Dan Eliasson: En mängd situationer där vi ville ha snabbare corona-åtgärder

MSB larmade upprepade gånger till regeringen om behovet av fler och snabbare coronaåtgärder i pandemins inledning. Det hävdar Dan Eliasson, som tvingades lämna som generaldirektör efter en kritiserad julresa.
– Vi ringde i klockan tidigt, säger han.

ANNONS
|

Det var i samband med en utfrågning i riksdagens konstitutionsutskott, KU, som den förre generaldirektören Dan Eliasson gav en bild av att MSB tidigt larmat regeringen om brister i coronaarbetet. Han är i dag generaldirektör i regeringskansliet eftersom han fick lämna sitt jobb efter kritik mot en julsemester på Kanarieöarna under pågående pandemi.

Larmade regeringen tidigt

Riksdagsledamoten Ida Drougge (M) bad honom kommentera uppgifter som förekommit i media, om att MSB haft synpunkter på regeringens arbete under pandemin. Något som regeringen tidigare inte velat kännas vid.

Eliasson menade att det ligger i en krismyndighets DNA att larma om att mer måste göras, vilket han anser gjorts också i detta fall.

ANNONS

– Hellre vara på den säkra sidan, ta åtgärder tidigt, gå upp i stab och agera i stället för att vara försiktig, långsam och avvakta.

Bland annat har MSB enligt Eliasson velat se ett högre tempo från regeringens håll.

– Det finns en mängd situationer där MSB gärna hade sett fler och snabbare åtgärder, det var frågor om personlig skyddsutrustning, verktyg för digital smittspårning, resursförstärkningar till olika myndigheter, säger Eliasson.

Annat har det handlat om att ta hjälp av myndigheter som erbjudit sin hjälp, bland annat Försvarsmakten och Länsstyrelserna. Några åsikter om själva strategin för Sveriges coronaarbete har dock MSB aldrig haft, enligt den avgångne chefen.

Såg pandemin komma

Dan Eliasson menade också att alla, Sverige såväl som hela västvärlden, underskattade effekten av pandemin i dess inledningsskede.

– En myndighet som MSB har kontinuerligt bevakning 24/7, 365, på vad som sker i världen. Så att det här skulle komma till Sverige var ingen nyhet för oss. Vi förstod det här givet det som hände i världen.

Enligt förre MSB-chefen larmade myndigheten i en lägesbild till justitiedepartementet den sjätte februari förra året om brister man hade identifierat i Sverige och som behövde skalas upp.

– Det gick ut på att nu är det fara å färde vad gäller personlig skyddsutrustning, det är viktigt att vård och omsorg uppdaterar sina planer för det här kan bli allvarligt, vi ringde i klockan tidigt.

ANNONS

Utfrågningen av Dan Eliasson är en del av riksdagens granskning av regeringens arbete med coronapandemin under våren. Även Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, har frågats ut.

LÄS MER:Löfven: Färre leveranser kan hota vaccinmål

LÄS MER:Så sprider sig corona i Västra Götalandsregionens kommuner

ANNONS