Permanenta den högsta skattereduktionen för företag som anställer en långtidsarbetslös eller nyanländ, som under pandemin tillfälligt höjdes till tre gånger arbetsgivaravgiften, och höj lönetaket för nystartsjobb till 25 000 kronor i månaden, skriver debattörerna.
Permanenta den högsta skattereduktionen för företag som anställer en långtidsarbetslös eller nyanländ, som under pandemin tillfälligt höjdes till tre gånger arbetsgivaravgiften, och höj lönetaket för nystartsjobb till 25 000 kronor i månaden, skriver debattörerna. Bild: Kate Gabor

Bidragen är för generösa för att det ska löna sig att ta ett jobb

Utanförskapet är Sveriges enskilt största samhällsproblem. Runt 725 000 personer i arbetsför ålder – 46 000 i Göteborgs stad – försörjs i dag helt av sociala ersättningar Uppskattningsvis skulle hälften av dessa kunna ta ett jobb, skriver företrädare för Almega.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Trots konjunkturnedgången så finns det jobb. I Arbetsförmedlingens platsbank fanns i mars över 30 000 lediga jobb inom tjänsteyrken som endast kräver en kortare introduktion eller utbildning, varav 3 800 i Göteborg. Att arbetsgivare, trots en hög arbetslöshet, har svårt att tillsätta dessa tjänster beror delvis på att för många som lever på sociala ersättningar lönar det sig inte att ta ett jobb.

I vår nya rapport ”Att börja eller inte börja arbeta” jämför vi de disponibla inkomsterna för olika typhushåll. Dels hushåll där de vuxna arbetar heltid till en lön motsvarande ingångslönen för ett vårdbiträde, dels hushåll där en eller båda vuxna försörjs på heltid av sociala ersättningar och bidrag.

ANNONS

Den ekonomiska vinsten av att börja arbeta visar sig vara relativt god för hushåll som lever på a-kassa eller etableringsersättning. Så är det inte för familjer som lever på ekonomiskt bistånd. Ett par med ett barn, där båda vuxna lever på ekonomiskt bistånd, ökar sin disponibla månadsinkomst med blygsamma 200 kronor om en av dem börjar arbeta heltid. Med fler barn i hushållet försvinner den ekonomiska vinsten helt.

Ett par med ett barn, där båda vuxna lever på ekonomiskt bistånd, ökar sin disponibla månadsinkomst med blygsamma 200 kronor om en av dem börjar arbeta heltid

Att gå till ett arbete kan vara skillnaden mellan utanförskap och integration. För att öka drivkrafterna för att arbeta och hjälpa fler personer att bli anställningsbara föreslår vi följande åtgärder:

Skärp kraven på aktivitet. För att öka incitamenten att göra sig anställningsbar måste motprestationen för att få ekonomiskt bistånd öka. För maximalt bistånd krävs att mottagaren på heltid ägnar sig åt aktiviteter som gör personen mer anställningsbar, exempelvis SFI för personer som saknar tillräckliga kunskaper i svenska.

Inför ett bidragstak. Inför ett tak för det sammanlagda belopp som ett hushåll kan få genom olika typer av bidrag. Nivån och villkoren av bidragstaket måste utredas för att se till att de sociala effekterna inte blir orimliga.

Förstärk nystartsjobben. Permanenta den högsta skattereduktionen för företag som anställer en långtidsarbetslös eller nyanländ, som under pandemin tillfälligt höjdes till tre gånger arbetsgivaravgiften, och höj lönetaket för nystartsjobb till 25 000 kronor i månaden.

ANNONS

Bygg ut jobbskatteavdraget. Höga skatter på arbete redan vid låga inkomster och omfattande sociala ersättningar minskar drivkraften till att börja jobba.

Fortsätt reformera Arbetsförmedlingen. Fler långtidsarbetslösa måste matchas till jobb och utbildningar. Anvisningarna till matchningstjänster och arbetsmarknadsutbildningar kan öka med minst 25 procent samtidigt som Arbetsförmedlingens myndighetsuppdrag måste renodlas.

Regeringen har talat om såväl bidragsreformer som skattesänkningar. Nu väntar vi på konkreta förslag. Det måste alltid löna sig att arbeta.

Patrick Joyce, chefekonom, Almega

Johannes Nathell, näringspolitisk expert, Almega

Anders Lenhoff, regionchef, Almega region väst

ANNONS