Här är Sydafrikas argument i domstolen

Utfrågningen av Israel i den internationella domstolen i Haag (ICJ) har börjat. Sydafrika har anmält Israel för folkmord i Gaza.
Men Ove Bring, professor emeritus i folkrätt tror att det kan bli svårt att få till en dom.
– Man behöver bevisa att Israel har som avsikt att eliminera den palestinska befolkningen.

ANNONS
|

Under torsdagen inleds utfrågningen av Israel i ICJ, den internationella domstolen i Haag. Sydafrika har anmält Israel för folkmord i Gaza och parterna ska höras under två dagar. Efter det kan domstolen besluta om provisoriska åtgärder, till exempel att Israel omedelbart ska upphöra med bombningarna i Gaza.

– Det förutsätter att domstolen tror att man fortsatt kommer ha jurisdiktion (befogenheten att utöva rättskipning och att döma, reds.anm) och det tror jag att de kommer att finna att de har, säger Ove Bring, professor emeritus i folkrätt.

Ove Bring, professor emeritus i folkrätt.
Ove Bring, professor emeritus i folkrätt. Bild: Pawel Flato

Från israeliskt håll har anklagelserna om folkmord bemötts med stor ilska och man har helt avvisat anklagelserna.

ANNONS

"Vi kommer att presentera argument för att vårt agerande sker i självförsvar under internationell humanitär rätt”, säger landets president Isaac Herzog i en kommentar enligt TT.

I sin 84-sidor långa ansökan till domstolen presenterar Sydafrika argument för varför man anser att Israel begår folkmord i Gaza.

Bland annat hänvisar man till dokumentation från organisationer så som FN som pekar på svårigheten att få in oberoende utredare i Gaza och på den humanitära kris som råder med brist på mat, vatten, sjukvård och mediciner.

Ingen säker plats i Gaza för civila

Bland annat citerar man FN:s generalsekreterare, António Guterres, som under en presskonferens den 22 december sa att:

”Veteraner inom humanitärt stöd som har tjänstgjort i krigszoner och katastrofer runt om i världen – människor som har sett allt – berättar att de inte har sett något liknande det de ser idag i Gaza.”

Man pekar också på de höga dödstalen i Gaza och skriver att över 21 100 palestinier rapporteras ha dödats varav över 7 700 barn. Samtidigt skriver man att det inte finns någon säker plats i Gaza och att invånarna utsätts för bombardemang både i sina hem men också på ställen där man sökt skydd så som, sjukhus, skolor och religiösa byggnader.

ANNONS

Sydafrika beskriver också att över 1,9 miljoner människor i Gaza, alltså cirka 85 procent av befolkningen, har tvingats bort från sina hem.

– Sydafrika har gjort ett gediget arbete. Det är en skicklig inkommen ansökan, säger Ove Bring.

För att kunna döma en stat för folkmord krävs det dock att man kan bevisa att Israel har som politisk avsikt att helt, eller delvis, förinta en grupp människor.

Uttalanden från regeringsrepresentanter

Förutom att beskriva hur situationen ser ut för civila som lever i Gaza har även Sydafrika i sin ansökan tagit upp en mängd uttalanden som gjorts av Israeliska representanter som man menar skulle kunna visa på att sådana intentioner finns.

Bland personerna som citeras i Sydafrikas ansökan återfinns bland annat Israels premiärminister, Israels president, Israels försvarsminister och flera högt uppsatta personer i Israels armé.

Ett exempel som man tar upp är ett uttalande från försvarsministern Yoav Gallant från den 9 oktober 2023 där försvarsministern menade att man fullständigt ska belägra Gaza och blockera införseln av mat, vatten och bränsle. ”Vi slåss mot mänskliga djur och vi agerar därefter. [...] Gaza kommer inte att återgå till vad det var tidigare. Vi kommer att eliminera allt.”

Ove Bring menar dock att han har svårt att se att Sydafrikas argumentation kommer att hålla i det långa loppet.

ANNONS

– Jag tror inte i slutändan att domstolen kommer fram till att det rör sig om folkmord. Att man från Israelisk sida ger tusan i befolkningen i Gaza och inte tar hänsyn till civila områden och civila dödsfall i sin avsikt att eliminera Hamas är en sak. Men det man behöver bevisa är att Israel har som avsikt att eliminera den palestinska befolkningen, säger Ove Bring.

– Det räcker inte att det är ett fåtal personer som uttryckt sig så utan det behöver vara en gemensam inställning hos den israeliska regeringen som sedan penetrerar ner till marken i Gaza.

LÄS MER:Nu börjar processen mot Israel om folkmord

LÄS MER:Israel anklagas för folkmord – det händer nu

ANNONS