Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Bild: Härryda kommun

Nya staden i skogen splittrar politikerna

Härryda kommun vill bygga en helt ny stad för 25 000 människor i ett skogsområde söder om Landvetter. Den nya orten skulle bli den folkrikaste i hela kommunen. Men partierna är inte överens. Nu har det blivit en valfråga i Härryda.

I början av juni i år meddelade regeringen att man kommer att skjuta till 3,8 miljarder kronor för att finansiera delar av en ny järnväg mellan Göteborg och Borås, via Landvetter.

Många politiker i Västsverige drog då en lättad suck. Projektet hade nämligen tidigare plockats bort från förhandlingarna och lämnat flera stora frågor hängande.

Inte minst för Härryda kommun.

LÄS MER: Ja från regeringen till ny järnväg Göteborg–Borås – och hamnsatsning

I början av juni gav miljöminister Karolina Skog och infrastrukturminister Tomas Eneroth besked om finansiering till den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås, via Landvetter.. Bild: Petter Trens

En helt ny stad – mitt i naturen

Under en tid har kommunen planerat framtida projekt utifrån den nya järnvägen. Delvis en utbyggnad av flygplatsen men också det gigantiska Landvetter södra.

Planen är en helt ny stad för 25 000 människor söder om dagens Landvetter centrum. Tanken från de styrande politikerna är att den nya järnvägen ska få ett stationsläge vid den nya orten och att området på sikt ska växa ihop med befintliga Landvetter och flygplatsen.

– Utgångspunkten var att tåglinjen skulle vara klar 2026 men den har försenats. Men järnvägen ska, enligt ett direktiv från EU, finnas på plats 2030 och när första tåget kommer ska vi ha ett stationsläge och en kärna som gör det attraktivt att stanna där, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Härryda.

Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) är inte alltid överens i politiken. Men när det kommer till Landvetter Södra håller de ihop. I september förra året poserade de för GP:s fotograf på platsen där de vill att den nya staden ska ligga.. Bild: Martin Björklund

Oenighet om var staden ska ligga

I dag styr Per Vorberg och hans moderater i en koalition bestående av Alliansen och det lokala Sportpartiet.

Samtliga är de överens om att Landvetter södra är en viktig och bra satsning för kommunen.

De får också stöd från delar av opposition, även om en del frågetecken kvarstår kring var den nya staden ska ligga.

Socialdemokraten Patrik Linde påpekar att mycket hänger på den planerade järnvägsstationen. Om den hamnar för nära naturreservatet kring Yxsjön menar han att det kan bli problematiskt att bygga söder om den kommande tågbanan.

Han påpekar att det också krävs mer utredningar om hur projektet påverkar naturen.

LÄS MER: Tillsammans för nya samhället

Även Miljöpartiet är oroade för skador på naturvärden i området. Partiet är skeptiska till Landvetter södra i dess nuvarande form men säger att man kan tänka sig att bygga ut från det nuvarande Landvetter till norr om den kommande järnvägen.

Två partier är helt emot Landvetter södra

Sverigedemokraterna är däremot helt emot projektet. De ser bekymrat på vad det skulle kosta att dra in infrastruktur till den nya staden, som vid sitt färdigställande skulle bli kommunens folkrikaste.

Även lokala Kommunpartiet säger helt nej. För dem är Landvetter södra en av de viktigaste frågorna som kommunen har att hantera de kommande åren.

– Det är det största orörda, sammanhängande naturområdet som vi har i Göteborgsområdet. Där finns många arter som är rödlistade. Det här handlar om vad vi lämnar efter till våra barn och barnbarn, säger Brita Dermark (KP).

Även hon ifrågasätter kostnaden och påpekar att det planerade området är fullt med småtjärn och kuperad terräng som gör byggnationen komplicerad och dyr.

– Vi är istället för en översyn och förtätning av centrala Landvetter, Rävlanda och Hällingsjö, säger hon.

M: Kan bli fler än 25 000

Per Vorberg påpekar att även han är för förtätning och vill se en fördjupad studie över varje ort i kommunen. Han ifrågasätter dock att Landvetter södra skulle behöva innebära ett ingrepp på naturen.

– En del har försökt få det till att vi ska bygga i Yxsjöns naturreservat. Men så är det inte. Vi ska inte bygga i hela området, utan ta vara på naturområdena och sjöarna. Det är vi brett politiskt eniga om, säger han.

När det kommer till ekonomin menar han att Landvetter Södra är en viktig investering. Men han förtydligar att det är kritiskt att man tidigt får till en stor population. Han öppnar även för att det kan krävas fler än 25 000 invånare.

– I ett inledningsskede är det viktigt att det blir väldigt mycket byggnation. Det är oerhört viktigt att man har rätt täthet. Man ska inte bygga en villamatta och tro att vi får ett järnvägsstopp, säger Per Vorberg.

LÄS MER: Se nya Landvetter Airport City

LÄS MER: Ska bygga gigantiskt "upplevelsecentrum" i Landvetter

Oro om Landvetter Södra får en station

Just järnvägsstoppet är en av frågorna som har diskuterats grundligt i kommunpolitiken. Miljöpartisten Roland Jonsson säger att kommunen tar en stor risk i att bygga en ny stad utifrån spekulationen att Trafikverket kommer att upprätta ett nytt stationsläge.

– Det kommer att bli en station vid Landvetter flygplats och den kommer bara att ligga två kilometer ifrån Landvetter södra. Så tätt bygger inte Trafikverket stationer, säger Roland Jonsson.

Per Vorberg håller med om att man inte kan vara hundra procent säker förrän stationen är byggd. Han påpekar samtidigt att det inte skulle vara ett tågstopp för den nationella trafiken utan för de regionala pendeltågen.

– Det handlar egentligen inte om en stationsbyggnad utan om att man bygger en perrong längs spåren. Då kan tågen som inte ska stanna åka igenom. Vi har en del liknande stationer och de är väldigt enkla att få till, säger han.

Roland Jonsson håller inte med. Han säger att det är betydligt mer komplicerat än så.

– Om tågen ska kunna stanna och snabbare tåg åka förbi så måste man ha fyrspår och då kommer det att bli en dyr lösning.

Det händer i frågan framöver

Planeringen av den nya järnvägen är fortfarande i ett tidigt skede. Enligt regeringen ska byggstart av sträckan ske år 2024.

Samtidigt fortsätter det nybildade kommunala bolaget Landvetter Södra Utvecklings AB att under hösten arbeta med en övergripande plan för den nya staden.

Om den politiska viljan kvarstår efter valet är förväntningen att planen kan antas av kommunfullmäktige nästa år. Därefter kvarstår ytterligare detaljplanearbete och politiska beslut innan den nya staden kan byggas.

Så ska Landvetter södra byggas - i siffror

Drygt 7 800 lägenheter i flerbostadshus planeras varav 40 % är hyresrätter och 60 % bostadsrätter.

Därtill planeras drygt 2 600 småhus varav 50 % är friliggande och 50 % gruppbyggda.

Källa: Härryda kommun

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.