Så vill byggherrarna ersätta Scandinavium

Ett nytt Scandinavium, ett nytt Valhallabad, en ny Lisebergshall och tre nya mindre arenor. Det erbjuder nu åtta av Göteborgs största bygg- och fastighetsbolag i utbyte mot en halv miljon kvadratmeter kommunal mark. – Vi tror att detta behövs för stadens tillväxt, säger Thomas Dahl, vice vd på Wallenstam.

ANNONS

Så ser arenafrågans lösning ut, som den presenterades på tisdagen av ett konsortium bestående av åtta stora bygg- och fastighetsbolag. I förslaget ingår ävenen ersättning för Valhalla idrottsplats, på Heden.

Därmed går diskussionen om det så kallade evenemangsområdet - i det här fallet ytan mellan Nya Ullevi och Svenska mässan - in i ett nytt skede.

Kommunstyrelsen slog för ett år sedan fast att Scandinavium behöver ersättas. Därefter har kommunen dragit igång en utredning om evenemangsområdet och ordnar under denna månad dialogmöten för allmänheten om områdets framtid.

Villa ha 500 000 kvadratmeter mark i utbyte

Tisdagens förslag levererades av företagsgruppen "Plats för Göteborg" under en presskonferens.

– Vi har funnits länge i Göteborg, tror på Göteborg och vill fortsätta verka här. Förslaget har vi arbetat fram under ett år och vi tror att detta behövs för stadens tillväxt, sägertalespersonen Thomas Dahl, vice vd på Wallenstam.

ANNONS

Grundbulten i förslaget är att kommunen ger konsortiet byggrätt på 500 000 kvadratmeter mark. Som motprestation till överlåtelsen får kommunen de inledningsvis nämnda arenorna.

Dessutom är tanken att det ska byggas en blandstad med 5 000 bostäder, lika många arbetsplatser och hotell längs med Mölndalsån.

NyttScandinavium med 13 700 platser

Projektets inledning skall bli bygget av ett nytt Valhallabad, väster om Valhalla IP. När "Stadsbadet" står klart rivs Valhallabadet och nya Scandinavium byggs på dess plats.

Gamla Scandinavium är tänkt att stå kvar under byggtiden.

Arkitekten Gert Wingårdh är medveten om att rivning av kulturklassade Valhallabadet är en känslig fråga:

- Det är väldigt viktigt att tidigt ge ett erbjudande som är bättre än det nuvarande Valhallabadet, sa Wingårdh och la till att den som har en Volvo från 70-talet blir ofta gladare av att få en av 90-talsmodell.

Det nya Scandinavium får plats med en hockeypublik på 13 700. Den nya Lisebergshallen är tänkt att rymma 4 000, och ha tre träningshallar ovanpå sig.

- Och ovanpå dem kan man anlägga en park, sa Wingårdh.

Ny stadsdel

Som en särskild finess framhölls att den nya stadsdelen kommer att fungera som en länk mellan Gårda och centrum, till skillnad mot nuvarande läge som barriär.

ANNONS

- Hela åstråket blir en destination i sig, med lägre hus mot Gårda och högre längre bort från Mölndalsån, sa arkitekten Magnus Månsson.

Tre riktigt höga hus är inritade i planen: 35 våningar höga "bostadstorn".

Området - och bostäderna - ska vara tillgängligt för alla, förklarade konsortiets talesmän. Problemet är hur det ska gå till.

- Utmaningen är att det senast byggda är det dyraste. Det är en samhällspolitisk fråga att lösa, sa Thomas Dahl, som nämnde att dyra bostadsrätter kan finansiera billigare hyresrätter, som i Frihamnen.

Sedan tidigare har byggbolaget Serneke anmält intresse för att bebygga evenemangsområdet. Ytterligare minst en grupp byggföretag sägs också vara intresserade.

Före årsskiftet ska kommunstyrelsen och -fullmäktige få en rapport om framtiden för området.

Fakta: "Plats för Göteborg"

I konsortiet ingår Balder, Castellum, HSB, Platzer, Riksbyggen, Skanska, Stena Fastigheter och Wallenstam. Dessutom är fyra arkitektbyråer samarbetspartners: Semrén Månsson, White, Wingårdhs och Sweco.

ANNONS