Oro i Japan och grannländer inför utsläpp av vatten från kärnkraftverk

En fisk med 180 gånger för höga halter av radioaktiva ämnet cesium har hittats utanför kärnkraftverket Fukushima I, där tre reaktorer fick härdsmälta 2011.
Fiskarna spär på den oro som finns i regionen inför Japans plan att släppa ut spillvatten från kärnkraftverket i Stilla havet.

ANNONS
|

Det lagliga gränsvärdet i Japan för det radioaktiva ämnet cesium-137 är 100 becquerel per kilo. En kungsfisk som fångades i hamnen vid kärnkraftverket Fukushima i mitten av maj uppmätte 18 000 becquerel. Den är en av 44 fiskar som fångats mellan maj 2022 och maj 2023 som haft nivåer av cesium långt över den lagliga, rapporterar The Guardian.

2011 orsakade en jordbävning och en efterföljande tsunami härdsmältor i tre av fem reaktorer på Fukushimas kärnkraftverk. Efter olyckan etablerades en evakueringszon på 20 kilometer runt kärnkraftverket. Många städer och byar fick tömmas på folk för att undvika strålningen även om flera av dem sedan dess har öppnats upp igen.

ANNONS

De flesta av fiskarna som haft oroväckande höga värden har levt nära de dräneringsutlopp där regnvatten från områdena kring reaktorerna rinner ut.

Ska släppa ut spillvatten i Stilla Havet

Under sommaren ska det japanska energibolaget Tepco, som ansvarar för Fukushima, påbörja arbetet med att släppa ut 1,3 miljoner ton radioaktivt spillvatten i havet som en del av saneringen av kärnkraftverket. Spillvattnet är både det vatten som kylde bränslet i kraftverkets reaktorer och regn- och grundvatten som har kommit i kontakt med det. Vattnet har sedan filtrerats och spätts ut innan det ska släppas ut i havet.

Enligt Tepco behöver man inte oroa sig för konsekvenserna av vattenutsläppet. Planen har godkänts av FN:s Internationella atomenergiorgan (IAEA) och man räknar med att arbetet ska ta flera årtionden för att säkerställa att strålningshalterna inte blir för höga.

– Påverkan på allmänheten och miljön kommer att vara minimal, säger en tjänsteperson på Tepco till The Guardian.

Många oroliga grannländer: Stoppar fiskimport

Planen har dock mött en hel del kritik från miljöaktivister och andra länder runt om i Stilla havet.

Runt flera öar i Stilla havet är man rädd att det radioaktiva vattnet ska skada rev och i förlängningen den mycket viktiga fiskenäringen. Enligt Världsbanken förlitar sig 2,3 miljoner människor på öarna på havet för sin mat och sin inkomst.

ANNONS

– Vi kan inte riskera den marina miljön och de människor som försörjer sig genom den. Vi är inte redo för att hantera effekterna av kärnavfall, säger Harry Farhall, som fiskar på reven utanför Papua Nya Guinea till The Guardian.

Hongkong har hotat med att förbjuda all matimport från 10 japanska regioner och Kina har redan infört tester av alla japanska fisk och skaldjur för att se hur radioaktiva de är. Det har i sin tur gjort att vissa grossister undviker att köpa fisk från just Japan.

Japans premiärminister Fumio Kishida har kritiserat Kina för sitt beslut och har sagt att han kommer att ”yrka på diskussioner som baseras på vetenskapligt underlag”.

LÄS MER:Radioaktiv strålning stänger museifartyg

LÄS MER:Japan ska fälla 700 000 hektar träd – för att råda bot på pollenallergi

LÄS MER:Japaner tror på kärnkraft trots Fukushimakrisen

ANNONS