För första gången tillåter Naturvårdsverket licensjakt på knubbsäl längs västkusten. De har fått skjutas tidigare, men då bara om vissa villkor uppfyllts.
För första gången tillåter Naturvårdsverket licensjakt på knubbsäl längs västkusten. De har fått skjutas tidigare, men då bara om vissa villkor uppfyllts. Bild: Andreas Carlsson

730 sälar ska skjutas i Västerhavet – ska skydda fisket

730 sälar får skjutas i Västerhavet, majoriteten av dem i Västra Götaland. Det har Naturvårdsverket beslutat. Syftet är främst att minska skadorna på fiskeredskap och fiskets fångster.

ANNONS
|

Naturvårdsverket har beslutet att totalt 730 knubb- och gråsälar får skjutas längs västkusten. 500 av dem i Västra Götaland, 200 i Halland och 30 i Skåne. Ytterligare 2 000 gråsälar får skjutas i Östersjön. Det har Naturvårdsverket beslutat om.

– Både knubbsäl och gråsäl har gynnsam bevarandestatus samtidigt som många, exempelvis yrkesfiskare, har problem med sälarna, säger Christine Aminoff, handläggare på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

Hon tillägger att vissa fiskarter också har problem, som strömming och torsk, som kan gynnas om det blir färre sälar.

Licensjakten kommer att få bedrivas nu under en månad i vår och därefter starta igen till hösten för att få fortsätta in på nästa år.

ANNONS

”Svår jakt”

Det är första gången man har licensjakt på knubbsäl, även om man tidigare har fått bedriva skyddsjakt. Skillnaden är att skyddsjakten är mer begränsad till vissa mer skadedrabbade områden och är mycket mer reglerat, medan licensjakt kan bedrivas i större områden.

Naturvårdsverket beräknar att det finns cirka 24 000 knubbsälar längs västkusten.

– Vi följer det här årsvis och fattar beslut om hur många som får skjutas utifrån våra inventeringar, säger Christine Aminoff.

Förra året var skyddsjakt tillåtet på knubbsäl och då var det tillåtet att skjuta 900 sälar i Västra Götaland, Halland och Skåne. Men bara 250 sköts.

– Det är ganska svår jakt och krävs mycket av jägaren, exempelvis utrustning. Det finns även olika områden det inte är tillåtet att jaga, som sälskyddsområden och naturreservat, säger Christine Aminoff.

LÄS MER:Sjöelefanter tar sig hem för att föda

ANNONS