Folkhälsomyndighetens nya pandemiplan – efter coronaviruset

Folkhälsomyndighetens förra beredskapsplan förutsatte att ett influensavirus skulle orsaka nästa pandemi. Det fick konsekvenser för hur covid-19 hanterades.
Nu har Sverige fått ett nytt dokument, som bland annat pekar ut vilka åtgärder som kan bli aktuella när nästa smitta kommer.
– Nu har vi tagit bort influensascenarierna, säger Anette Richardson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.