Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) lyfter i Ekots lördagsintervju frågan att regeringen vill att socialtjänsten ska göra mer för att undvika att barn dras in i kriminalitet.
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) lyfter i Ekots lördagsintervju frågan att regeringen vill att socialtjänsten ska göra mer för att undvika att barn dras in i kriminalitet. Bild: Mickan Palmqvist/TT

Socialtjänstministern: Så ska barn hindras in i gängen

Regeringen vill att socialtjänsten ska gripa in oftare, tidigare och med mer tvång i syfte att hindra barn och unga från att dras in i kriminalitet. Det framgår av Ekots lördagsintervju med socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall (M).

ANNONS
|

Det är i Sveriges radio Ekots lördagsintervju socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall lyfter frågan om att regeringen vill att socialtjänsten ska göra mer för att undvika att barn dras in i kriminalitet.

Frågan är kopplad till att kommunerna sedan tidigare i somras har ett uttalat brottsförebyggande ansvar. I det sammanhanget vill regeringen att socialtjänsten ska kunna jobba mer förebyggande med barn, exempelvis genom att öppna fler familjecentraler.

Tvångsplacering en sista utväg

Familjer ska också kunna tvingas att ta emot vissa sociala insatser, som samtalsstöd och föräldrautbildning, även om de inte vill. Om de ändå vägrar så ska de kunna få sänkta bidrag, eller böter.

ANNONS

I Tidöavtalet mellan K, SD, KD och L står: ”Lagen om vård av unga (LVU) ska användas oftare för att skydda barn från utsatthet för våld, inklusive hedersrelaterat förtryck, eller för kriminella miljöer.”

Här menar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall i Ekots lördagsintervju att tvångsplacering ska vara en sista utväg, förutsatt andra insatser inte har hjälpt, men att det på kort sikt kan det vara nödvändigt att placera fler.

”Behöver rädda barn undan kriminella nätverk”

– Långsiktigt är målet att färre ska omhändertas, men i den situation vi befinner oss just nu så är det så att vi behöver rädda barn undan kriminella nätverk, säger Camilla Waltersson Grönvall i Ekots lördagsintervju.

Så just nu ska fler omhändertas?

– Vi behöver sätta gränser och säkerställa att de här barnen och unga inte far illa och då kan LVU-omhändertagande vara en sådan åtgärd, ja, säger hon i intervjun.

LÄS MER:Utredning: Barns rättigheter brister i Sverige

LÄS MER:Trots kritik – ingen ändring i lagförslag om skyddsboenden

LÄS MER:Regler skärps kring skyddat boende

ANNONS