Kristine Rygge är vaccinationssamordnare i Västra Götaland
Kristine Rygge är vaccinationssamordnare i Västra Götaland Bild: Mia Höglund

Ingen allmän självbokning för 70-plussare i VGR

Efter att tusentals tider för vaccinering stått obokade meddelade region Stockholm under torsdagen att människor över 70 år nu själva kan gå in och boka en tid för att få vaccin. I Västra Götalandsregionen har man däremot inga liknande planer då man menar att man inte har några problem att få ut de doser som finns tillgängliga.
– Jag tycker att vårdgivarna gör ett fantastiskt jobb för att få vaccinet så snabbt som möjligt, säger vaccinsamordnare Kristine Rygge.

ANNONS
|

Sett över landet är det just nu skillnad på hur stor andel av befolkningen som har fått sin första vaccindos. I botten av listan finns storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland, och Skåne.

Den främsta förklaringen till det menar Västra Götalandsregionens vaccinsamordnare Kristine Rygge är att storstadsregionerna har en yngre befolkning och att de därmed inte får lika många doser tilldelade till sig.

Men hur stor andel av befolkningen som vaccinerat sig skiljer sig även åt mellan enskilda kommuner. Även här är regionens förklaringen att vissa kommuner har en större andel äldre personer än andra, och att de därmed har fått fler doser tilldelade till sig under fas 1 och 2.

ANNONS

Skillnader mellan kommuner i VGR

Men djupdyker man och tittar på hur många äldre som har fått vaccin i enskilda kommuner i Västra Götalandsregionen finns det – trots att fördelningen ska var jämn – skillnader. I Lilla Edet har knappt 50 procent av personerna mellan 80-89 år fått sin första vaccindos, medan över 90 procent har fått den i Dals-Ed.

Kristine Rygge berättar att man är väl medveten om skillnaderna. Att det kan se så olika ut mellan olika kommuner i regionen förklarar hon kan bero på hur många doser en kommun fick under fas 1 och hur många som blev över när den var klar. En annan förklaring berättar hon är att om till exempel 300 doser ska fördelas till två vårdcentraler, som har 100 respektive 300 listade i den aktuella åldersgruppen, så kommer den minsta få 100 doser och den större 200 på grund av förpackningsstorlekarna.

Vaccinsamordnaren berättar att vissa kommuner därmed tillfälligt kan komma att ligga före i vaccinationstakten, men att regionen aktivt arbetar för att jämna ut skillnaderna.

– Det är något vi tittar på hela tiden, och har en vårdcentral vaccinerat alla personer som de har listade så pausar vi den tills det är dags för nästa fas. Vi kan inte ha en vårdcentral som kan gå vidare med fas 3 innan vi har kommit längre med alla andra, säger hon.

ANNONS

Får inte börja fas 3 innan alla är klara med fas 2

Kristine Rygge berättar att allt vaccin som regionen får tilldelat till sig hela tiden går åt. Hon kan inte se att några kommuner skulle vara bättre än andra på att vaccinera, trots de skillnader som finns i hur stor andel av de äldre som har fått sina första doser.

– Nej. Alla har ju vaccinerat upp det vaccin de har. Det är ju VGR som fördelar så vi kan varken lägga någon skuld på varken kommun eller vårdcentral. När de säger att de inte har vaccin så har de faktiskt inte vaccin. Det är inte för att de på något sätt är långsamma eller ineffektiva eller inte vill ha vaccin. I början fördelade vi efter antalet personer som fanns på till exempel Säbo eller har hemtjänst, nu fördelar vi enligt ålder, efter antal listade i olika åldersgrupper per vårdcentral.

Det är också vårdcentralerna som har ansvar för att meddela personer i fas 2 när det är dags för dem att få sin dos. När det gäller personer över 85 år är regionens policy att de ska bli kontaktade via telefon. Personer över 75 år ska också bli kontaktade.

– Vårdcentralerna har ansvar för att alla ska få ett erbjudande, men det ser väldigt olika ut hur det kan se ut. Det kan vara allt från sms till brev, säger Rygge.

ANNONS

När det gäller personer under 75 år år förväntas de själva att hålla koll på när det är dags genom att bland annat besöka 1177.se, regionens hemsida, eller ta del av information i media.

Allmän bokning först under fas 4

Arbetet med att få befolkningen vaccinerad fungerar därmed inte på samma sätt som i till exempel region Stockholm där invånarna kan vända sig till så kallade vaccinationsmottagningar. Då tusentals tider de senaste dagarna har varit obokade i Stockholm gick regionen under torsdagen ut med ett pressmeddelande med budskapet att personer över 70 år nu själva kan boka in sig för en tid på en av länets mottagningar.

Då man enligt Kristine Rygge i Västra Götalandsregionen inte har några problem med att få ut det vaccin som finns tillgängligt, menar hon att något liknande som det som sker i Stockholm med allmän tidsbokning först kan bli aktuellt i Västra Götaland under fas 4. Alltså då personer utan bakomliggande sjukdomar mellan 18 och 59 år ska vaccineras.

– Då är planen att du ska kunna gå in på 1177.se och boka in dig var som helst i regionen för att få din dos, säger hon.

Däremot finns det redan enskilda kommuner i Västra Götalandsregionen som har meddelat att 70-plussare själva kan gå in och boka tid för vaccinering. Under onsdagen meddelade till exempel Tjörn att en av vårdcentralerna i kommunen erbjuder självbokning.

ANNONS

Vaccinationens olika faser

Fas 1

Personer som bor på särskilda boenden för äldre och deras personal.

Personer med kommunal hemsjukvård/hemtjänst samt deras personal och hushållskontakter.

Viss prioriterad sjukvårdspersonal.

Fas 2

Personer som fyller 65 år under 2021 och äldre, av vilka de äldsta vaccineras först.

Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation samt deras hushållskontakter.

Personer med dialysbehandling samt deras hushållskontakter.

18 år+ inom LSS samt deras personal.

18 år+ med assistansersättning samt deras personal.

Patientnära hälso- och sjukvårdspersonal.

Fas 3

Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan).

Personer i åldern 60–64 år.

Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan).

Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.

Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.

Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

Kronisk lever- eller njursvikt.

Diabetes typ 1 och typ 2.

Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Downs syndrom.

Fas 4

I den fjärde och sista fasen inkluderas personer 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser.

De grupper som ska prioriteras först är ett stöd för regionernas arbete med vaccinationerna och ett underlag för beslut utifrån regionernas olika förutsättningar. Folkhälsomyndigheten och regionerna arbetar tillsammans för att genomföra dessa vaccinationsinsatser.

Källa: Folkhälsomyndigheten, VGR

ANNONS