Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Östra sjukhusets akutmottagning under coronavåren.  Bild: Robin Aron
Östra sjukhusets akutmottagning under coronavåren. Bild: Robin Aron

Sveriges överdödlighet lägre än övriga Europa – högst i Norden

Sverige hade en lägre överdödlighet än de flesta länder i Europa 2020 – men fortfarande mycket högre än de nordiska grannländerna, visar en ny analys från SCB.

I många länder kunde man redan i mars konstatera en överdödlighet som låg på en markant högre nivå. I Spanien och Italien låg under månaden överdödligheten upp till nivåer kring 50 procent.

I Sverige var nivån låg däremot fortfarande omkring normal dödlighet. Men under april förvärrades läget på många håll runt om i Europa, likaså i Sverige.

– Att jämföra effekterna av covid-19 i olika länder är väldigt svårt. Vi har det senaste året noterat att dödligheten under pandemin ökat mer i de äldre åldersgrupperna, och eftersom länder har olika åldersstruktur kan det vara en viktig orsak till att de har drabbats olika hårt. Genom att relatera dödligheten under 2020 till de föregående åren kan vi dock se hur många fler eller färre än vanligt som dött under pandemin, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på Statistikmyndigheten SCB, i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Inget krav på hemundervisning efter påsklovet på grund av corona

Sverige toppade i april

Sverige låg i april på 38 procent – alltså över den genomsnittliga dödligheten för samma perioden de senaste fyra åren – och var bland sex andra länder som översteg 35 procent. Samtidigt ska det påpekas att till exempel Spanien och Belgien låg på nivåer som 74 procent respektive 79 procent.

I maj och juni låg Sverige till exempel på en högre nivå än i Europa, även om man började närma sig ett normalläge. Först i juli låg Sverige på en normalnivå sett till resten av Europa.

Överdödligheten mäts i procentuell förändring av antalet dödsfall och sätts i relation till genomsnittet för motsvarande period de föregående fyra åren. Överdödlighet anses vara den mest användbara indikatorn för att visa förändringar i antalet dödsfall.

Källa: SCB

Sverige hade enligt SCB inte lika höga toppar som vissa av Europas mest folkrika länder, men däremot var dödligheten mer ihållande.

– Statistiken visar att covid-19 spreds några veckor senare i Sverige än i länder i framförallt Syd- och Centraleuropa, men vi hade jämförelsevis höga nivåer i Sverige under våren fram till midsommar ungefär, säger Linus Garp.

Månaderna januari, februari, juli, augusti, september och oktober låg Sverige under genomsnittet de senaste fyra åren. Dödligheten var alltså under månaderna lägre en genomsnittet – men ska mer betraktas som en normal nivå.

LÄS MER: Tydlig coronatrötthet bland vårdpersonalen – men måste jobba extra

Värst i Norden

Samtidigt som SCB konstaterar att Sverige hade en lägre överdödlighet jämfört med resten av Europa så är det en annan historia jämfört med de nordiska grannländerna.

I Norden har dödligheten varit relativt normal jämfört med andra år.

Sverige har dock inte haft normalt år, utan 2020 har avviktit kraftigt från det normala. Sverige hade framförallt en överdödlighet som stack ut i april, maj och december.

Då hade Sverige siffror om 38, 24 respektive 25 procent.

Det går att jämföra med Finland som hade sin högsta överdödlighet i april med 8 procent, Danmark i december med 11 procent och Norge i september med 5 procent.

– Man ska också komma ihåg att denna statistik inte enbart bygger på antalet döda i covid-19, statistiken redovisar hur många fler som dött jämfört med de föregående åren. Det är en robust metod som inte berörs av skillnader i klassificering av dödsorsaker, säger Linus Garp.

LÄS MER: Ingen allmän självbokning för 70-plussare i VGR

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.