Coronafall utanför smittkedjorna har kunnat undgå upptäckt

I pressmeddelanden och uttalanden om de bekräftade coronafallen har Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheter tryckt på att alla smittats utomlands, eller haft nära kontakt med personer som smittats utomlands. Men egentligen är det naturligt att bara sådana fall upptäckts, eftersom man inte sökt efter andra.