Polismannen frias av tingsrätten efter Alexanders död

Den polisman som har stått inför rätta efter 16-årige Alexander Storåkers dödskrasch i Lerum i fjol har hela tiden förnekat brott. Men åklagaren menar att det var polisens agerande som stressade pojken så till den grad att han tappade kontrollen över mopeden. I dag meddelade tingsrätten sin dom: Polismannen frias från alla åtalspunkter.

ANNONS
|

Det var den 12 maj i fjol som 16-årige Alexander Storåker dog efter att ha kört omkull med sin moped i centrala Lerum. Bakom mopeden befann sig en civilmålad polisbil under olyckan, något som ledde till en rigorös utredning av den polisman som satt bakom ratten. Utredningen slutade i att polismannen åtalades, misstänkt för vållande till annans död och tjänstefel.

Nu meddelar tingsrätten att polismannen frias från åtalspunkterna.

”Tingsrätten har vid prövningen av bevisningen funnit att den talar mest för polismannens version eller i vart fall inte är oförenlig med den”, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande.

De understryker vidare att händelseförloppet endast varade i några sekunder, och att det inte funnits vittnen som sett hela händelseförloppet, detaljer som styrker ett friande.

ANNONS

"Polismannen och åklagaren har beskrivit förloppet på olika sätt”, konstaterar tingsrätten, som har varit enig i sitt friande av polismannen.

GP har varit i kontakt med Alexander Storåkers föräldrar, som skriver i ett sms:

”Vi är upprörda och förvånade över att polismannen inte ens blev fälld för tjänstefel. Detta är en bekräftelse på att rättsapparaten går polisens ärende och det har varit den röda tråden sedan dag ett. Det är anmärkningsvärt att rätten väljer att tro på polismän som har ändrat sin historia flera gånger sedan olyckan. Vittnena har däremot sagt samma sak hela tiden.”

LÄS MER:Polisman inför rätta: ”Hade gjort samma sak igen”

Dog ögonblickligen

Det var i området omkring Vattenpalatset i centrala Lerum som Alexander Storåker körde sin trimmade moped, dagen då olyckan inträffade. Bakpå mopedsadeln satt hans bästa kompis.

Samtidigt hade polisledningen i Alingsås beslutat att inleda en insats mot trimmade mopeder i Lerum, efter att ha fått flera klagomål från boende på orten om störande mopedkörning. Eftermiddagen den 11 maj skickades så en civilmålad patrullbil till Lerum, med två uniformerade poliser i, för att stävja busåkandet.

Det var mötet mellan den vitmålade polisvolvon och Alexander Storåkers ekipage som skulle sluta i pojkens död. När poliserna signalerade åt 16-åringen att stanna flydde pojken platsen och girade in på en smal gångväg, med patrullbilen i efterföljande. På slutet av sträckan tappade pojken kontrollen över mopeden i hög hastighet och körde omkull, for in med huvudet i en lyktstolpe och dog ögonblickligen. Kompisen som hade suttit bakpå mopeden klarade sig med skrapsår.

ANNONS
Marken under lyktstolpen som Alexander Storåker for in i förvandlades snabbt till en minnesplats för pojken. Senare tog föräldrar och vänner strid mot kommunen för att får ha kvar ett permanent minnesmärke, något de nekades.
Marken under lyktstolpen som Alexander Storåker for in i förvandlades snabbt till en minnesplats för pojken. Senare tog föräldrar och vänner strid mot kommunen för att får ha kvar ett permanent minnesmärke, något de nekades. Bild: Nils Petter Nilsson

LÄS MER:Stor sorg efter olyckan som tog Alexanders liv

Uppmärksammat rättsfall

Polisen som satt bakom ratten på polisbilen började utredas omedelbart efter olyckan. Efter en utdragen förundersökning beslutade åklagaren att åtala polismannen för tjänstefel och vållande till annans död, något som förvånade personal inom polismyndigheten. Till Lerums Tidning har Johan Lundberg, polisområdeschef i Alingsås, tidigare sagt:

– Så här jobbar svensk polis. Nu i det här fallet så får rätten avgöra vad det var som var rätt och fel, och det vill jag inte gå in på, men att polisen kommer att fortsätta att jobba med trafik, ja, det kommer vi ju att göra. Och vi kommer säkert att ha ett kortare efterföljande på sådana som inte stannar också, annars kan vi ju lika gärna lägga ner mycket av den verksamheten.

LÄS MER:Nej till permanent minnesplats för 16-årige Alexander i Lerum

Enligt polisens föreskrifter och allmänna råd (fap 104-1, paragraf 9) får polisen inte förfölja en moped, om det inte finns misstanke om allvarligt brott. Lagen hänvisar till förarens utsatta läge. Polisen har däremot rätt att försöka stoppa alla typer av fordon. Den springande punkten i det aktuella rättsfallet har varit om polismannen förföljde Alexander Storåker eller enbart försökte stoppa honom, i juridisk mening.

Tingsrätten menar att åklagaren inte kunnat bevisa att polisen stred mot föreskrifterna.

”Sammantaget anser tingsrätten att åklagaren inte kunnat styrka sitt påstående om att polisen genomfört ett förföljande av flyende fordon i strid med polislagens allmänna principer om behov och proportionalitet eller Polismyndighetens föreskrifter”, skriver de i pressmeddelandet.

ANNONS

Inget straffansvar

Andra detaljer som har uppmärksammats under rättegången är att poliserna följde efter mopeden in på ett område som används för skolidrott med intilliggande bostäder. Polismannen hävdade i rätten att han inte hade tillräcklig lokalkännedom för att veta detta. Polisen menar därtill att han stannade bilen i början på gångvägen, då han förstod att Alexander Storåker inte tänkte stanna, medan åklagaren menade att polisen jagade efter pojken ända fram till olycksplatsen. Men tingsrätten skriver:

”Inte heller ger utredningen stöd åt åklagarens påstående att polismannen genom att ligga väldigt nära föraren av crossen med polisbilen hetsat/stressat eller agerat på annat sätt som lett till att föraren av crossen tappat kontrollen över denna med dess tragiska följdeffekt. Inte heller på annat sätt kan det av utredningen anses att polismannen agerat så oaktsamt att det kan aktualisera straffansvar. Åklagaren har därmed inte kunnat styrka sina olika gärningspåståenden och åtalet lämnas därför utan bifall.”

GP har sökt åklagaren för en kommentar.

En tid efter dödsolyckan samlades mopedister från hela Sverige i Lerum och höll en motorkaravan genom kommunen till pojkens minne. Ett år senare höll man ännu en karavan (på bild).
En tid efter dödsolyckan samlades mopedister från hela Sverige i Lerum och höll en motorkaravan genom kommunen till pojkens minne. Ett år senare höll man ännu en karavan (på bild). Bild: Tobias Kjellberg
ANNONS