Konsumentombudsmannen stämmer Göteborgsvarvet.
Konsumentombudsmannen stämmer Göteborgsvarvet. Bild: MATHIAS BERGELD

KO stämmer Göteborgsvarvet

Konsumentombudsmannen stämmer Göteborgs Friidrottsförbund. Detta med anledning av de uteblivna återbetalningarna av startavgifter från förra årets upplaga av Göteborgsvarvet.
– Helt grundläggande är att du inte ska behöva betala för något som du aldrig fått, säger Pär Magnusson, processråd vid KO, i ett pressmeddelande.

ANNONS
|

Göteborgsvarvet kunde förra året inte genomföras enligt plan, till följd av restriktionerna som kom med pandemin.

Trots det fick löparna, som betalade mellan 595 till 895 kronor i startavgift, inte sina pengar tillbaka. Någonting som väckt stor ilska.

Ärendet har tagits upp av Konsumentombudsmannen – som ger löparna rätt. Nu stämmer KO Göteborgs Friidrottsförbund, GFIF.

– Besvikna konsumenter vände sig till Konsumentverket och ifrågasatte om det verkligen var rätt av idrottsföreningen att behålla pengarna när det inte blev något Göteborgsvarv. Särskilt upprörd var de över att föreningen gjort reklam för loppet strax innan det ställdes in, och att det inte stod något om att man inte skulle få pengarna tillbaka om loppet ställdes in, utan den informationen var undangömd i avtalsvillkoren, säger Pär Magnusson, processråd vid KO, i ett pressmeddelande.

ANNONS

KO skriver i sin stämningsansökan att det saknas balans mellan parterna i avtalet, det vill säga mellan arrangören Göteborgs Friidrottsförbund och löparna. Pär Magnusson utvecklar:

– Det är själva villkoret, att de förbehåller sig rätten att inte återbetala pengarna som är den viktigaste punkten. Det är i sig oskäligt, per definition skulle jag säga och det rör sig om en så pass allvarlig avvikelse från gängse rätt. Skulle villkoren i övrigt vara balanserade och väldigt förmånliga för konsumenten, så skulle det kanske väga upp i viss mån, men här är det tvärtom, som vi har bedömt det.

Vad blir konsekvensen om ni får rätt i domstolen?

– Effekten blir i så fall att de framöver förbjuds att använda ett sådant här villkor, vid äventyr av vite. Så det är ingen direkt sanktion kopplad till det, utan ett framtida förbud.

De kommer inte att behöva betala vite för det som redan skett alltså?

– Nej, men sedan kan ju en ambitiös konsument som vill ha tillbaka pengarna driva det. Om avtalet skulle förklaras oskäligt så är det ju sannolikt att konsumenten har rätt att få tillbaka pengarna, säger Pär Magnusson.

Tog emot 40 miljoner kronor

KO uppskattar att Varvsveckan allt som allt drog in 40 miljoner kronor i startavgifter. När det stod klart att det inte skulle bli något Göteborgsvarv gavs löparna två alternativ: Antingen skänka startavgiften till GFIF, eller att flytta sin startplats till nästa års upplaga.

ANNONS

”Ändrade förhållanden betyder att ett företag kanske kan slippa betala skadestånd, men inte att det slipper betala tillbaka pengarna till köparna, konstaterar KO. I det här fallet har det dessutom inte varit frågan om ändrade förhållanden, utan det har varit frågan om en pågående och ytterst välkänd pandemi”, avslutar KO pressmeddelandet.

Enligt Pär Magnusson kan processen till en dom ta omkring ett år. Och domen kan komma att bli prejudicerande för andra motionslopp.

– Ja, om det står sig så lär det få verkan för alla typer av arrangemang, säger Magnusson.

GP har varit i kontakt med Göteborgs Friidrottsförbunds ordförande Anders Prytz för att bland annat ställa frågor om hur han ser på att Göteborgsvarvet nu dras inför domstol och om han har någon förståelse för kritiken. Han har inte velat svarat på GP:s frågor men har lämnat följande kommentar via mejl:

Vi har tagit del av KO:s stämning och kan konstatera att vi inte delar deras uppfattning i frågan. En fråga som dessutom redan har prövats flera gånger av ARN och där ARN har gett GFIF rätt i samtliga fall. Förutom den omständigheten att våra villkor redan prövats av ARN är det även viktigt att lyfta fram varför vi har de anmälningsvillkor som vi har. Planeringen för ett Göteborgsvarv pågår under cirka 12 månader. Under denna period byggs det löpande upp kostnader. Utan anmälningsavgifterna som finansierar den löpande planeringen och verksamheten skulle GFIF inte kunna planera för och arrangera Göteborgsvarvet. Närmast kommer vi att gå genom KO:s stämning mer i detalj tillsammans med våra jurister. Därefter kommer vi att ta fram ett svar och skicka in detta till Patent- och marknadsdomstolen.”

ANNONS

LÄS MER:Göteborgsvarvet stänger ute ryssar – öppnar för ”fredslopp”

LÄS MER:Personuppgifter läckte från Göteborgsvarvets hemsida

LÄS MER:Nye varvsgeneralen slutar – två månader före loppet

ANNONS