Ja från regeringen till ny järnväg Göteborg–Borås – och hamnsatsning

Den planerade järnvägen mellan Göteborg och Borås via Landvetter får finansiering, för en del av sträckan. Och det blir en satsning på hamnen. Det beskedet gav regeringen på lördagen.

ANNONS
|

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljöminister Karolina Skog gav beskedet om finansiering vid en pressträff i kontorsfastigheten Kristallen i centrala Göteborg på lördagsförmiddagen.

– Vi har två viktiga besked ur den kommande nationella planen att presentera, sade Tomas Eneroth.

– Det första beskedet rör Göteborg–Borås. Det är en av de största pendelstråken i Sverige. Här satsar vi satsar närmare 3,8 miljarder på sträckan, meddelade Tomas Eneroth.

Byggstart av denna sträcka ska ske 2024, enligt regeringen. Summan är i nivå med vad som låg i den gällande planen fram till i fjol när Trafikverket tog bort utbyggnaden ur planen.

– Det är en betydande skillnad. Det är samma summa - men den här investeringen är en del av en helhetslösning, sade Karolina Skog och betonade utbyggnaden av nya stambanor i Sverige.

ANNONS

– Vi definierar sträckan som Göteborg–Borås i stället för det som tidigare låg i planen – sträckan Mölnlycke–Bollebygd, sade Eneroth.

Högre totalkostnad

Utbyggnaden av hela sträckan denna sträcka har tidigare kostnadsberäknats till 33 miljarder i 2015 års penningvärde. Något besked om när hela sträckan kan stå färdig fanns inte.

När det gäller stambanorna förklara ministrarna att man med detta besked börjar bygga den nya järnvägen från tre håll.

– Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas för Stockholm, Göteborg respektive Malmö, sade miljöminister Karolina Skog.

– Vi investerar 100 miljarder mer än den förra regeringen på infrastruktur, det är totalt 700 miljarder, sade Tomas Eneroth.

Samtidigt stod det klart att finansieringen av de nya stambanorna för höghastighetståg återstår.

– Vi för en finansieringsdiskussion med oppositionen, sade Eneroth.

Enligt Karolina Skog har regeringen som mål att de nya stambanorna ska stå färdig någon gång 2040-45.

Den andra viktiga satsningen var 1,25 miljarder kronor för att påbörja farledsfördjupning i Göteborgs hamn. Här är målet också byggstart 2024.

– Det här handlar om en för svensk export avgörande möjlighet – nämligen att kunna använda sjöfarten. Det behövs en kapacitetsförstärkning, sade Tomas Eneroth.

”Viktig pusselbit”

Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs hamn, konstaterade att finansieringen var viktig för framtiden.

ANNONS

– Dels är det en viktig markering från regeringen, vi var inte med i planen överhuvudtaget innan. Dels är det en viktig pusselbit i finansieringen – regeringens medverkan är avgörande för att vi ska kunna få finansiering av EU också.

Farledsfördjupningen har tidigare beräknats kosta fyra miljarder kronor.

Även Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande, välkomnade beskedet om hamnen.

– Det kommer att betyda att vi kan konkurrera om att ta emot de största fartygen.

– Och när det gäller järnvägsbeskedet är det ju vältajmat. Vi satte ju spaden i backen för Västlänken. Om diskussionen tidigare varit om projekten ska genomföras kan vi nu i stället prata om hur, där utbyggnaden av järnvägen till Landvetter är viktig, menade hon.

Och Handelskammarens vd Johan Trouvé, vars organisation lobbat hårt mot regeringen, menade att beskeden var mycket viktiga.

– Det här är förmodligen det bästa beskedet vi fått på många, många år i Västsverige, sade han.

Även kommunalrådet Jonas Ransgård (M) konstaterade att satsningen på hamnen är viktig för staden. Däremot var han inte lika imponerad att järnvägen får finansiering.

– Det är ju samma summa som förra regeringen hade lagt in, som man nu lägger in i planen igen.

För de politiska företrädarna för regionen, som tidigare förklarat sig kunna vara med och medfinansiera utbyggnaden av Göteborg–Borås-banan med tre miljarder, konstaterade man att kontakterna med regeringen verkade ha burit frukt.

ANNONS

– Vår medfinansieringsdiskussion har nog haft viss effekt. Det kände sig ytterligare tvingade att göra det här, sade Birgitta Losman (MP), regionråd i den blågröna majoriteten.

ANNONS