Vi tror på våra samarbeten, de väljs med omsorg. Valet av samarbeten sker utifrån vad som är gynnsamt för forskningens och utbildningens utveckling och ska ske ansvarsfullt och med omdöme, skriver debattören.
Vi tror på våra samarbeten, de väljs med omsorg. Valet av samarbeten sker utifrån vad som är gynnsamt för forskningens och utbildningens utveckling och ska ske ansvarsfullt och med omdöme, skriver debattören. Bild: Henrik Jansson

Universitetets uppdrag är fri forskning – inte att ta utrikespolitisk ställning

Universitetet som institution ska stå fritt från påtryckningar. Det innebär att studenter, medarbetare och medborgare är fria att uttrycka sina åsikter och krav men att de inte kan förvänta sig att universitetet ska agera utifrån önskemålen, skriver Malin Broberg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

30/5 Om samarbetet inte avbryts blir GU medskyldigt till massmördandet av palestinier

Precis som debattörerna skriver ska valen av forskningssamarbeten vara självständiga. Syftet med dem är att gynna forskningens och utbildningens kvalitet.

Valet av samarbetspartners är vanligtvis inget som regeringen, eller någon annan, är med och påverkar. Vår uppgift som universitet är att bedriva utbildning och forskning, inte att agera politiskt genom bojkotter eller med utrikespolitiska ställningstaganden, vilket är det som debattörerna önskar.

Universitetet som institution ska stå fritt från påtryckningar. Det innebär att studenter, medarbetare och medborgare är fria att uttrycka sina åsikter och krav men att de inte kan förvänta sig att universitetet ska agera utifrån önskemålen.

ANNONS

Vi ska kunna forska, publicera och utbilda även om sådant som uppfattas som kontroversiellt

Jag har i möten med demonstranternas talespersoner varit tydlig med att vi själva råder över våra samarbeten. Det stämmer inte att jag har sagt att jag tagit direktiv från utbildningsministern. Regeringen har dock möjlighet att ge landets lärosäten instruktioner om att avbryta alla (institutionella) samarbeten med ett land. Så var till exempel fallet vid Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, vilket är en jämförelse som ofta görs. Även då betonade Göteborgs universitet liksom övriga universitet emellertid vikten av fortsatt möjlighet för forskare och enskilda att ha kontakt och samarbete.

Vi tror på våra samarbeten, de väljs med omsorg. Valet av samarbeten sker utifrån vad som är gynnsamt för forskningens och utbildningens utveckling och ska ske ansvarsfullt och med omdöme.

För att kunskapsutveckling ska gå framåt är internationella samarbeten en förutsättning. Inte sällan innebär det att anställda verkar i eller har utbyten med konfliktregioner. Akademisk frihet betyder i första hand att forskningen och utbildningen ska vara fri. Vi ska kunna forska, publicera och utbilda även om sådant som uppfattas som kontroversiellt.

Fördömer våld mot civila

Situationen i Gaza är fruktansvärd och som universitet fördömer vi allt våld och attacker som drabbar civila och civila mål som till exempel skolor, sjukhus och universitet. Som institution ligger det dock varken i vårt uppdrag, ansvar eller mandat att ta utrikespolitisk ställning, men det innebär inte att universitetet är tyst. Våra forskare medverkar så gott som dagligen i media och bidrar med sin kunskap och sina analyser avseende situationen i Gaza och konflikten mellan Israel och Palestina i stort.

ANNONS

Universitetet bör agera som ett föredöme när det gäller att i respektfull ton kunna diskutera även svåra frågor ur flera perspektiv. Det menar jag att vi vid Göteborgs universitet är bra på.

Malin Broberg, rektor vid Göteborgs universitet

ANNONS