Arkivbild. Två barn rånar ett annat barn med kniv för en mobiltelefon.
Arkivbild. Två barn rånar ett annat barn med kniv för en mobiltelefon. Bild: Adam Ihse/TT

Nio av tio unga gängkriminella begår nya brott

Nio av tio unga gängkriminella som dömts till sluten ungdomsvård begår nya brott, visar en rapport av Acta publica.

ANNONS
|

Acta publica och Nyhetsbyrån Sirén har gått igenom siffrorna för 439 ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. 428 av dem är pojkar, och 11 är flickor.

Siffrorna visar att sju av tio tonåringar som döms till sluten ungdomsvård, och alltså begår de allra grövsta brotten, återfaller i brott. För unga gängkriminella är återfallsfrekvensen över 90 procent, enligt Acta publica. Unga kriminella har högre återfallsrisk än äldre.

Många hamnar i fängelse som vuxna

Enligt Nyhetsbyrån Sirén återföll nästan hälften av de som dömdes till sluten ungdomsvård mellan 2015 och 2018, i grov brottslighet, med fängelsestraff som följd.

Olle Westlund, utredare på Brottsförebyggande rådet (Brå), säger till nyhetsbyrån att återfallsrisken ökar ju yngre gärningspersonen är.

ANNONS

– Även bredden på brottsligheten och brottens straffvärde är viktiga faktorer, som tillsammans med debutåldern ger en stark fingervisning om återfallsrisken. Det är aldrig för sent att bryta ett negativt mönster, men lösningarna blir mer kostsamma ju längre man väntar.

Det är vanligaste brottet

Nästan varannan dömd tonåring, 42 procent, var också omhändertagen enligt LVU före domen. Ett misslyckande, säger Peter Andersson, lektor i socialt arbete, till nyhetsbyrån.

– Det pekar mot att någon typ av vårdkedja brister.

Ungefär hälften av domarna för de 439 ungdomarna rör rån, som är det vanligaste brottet bland den här gruppen. Därefter följer narkotikabrottslighet, misshandel och våldtäkt och sexuellt övergrepp. 65 tingsrättsdomar rör också mord.

Sluten ungdomsvård

Unga som begår grova brott när de är mellan 15 och 17 år gamla döms i regel till sluten ungdomsvård.

Ansvaret ligger hos Statens institutionsstyrelse, Sis istället för Kriminalvården.

En ungdom kan dömas till sluten ungdomsvård i maximalt fyra år.

Tidöpartierna vill bygga särskilda ungdomsfängelser, och nyligen fick kriminalvården ett sådant uppdrag.

Siffrorna

Acta publica och Nyhetsbyrån Siréns statitisk bygger på 439 ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård.

Bland de här ungdomarna finns minst 84 personer med kopplingar till organiserad brottslighet, varav 57 bedöms ingå i ett utpekat kriminellt nätverk.

Nästan hälften som dömdes mellan 2015 och 2022 var 18 år när domen föll.

Fem ungdomar var bara 15 år vid domen.

De vanligaste brottstyperna när ungdomarna dömdes till sluten ungdomsvård rån, narkotikabrottslighet och misshandel.

LÄS MER:Så ska regeringen knäcka gängen

LÄS MER:Regeringen och SD vill använda ansiktsigenkänning för att krossa gängen

ANNONS