Riksrevisionen kritisk till Folkhälsomyndighetens förmåga att hantera pandemier

Sveriges smittskydd måste stärkas. Det menar Riksrevisionen, som efter en granskning också skriver att ”Folkhälsomyndigheten inte hade tillräcklig beredskap för ett läge med storskalig smittspridning” inför covid-19-pandemin.

ANNONS
|

Smittskyddsarbetet i Sverige är inte anpassat för att hantera en storskalig smittspridning, menar Riksrevisionen.

– Regeringens styrning har inte tagit höjd för att smittskyddet behöver fungera effektivt både i ett normalläge och vid pandemier. Dessutom är inte smittskyddslagen utformad för att kunna hantera lägen med omfattande smittspridning, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Brister kopplat till smittspårning och testning

Riksrevisionen pekar ut flera brister i Folkhälsomyndighetens beredskap för att hantera en storskalig smittspridning. Bland annat påpekar man att det helt eller delvis saknas digitala system för smittspårning och testning, samt ett heltäckande system för att följa upp vaccinationer.

I rapporten lämnar Riksrevisionen flera rekommendationer. Bland annat uppmanas Folkhälsomyndigheten att vidareutveckla smittskyddet, baserat på lärdomar och erfarenheter från covid-19-pandemin.

ANNONS

Vill samla ansvaret för vårdhygien

Regeringen borde också samla det nationella ansvaret för vårdhygienfrågor vid en myndighet, i stället för att ha det delat som i dag, menar Riksrevisionen.

– Ett samlat nationellt ansvar för vårdhygienfrågor skulle kunna bidra till ett effektivare smittförebyggande arbete. Men det förutsätter att regioner och kommuner arbetar långsiktigt och förebyggande inom vården och omsorgen, säger Ann-Christin Johnreden, projektledare för granskningen i pressmeddelandet.

LÄS MER:Folkhälsomyndighetens nya pandemiplan – efter coronaviruset

LÄS MER:Coronakommissionen: Regeringen borde ha tagit ledningen i krishanteringen

ANNONS