Israel anklagas för folkmord – det händer nu

Under torsdagen inleds utfrågningen av Israel i den internationella domstolen ICJ i Haag. Det är Sydafrika som anmält Israel för folkmord i Gaza och parterna ska under två dagar höras i domstolen.
Här är allt du behöver veta om förhandlingarna – och vad det eventuellt kan leda till.

ANNONS
|

Under den 11 och 12 januari kommer utfrågningar äga rum i den internationella domstolen ICJ I Haag. Det var i december som Sydafrika anklagade den israeliska staten för folkmordsliknande agerande mot befolkningen i Gaza och stämde då Israel.

Israel har tidigare helt avvisat anklagelserna.

Vad är den internationella domstolen i Haag?

Internationella domstolen i Haag, ICJ, är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut. I domsluten avgörs tvister mellan FN:s medlemsstater.

Där sitter 15 domare. Om ingen av de 15 domarna kommer från de stater som deltar i förhandlingarna, i detta fallet Sydafrika och Israel, kan länderna tillsätta var sin temporär domare.

Varför anmäler Sydafrika Israel för folkmord?

Den juridiska termen erga omnes, alltså något som är en förpliktigande angelägenhet för alla, kan användas när det kommer till folkrätten. Trots att Sydafrika inte är en aktiv part i det som pågår i Israel och Gaza så kan Sydafrika, eller andra FN-stater, dra en stat inför domstol om man anser att den staten ägnar sig åt folkmord.

ANNONS

– Man kan ju tycka att Sydafrika ligger långt bort från Israel, men det Sydafrika lyfter fram i sin ansökan är just de folkrättsliga skyldigheterna att förhindra folkmord, säger Joachim Åhman, professor i internationell rätt vid Göteborgs universitet.

Joachim Åhman har tagit del av Sydafrikas ansökan till ICJ och berättar att man i ansökan beskriver att man anser att det som sker i Gaza kan ses som folkmord. Sydafrika hänvisar också till uttalanden från en mängd andra stater och experter som påtalat att det skulle kunna handla om folkmord i Gaza.

– Sedan nämner man också uttalanden från representanter för den israeliska staten, vilket inkluderar presidenten och försvarsministern. Sydafrika menar att dessa uttalanden visar på att det finns en avsikt att begå folkmord. Man presenterar det därför som att det är bråttom och att domstolen måste få tillgång till dessa uppgifter så snabbt som möjligt, säger Joachim Åhman.

Hur går domstolsprocessen till?

Det som tas upp i veckan handlar om att se om det ska tillsättas några provisoriska åtgärder. Parterna får då möjlighet att argumentera för sin sak, både muntligen och skriftligen, och oftast så skickar man ombud och rådgivare från båda staterna till domstolen som ska föra statens talan.

– Just provisoriska åtgärder kan antas när det handlar om något brådskande och man inte kan vänta på den slutgiltiga avgörandet för att då kan det redan vara försent, säger Joachim Åhman.

ANNONS

Vad kan domstolen besluta?

Beslut om provisoriska åtgärder kan komma ganska kort efter att båda parterna, den kärande och svarande, i detta fallet Sydafrika och Israel, fått lägga fram sina argument inför domstolen.

Sydafrika har uppmanat domstolen att beordra Israel att avsluta den militära insatsen i Gaza. En sådan åtgärd skulle därför kunna vara att domstolen kommer fram till att Israel omedelbart ska införa eldupphör i Gaza.

– Tanken med provisoriska åtgärder är att det är brådskande och då behöver man agera snabbt, säger Joachim Åhman.

Vad kan ett eventuellt beslut om eldupphör innebära för Israel?

– Det är här det ofta blir problem. Man har inte riktigt möjlighet att tvinga fram efterlevnad utan det man kan göra om staten i fråga inte följer avgörandet är att vända sig till FN:s säkerhetsråd, säger Joachim Åhman.

Säkerhetsrådet har fem permanenta medlemsstater, USA, Kina, Ryssland, Storbritannien och Frankrike. Säkerhetsrådet kan som sista utväg besluta om kollektiva militära insatser mot en stat. De permanenta medlemmarna har däremot vetorätt och det kan finnas olika intressen bland de permanenta medlemmarna som gör att någon lägger in sitt veto.

– Annars är det säkerhetsrådet som beslutar om åtgärder för att försöka tvinga en stat att följa ett beslut. Det är dock ganska långtgående åtgärder och den här typen av rättsliga ärenden får oftare någon form av politisk betydelse. Det hela bygger väldigt mycket på att staterna faktiskt följer reglera självmant, säger Joachim Åhman.

ANNONS

LÄS MER:Sydafrika anklagar Israel för folkmordsagerande

LÄS MER:USA kritiserar folkmordsanklagelse mot Israel

LÄS MER:Palestiniernas ledare Abbas: värre än folkmord

ANNONS