En person som vårdades på Kungälvs sjukhus bekräftades efter provtagning vara smittad av det nya coronaviruset.
En person som vårdades på Kungälvs sjukhus bekräftades efter provtagning vara smittad av det nya coronaviruset. Bild: Carin Jacobsson

Bekräftat coronafall på Kungälvs sjukhus – personal i karantän

En person som vårdades på Kungälvs sjukhus provtogs för det nya coronaviruset – och bekräftades vara smittad. Sjukvårdspersonal kommer nu att hållas i karantän, samtidigt som kontaktspårning bland andra patienter också pågår.

ANNONS
|

I förra veckan utvidgade Folkhälsomyndigheten rekommendationen för provtagningar, till att bland annat också omfatta personer med influensaliknande symptom. Det har lett till att en person, som vårdades på Kungälvs sjukhus, nu är bekräftad smittad av det nya coronaviruset.

– Bedömningen är att patienten har låg smittsamhet. Nu genomförs en rad åtgärder på Kungälvs sjukhus, säger Peter Ulleryd, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Varför bedömer man att smittsamheten är låg?

– Man gör den bedömningen bland annat på provresultat. Man kan också göra det på symptomatologin.

LÄS MER:Coronafall utanför smittkedjorna har kunnat undgå upptäckt

Patienten flyttades under måndagseftermiddagen till infektionskliniken på Östra sjukhuset.

Arbetet med att identifiera personer som exponerats för smittan pågår, även på sjukhuset, säger Jacob Wulfsberg, chefläkare på Kungälvs sjukhus.

ANNONS

– Det pågår ett smittspårningsarbete. Då tittar man på exponering bland medarbetare och patienter ihop med Vårdhygien. Det påbörjades nu under eftermiddagen. Man försöker få fram vilka medarbetare som arbetat vid patienten.

Enkelrum på avdelningen

Personal som anses ha utsatts för hög exponering av smittan, kommer att hållas hemma i karantän.

– Det är en försiktighetsåtgärd som man gör. Har man varit utsatt för hög smittorisk håller man personen hemma. Det kommer att bli aktuellt för personal på sjukhuset.

LÄS MER:Därför beskrivs coronaviruset på olika sätt till allmänheten och vårdpersonal

Det togs prover på den smittade personen i söndags efter att denne uppvisat luftvägssymptom. Personen har varit inlagd på sjukhuset sedan slutet av förra veckan.

– Det handlar om en medicinavdelning. Fördelen är att det är enkelrum på avdelningen.

Finns det någon anledning för andra patienter som varit på sjukhuset att vara oroliga?

– Det tycker jag inte att det finns. De som man hittar i samband med smittspårningsarbetet kommer att kontaktas, om det anses att man utsatts för hög exponering.

LÄS MER:Coronasmittad på okänt vis – sjukhus i stabsläge och personal i karantän

LÄS MER:Nytt riskområde i Österrike – fler ska provtas för corona

Ingen känd utlandskoppling

Kontaktspårningen är påbörjad men ännu i ett tidigt skede, menar biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd.

– Men naturligtvis, att ha en smittad patient på sjukhus är inte idealiskt. Det visar också på två saker. Dels inbegriper det att man som försiktighetsåtgärd måste göra en väldigt stor kontaktspårning. Dels visar det att den utökade indikationen för provtagning, som genomfördes förra veckan, har gett resultat och det är bra.

ANNONS

Smittskyddet har än så länge ingen uppgift om att personen vistats utomlands.

LÄS MER:Smittskyddsläkarens uppmaning: "Viktigt att man inte går till arbetet när man är förkyld"

"Jättebra att det upptäcks"

Att patienten visat sig vara smittad när patienten redan vårdades på sjukhuset, ser Peter Ulleryd inte som enbart något dåligt.

– Jag ser det tvärtom som jättebra att det upptäcks fall som man inte fått med det i första skedet.

Sex nya fall bekräftades tidigare under måndagen i Västra Götaland. Nu läggs ett sjunde till, vilket innebär att 33 personer totalt har bekräftats smittade i regionen.

LÄS MER:Agnes Wold: "Kan inte förstå dem som varit kritiska mot Folkhälsomyndigheten"

LÄS MER:Experten om coronaläget i Sverige: "Tror det blir fler utbrott"

LÄS MER:Förskola i Hisings Backa stängd efter coronasmitta

ANNONS