I våra möten med Göteborgs universitets rektor Malin Broberg säger hon öppet att hon tagit direktiv från utbildningsministern och fasthåller att hon inte kommer att avbryta några samarbeten med israeliska universitet. ”Vi går inte in och avbryter sådana samarbeten om vi inte får väldigt tydliga utrikespolitiska krav på oss att göra det”, säger Malin, skriver debattörerna.
I våra möten med Göteborgs universitets rektor Malin Broberg säger hon öppet att hon tagit direktiv från utbildningsministern och fasthåller att hon inte kommer att avbryta några samarbeten med israeliska universitet. ”Vi går inte in och avbryter sådana samarbeten om vi inte får väldigt tydliga utrikespolitiska krav på oss att göra det”, säger Malin, skriver debattörerna. Bild: Mickan Palmqvist

Om samarbetet inte avbryts blir GU medskyldigt till massmördandet av palestinier

Utbildningsminister Mats Persson har uttryckligen ställt krav på Göteborgs universitets rektor att inte låta sig påverkas av studenternas krav på att avbryta samarbeten med israeliska lärosäten och hon har lytt order. Trots att forskningssamarbeten ska vara självständiga och inget som regeringen ska lägga sig i. Om samarbetet inte avbryts så gör sig universitetet medskyldigt till det som inte kan beskrivas som något annat än ett folkmord på palestinier, skriver Max Popovski.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Sedan Tidö-regeringen tillträdde har de försökt detaljstyra Sveriges universitet, en utveckling som vi i studentrörelsen på ”Gazaplatsen” ser väldigt allvarligt på. Det är ett direkt hot mot den akademiska friheten, lärosätenas autonomi, och landets demokrati.

Mot bakgrunden av studentprotesterna runt om i landet skrev utbildningsminister Mats Persson i veckan i ett mejl till studenttidningen Spionen: “I detta läge vore det mycket kontraproduktivt att lyssna till de studenter och andra ockupanter som befinner sig vid några av Sveriges lärosäten. De har framfört krav som lärosätena inte kan tillgodose. Det är regeringen som styr och formar utrikespolitiken - inte Sveriges rektorer”.

Krävs instruktioner från regering

I en artikel i GP den 3 maj 2024 säger utbildningsministern att han efter 7 oktober själv tog initiativet för ett möte med Sveriges rektorer där han manade dem till att inte bedriva sin egen utrikespolitik. Han har deltagit i samtliga av Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds (SUHF) förbundsförsamlingar sedan han tillträdde.

ANNONS

I våra möten med Göteborgs universitets rektor Malin Broberg säger hon öppet att hon tagit direktiv från utbildningsministern och fasthåller att hon inte kommer att avbryta några samarbeten med israeliska universitet. ”Vi går inte in och avbryter sådana samarbeten om vi inte får väldigt tydliga utrikespolitiska krav på oss att göra det”, säger Malin. I ett mejl till oss skriver hon även: ”För att universitetet skulle avbryta alla samarbeten med ett land krävs att Sveriges regering ger universitetet instruktioner att göra det”.

Forskningssamarbeten är inte en fråga om utrikespolitik utan är universitetens självständiga beslut. Enligt högskoleförordningens förarbeten står det tydligt att universiteten själva bestämmer över sina forskningssamarbeten. Vidare är det tydligt i förvaltningslagen att myndigheters beslut ska träffas opartiskt och oberoende. I Sverige har vi ett grundlagsskyddat förbud mot ministerstyre och universiteten ska verka fria från statliga direktiv. GU kan därför inte gömma sig bakom lagen eller staten när de försöker undgå sitt ansvar i ett pågående folkmord.

Malin Brobergs agerande är desto mer obegripligt med tanke på att rektorerna själva skrev ett öppet protestbrev till Mats Persson den 28 april 2023 efter att regeringen med tre dagars varsel halverat mandatperioden för universitetsstyrelsen. Rektorerna varnar i brevet för “en ökad politisk styrning” och skriver att de ser beslutet som ”ett hot mot lärosätenas självständighet och ett hot mot den akademiska friheten”.

ANNONS

GU:s samarbeten med israeliska universitet strider inte bara mot deras egna värderingar utan även mot de etiska principer som anges i SUHF:s checklista för ansvarsfull internationalisering

Märkligt nog sade utbildningsministern själv i en interpellationsdebatt den 1 mars 2024 att universiteten “har en hög grad av självbestämmande över sin verksamhet, och det är inte regeringens sak att bestämma vilka internationella samarbetsprojekt inom utbildning och forskning som de bör ingå”. Detta står i rak motsats till hans senaste uttalanden.

Som studenter på GU vill vi kunna känna oss stolta över vårt universitet. Vi skäms över universitetsledningens agerande och att de ger upp den akademiska friheten under trycket av en regering som arbetar för att urholka demokratin. GU:s samarbeten med israeliska universitet strider inte bara mot deras egna värderingar utan även mot de etiska principer som anges i SUHF:s checklista för ansvarsfull internationalisering.

Ben Gurion University, Haifa University, och Tel Avivs Universitet - samtliga samarbetspartners till GU - har nära samarbeten med israeliska vapenföretag och den israeliska armén (IDF). Tel Avivs Universitet har sedan den 7 oktober till och med skickat materiellt stöd till IDF-soldater som befinner sig på frontlinjen. Delar av Hebreiska Universitetet i Jerusalem, som GU har en gästprofessor vid, är delvis byggt på illegalt ockuperad palestinsk mark i östra Jerusalem. Sedan 7 oktober har universitetet delat ut stipendier och erbjudit finansiellt stöd till reservister i IDF.

ANNONS

Etnisk rensning

Internationella domstolen i Haag har pekat på att Israel bedriver en folkmordsliknande attack i Gaza och att det finns tecken på etnisk rensning av palestinier i området. FN:s specialrapportör för Palestina, Francesca Albanese, har kallat Israels angrepp för ett folkmord. Nu vill även ICC-åklagaren utfärda en arresteringsorder gentemot Israels premiärminister och försvarsminister.

Allt detta borde skicka tydliga signaler till GU att avbryta sina samarbeten med israeliska institutioner och universitet. Om inte så gör GU sig medskyldiga till det som inte kan beskrivas som något annat än ett folkmord på palestinier.

GU Students for Palestine genom:

Max Popovski, student i sociologi

Taha Khatab, student i socialt arbete och mänskliga rättigheter

ANNONS