig och medger att universitet själva råder över sina samarbeten. Innan dess har rektorn hävdat att samarbeten med andra länder enbart kan avbrytas om regeringen ger instruktioner om detta.

Efter vårt möte med Malin Broberg den 30 maj 2024 erkänner universitetet att samarbetena med israeliska universitet, delaktiga i massmördandet av palestinier, inte följer de etiska principerna i SUHF:s checklista. Trots detta avvisar rektorn vårt krav att utvärdera dessa samarbeten och lyfter istället fram vikten av “fri akademisk forskning”, även om forskningen bidrar till brott mot mänskligheten.

ANNONS

Rektorn hävdar att beslutet att inte avbryta samarbeten med israeliska universitet baseras på en bedömning gjord av universitetet. Samtidigt vägrar hon uppge på vilken grund bedömningen gjorts och ger ingen information om hur bedömningsprocessen gått till eller vilka som varit inblandade. Detta visar på allvarliga brister hos universitetet.

Valt att avbryta

Under mötet verkade rektorn inte heller bry sig om de över 630 studenter och anställda vid Göteborgs universitet som stödjer våra krav, varav 120 är medarbetare och inkluderar forskare och akademiker. Flera universitet i Europa, inklusive sex norska universitet, har valt att avbryta samarbeten med Israel.

Malin Broberg säger att “Vi ska kunna forska, publicera och utbilda även om sådant som uppfattas som kontroversiellt.” Men vi ska inte forska på bekostnad av andra människors liv. Alla universitet i Gaza har förstörts av Israel. En akademisk bojkott mot israeliska universitet krävs för att upprätthålla universitetets grundläggande principer.

Forskning utan etisk och vetenskaplig integritet tappar sin trovärdighet. På universitetets senaste seminarium om kriget i Gaza gapade lokalen nästan tom, lika tom som den presenterade analysen. Inte en enda gång nämndes ordet folkmord, trots överväldigande bevis och en pågående rättsprocess i världens högsta domstol.

Om universitetsledningen har kvar någon autonomi för att se till att verksamheten är förenlig med universitetets värdegrund och mänskliga rättigheter, varför agerar de olika gentemot olika utsatta grupper?

Rektorn påstår att hon inte tagit direktiv från Mats Persson. Om detta är sant, varför är då inte informationen om beslutsprocessen transparent? Om universitetsledningen har kvar någon autonomi för att se till att verksamheten är förenlig med universitetets värdegrund och mänskliga rättigheter, varför agerar de olika gentemot olika utsatta grupper? Varför ges särskilt stöd till ukrainska men inte palestinska studenter?

ANNONS

Utbildningsministern har genom desinformation demoniserat protesterande studenter som utsatts för polisövervåld istället för att öppna för dialog. Han visade ensidigt stöd för Israels ambassadör efter massakern i Rafah och osynliggjorde de palestinska offren. Vi uppmanar Malin Broberg: Bättre sent än aldrig. Det är dags att ta ansvar och stå upp för akademins autonomi genom att avsluta samarbeten med israeliska universitet.

GU Students for Palestine

Max Popovski

Taha Khatab

ANNONS