Här är jobben som AI inte kan ersätta

Ända sedan industriella revolutionen har hotet om att människan ska ersättas av maskinen hägrat över arbetsmarknaden. Enligt en rapport kan en fjärdedel av allt jobb som utförs av människor komma att ersättas av AI.
Men det finns också tre sorters jobb som AI inte kommer kunna ta, menar den amerikanske författaren Martin Ford.