Trafikverket gör om beläggningsarbetet på väg 40

Vägarbetet mellan Bollebygd och Borås behöver göras om på nytt efter att man upptäckt brister i arbetet och ett flertal bilister fick sina fordon förstörda.
– Vi får försöka att kommer till rätta med det här nu, säger Charlie Dib, enhetschef Underhåll Trafikverket.

ANNONS
|

Riksväg 40 mellan Bollebygd och Borås skulle repareras i september i år men på grund av brister i vägarbetet fick ett flertal bilister sina fordon förstörda. De drabbades av stenskott med skador på rutor och lack men även asfalt på däcken. Över 122 personer har lämnat in klagomål och krävt skadestånd av Trafikverket.

Nu visar det sig att problemen fortsätter drabba trafiken, vilket SVT Väst var först med att rapportera om. Under torsdagen upptäcktes det att bindemedlet för beläggningen löstes upp efter man hade saltat. Av den orsaken behöver hela sträckan repareras på nytt natten till lördag.

ANNONS

– Vi kommer genomföra ett nytt beläggningsarbete som kommer pågå från klockan 19 på fredag fram tills klockan nio på lördag i östlig riktning. Det är för att åtgärda bristerna som vi har sett på vägen efter att vi har saltat. De flesta har ju börjat byta till vinterdäck nu och de flesta av trafikanterna har dubbdäck, det gör att det kan dras med lite av stenarna också. Utifrån det kände vi att det inte håller den kvalitet som vi vill ha på vägen, förklarar Charlie Dib, enhetschef vid Underhåll på Trafikverket.

För att minimera trafikpåverkan bestämde man att genomföra arbetet under nattetid.

– I västlig riktning finns det också ett vägarbete som vi planerar att göra, det är dock tänkt att pågå i två veckor framåt. Arbetet där startas klockan åtta på kvällen och slutförs klockan halv sex på morgonen, säger Charlie Dib.

Risk för stenskott kvarstår

Räknar man hos Trafikverket nu med ännu fler personer som kommer skicka in klagomål eller krav på skadestånd?

– Det är svårt att svara på i nuläget. Det vet vi inte, men som sagt har vi en pågående process i det som är kopplat till jobbet som vi gjorde i september.

Trots de nya åtgärderna kan risken för stenskott kvarstå.

ANNONS

– Risken finns ju alltid och det gäller alla beläggningsjobb. Vi sopar alltid asfalten efter att vi har gjort ett jobb. Men det går inte att garantera att det inte finns någon sten som lossnar, säger Charlie Dib.

I samband med beläggningsarbetet kommer hastigheten att sänkas till 70 km/h på sträckan och för att minska risken för stenskott kommer det även att finnas ett omkörningsförbud. Båda åtgärderna fanns redan under asfaltsarbetet som pågick i september.

– Där vill vi också uppmana samtliga trafikanter att respektera hastighetsbegränsningen och skyltningen som råder på vägen, säger han.

ANNONS