Årets nya ord präglas av teknik och gängvåld

Vet du vad prompta betyder? Det är ett av begreppen kring ny teknik som har färgat årets nyordslista, som också är tydligt påverkad av gängvåldet.
– Listan pekar på bredare tendenser, säger nyordsredaktören Anders Svensson.

ANNONS
|

Prompta, AI-klonad, cyberresiliens och streamingfarm – fyra ord som ingår i årets allmänna fokus på artificiell intelligens. Men också fyra ord som ingår i Språktidningens och Språkrådets nyordslista.

– Vi skulle kunna ha haft tio olika AI-ord, säger Anders Svensson, nyords- och chefredaktör för Språktidningen.

Att prompta, alltså att ge instruktioner till en AI-tjänst, har varit en av årets heta potatisar med tjänsten Chat GPT och bakomliggande företaget Open AI i fokus.

Generativ AI, ett annat nyord, har tagit sig in i vardagen till synes för att stanna. Det betyder för övrigt "artificiell intelligens som utifrån mönster i träningsdata kan skapa helt nytt innehåll, exempelvis text, bilder och musik".

ANNONS

Våldsvågen syns

En annan tydlig trend bland orden är gängkriminaliteten och våldsvågen som tog stor plats 2023. Klivare, korankris och det svenska tillståndet är alla ord och uttryck som tar sig in på nyordslistan.

– Uttrycken och orden på listan fångar ofta ett fenomen i samtiden, säger Anders Svensson.

– De får gärna ha koppling till en tydlig nyhetshändelse.

Svensson understryker dock att det inte är fråga om någon spegling av samhället på större skala.

– Nej, vi skulle ta oss rejält med kallvatten över huvudet om vi försökte spegla hela samhället. Listan pekar på bredare tendenser.

Om du själv får välja, har du en prispall, topp tre bland nyorden?

– Jag gillar hyschpengar. Att någon betalas för att hålla tyst om känslig information. Det känns som ett uttryck som har varit i fokus, kanske främst i samband med rättegångarna mot Donald Trump, säger Svensson.

Han gillar även multilojal.

– Där konsumenter alltså går till olika kedjor och handlar. Att du har Ica-kort men också laddat ner Lidl-appen eller Coops motsvarighet. Det pekar på en ny slags vardag, säger Svensson.

– Och så prompta. Ett bra exempel på ett existerande ord i fackspråk som har fått stor spridning och uppmärksamhet i och med AI.

ANNONS

Årets nya ord – hela listan

AI-klonad: kopierad med hjälp av AI-teknik, om exempelvis ett musikstycke, ett konstverk eller en röst.

Barbenheimer: samordnade aktiviteter som rör de två storfilmerna Barbie och Oppenheimer.

bubbelhoppa: medvetet byta miljö för att komma ur sin egen ”bubbla” och på så sätt få nya perspektiv och kunskaper.

cyberresiliens: förmåga att stå emot it-attacker och upprätthålla grundläggande funktioner.

deinfluencing: att i sociala medier uppmana till att inte köpa en viss produkt eller tjänst.

det svenska tillståndet: den situation i Sverige där gängkriminalitet präglar samhället.

dna-pass: kort som innehåller alla viktiga genetiska uppgifter om en person, för användning i vården.

dopaminfasta: avhållsamhet från aktiviteter som antas ge påslag av signalsubstansen dopamin i hjärnan.

dubbelswisha: betala två gånger i rad på till exempel en massagesalong, där den andra betalningen misstänks vara för sexuell tjänst.

evighetskemikalie: syntetiskt framställt ämne som inte kan brytas ner i naturen utan som finns kvar för evigt.

exposekonto: konto i sociala medier som syftar till att hänga ut personer i kränkande situationer, exempelvis sådana som inkluderar våld eller nakenhet.

gargasnipe: smygtagen bild eller film på en person som anses se konstig ut, vanligtvis publicerad på sociala medier.

generativ AI: artificiell intelligens som utifrån mönster i träningsdata kan skapa helt nytt innehåll, exempelvis text, bilder och musik.

grön kolonialism: exploatering av landområden och naturresurser för att främja hållbarhetsmål på en annan plats.

hyschpengar: penningsumma som betalas för att mottagaren inte ska röja känslig information.

ick: drag eller beteende hos en person som en annan person finner frånstötande.

insynsprincip: princip som innebär att privata aktörer måste ge allmänheten viss insyn i verksamheten som dock inte är lika långtgående som offentlighetsprincipen.

klivare: person som mot betalning begår brott på uppdrag av ett kriminellt nätverk.

korankris: politiskt svår situation utlöst av tillståndsgivna skändningar av Koranen.

krigssponsor: aktör som genom affärsverksamhet i ett krigförande land anses bidra indirekt till kriget genom till exempel skatteinbetalningar.

känslighetsläsare: person med uppdrag att granska texter för att rensa bort potentiellt stötande innehåll.

longtermism: etisk ståndpunkt att man vid beslut bör ta hänsyn till konsekvenser som kan uppstå långt in i framtiden, och inte bara till konsekvenser som uppstår mer kortsiktigt.

menstrosa: trosa som fungerar som mensskydd.

multilojal: som är medlem eller kund hos flera olika butikskedjor för att leta bästa pris och nyttja rabatter.

nepo baby: person som får fördelar i sin karriär för att den har en känd eller inflytelserik förälder.

neurodiversitet: variation av neuropsykiatriskt funktionssätt i en grupp.

prompta: skriva en textinstruktion till en AI-tjänst.

relationism: spelsätt i fotboll som utgår från bollens position på plan i stället för vilka ytor som ska täckas.

situationship: längre relation som befinner sig någonstans mellan romantiskt förhållande och vänskap.

snikflation: strategi där företag i stället för att höja priser försämrar kvalitet, rabatter och service på produkter och tjänster.

streamingfarm: samling av stort antal gratiskonton till strömningstjänster, som har syftet att genom automatiserade strömningar generera ekonomisk ersättning eller få det att framstå som att ett visst innehåll är mer populärt än det verkligen är.

tantparkour: lättare fysisk träning för äldre där föremål i utemiljön används exempelvis som hinder att klättra över.

toxisk positivitet: positivt tänkande som innebär att negativa känslor på ett skadligt sätt trycks undan och förnekas.

vild graviditet: graviditet som genomförs helt utan kontakt med vården.

LÄS MER:Alla pratar om nepo babies – här är stjärnorna med kända föräldrar

LÄS MER:Här är jobben som AI inte kan ersätta

LÄS MER:Test: Nio testade menstrosor – här är de bästa och sämsta

LÄS MER:Alla talar om Barbenheimer

ANNONS