Allmänheten uppmanas avliva asiatiska blåskrabban

Den asiatiska blåskrabban upptäcktes första gången på Hönö i Göteborgs skärgård för nio år sedan. Nu vänder sig myndigheterna till allmänheten för att stoppa spridningen.
– Krabban är ett allvarligt hot mot våra inhemska arter, säger Erland Lettevall vid Havs- och vattenmyndigheten.

ANNONS
|

Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen uppmanar badgästerna att hjälpa till med att stoppa spridningen i ett inlägg på myndighetens Facebooksida:

”Se hit! Asiatisk blåskrabba är en invasiv art som kan göra stor skada för vår biologiska mångfald om den får fortsätta sprida sig i våra svenska vatten.” och ”Släpp inte tillbaka den i vattnet”, står det bland annat.

Myndigheten uppmanar också allmänheten att rapportera in alla fynd via ”rappen.nu” vid Statens Lantbruksuniversitet för att kunna följa utbredning.

Känner smärta

Erland Lettevall är utredare vid Havs- och vattenmyndighetens miljöövervakningsenhet.

– Den är en invasiv art och betydligt mer livskraftig och mer tålig än våra inhemska arter och därför är det viktigt att den avlivas så snabbt och smärtfritt som det bara går. Krabbor känner smärta och mest skonsamma sättet är att lägga krabborna på is eller frysa dom och sedan avliva dem. De kan användas för agn för både fisk och krabbor, säger han.

ANNONS
Erland Lettevall, är utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.
Erland Lettevall, är utredare vid Havs- och vattenmyndigheten. Bild: Natalie Greppi

Den asiatiska blåskrabban upptäcktes för första gången 2012 utanför på Hönö i Göteborgs skärgård. Två år senare hittades ytterligare en blåskrabba nära Ringhals, söder om Göteborg och sommaren 2015 hittades en tredje även den här gången på Hönö. Sommaren 2019 fångades ett 50-tal blåskrabbor utanför Stenungsund.

– Vi har identifierat blåskrabbor längs kusten från Öresund utanför Malmö till Strömstad och Kosteröarna i Bohuslän. Vi vet att det finns men saknar uppgifter om tätheten, säger Erland Lettevall.

”Inte vandrat hit själv”

LÄS MER: Oron för blåskrabban växer

Vuxna blåskrabbor klarar stora variationer i temperatur, från noll till 30 grader, och tål både sötvatten och havsvatten.

– Vår bedömning är att blåskrabban inte har vandrat till svenska vatten själv utan har kommit hit med hjälp av barlastvatten, säger Erland Lettevall.

Barlastvatten pumpas in i fartygs barlasttankar för att ge lastfartyg stabilitet vid lätt eller ingen last. När fartyget lastas pumpas motsvarande tyngd vatten ut.

LÄS MER: Isabella, 11, hittade unika maneter i badsjö

LÄS MER:Så smakar maneter, tång och sjöpung

Fakta: Den asiatiska blåskrabban

  • Vuxna hannar har en blåsa i "tumvecket" på klorna. Färgen varierar mellan grönt, purpur och rött med mörkare fläckar, och benen har mörkare ränder.
  • Blåskrabbor lever på hårda och sandiga bottnar i marina miljöer, och runt flodmynnigar. De är allätare och livnär sig på makroalger, små ryggradslösa djur som märlkräftor, havsborstmaskar och musslor men även på fiskyngel.
  • Blåskrabbor kan förekomma tätt och i stora mängder. Både på den Nordamerikanska östkusten och i Frankrike har man funnit områden med över hundra blåskrabbor per kvadratmeter.n.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

ANNONS