Kongressens bägge hus – representanthuset och senaten – ska fastslå resultatet från elektorerna.
Kongressens bägge hus – representanthuset och senaten – ska fastslå resultatet från elektorerna.

Biden ska godkännas – så går omröstningen till

Under onsdagen ska kongressen bekräfta valet av Joe Biden till president. Men republikaner motsätter sig beslutet. Det betyder en förlängning av processen men ändrar ingenting i sak. Biden är vald.

Det här är en analyserande text. Slutsatserna är skribentens egna.

ANNONS
|

Donald Trump fortsätter in i det sista att hävda att han berövats presidentposten. Han vägrar erkänna sig besegrad, uppmanar sina sympatisörer att demonstrera utanför kongressen och antyder att han inte frivilligt lämnar Vita huset den 20 januari då Joe Biden svär presidenteden.

Men den demokratiska ordningen har sin gång med eller utan Donald Trumps uppställning.

Presidentvalet hölls den 3 november, delstaterna certifierade sina resultat den 8 december och den 14 december lade elektorerna sina röster. Därmed var Joe Bidens seger klar. Den 6 januari sammanträder kongressens båda hus – representanthuset och senaten – och fastslår resultatet från elektorerna.

Det förekommer då och då att kongressledamöter och senatorer vill markera när delstaternas resultat tas upp för godkännande ett och ett i taget. Regeln är från 1880. Då krävs att en ledamot av representanthuset får med sig en senator och kräver en granskning. Det sker skriftligt men en begäran behöver inte åtföljas av en närmare beskrivning. När detta inträffar avsätts två timmar för debatt. Men det har inte i modern tid ändrat valutgången.

ANNONS

LÄS MER:Trump och Biden valspurtade i Georgia

Ville ändra i lagen

Denna gång försökte dock en republikansk politiker att få till en annan skrivning av lagen men en domstol avvisade omedelbart förslaget. Tanken var att vicepresidenten skulle ges en mer aktiv roll och kunna vara med och avgöra. Nu har vicepresidenten – som formellt är ordförande i senaten – endast en ceremoniell position när valresultatet fastställs. Donald Trump pressar sin vicepresident Mike Pence att aktivt motsätta sig valresultatet och har gjort ett flertal hotfulla uttalanden med innebörden att han annars kommer att underminera Pences väntade valkampanj inför presidentvalet 2024.

Nu har omkring hälften av de republikanska ledamöterna i representanthuset och ett tiotal senatorer aviserat att de tänker motsätta sig elektorernas utslag i bland annat de sex vågmästarstaterna Arizona, Pennsylvania, Georgia, Wisconsin, Michigan och Nevada. Det är helt i linje med Trumps uppmaning att de skall obstruera mot valresultatet. På det sättet kommer det att bli minst sex uppehåll med två timmars debatt åt gången. Efter varje debatt sker omröstningen och majoriteten både i representanthuset och senaten kommer att godkänna elektorernas resultat. Demokraterna har majoritet i representanthuset och i senaten är tillräckligt många republikaner redo att rösta för att Biden vunnit valet för att resultatet skall stå sig.

Trumps juridiska team har framfört idén att guvernörerna i vågmästarstaterna skall avgöra men det hade i så fall krävt att kongressens majoritet röstat ned elektorernas resultat och att guvernörerna – som godkände sammanräkningarna av rösterna den 8 december – plötsligt skulle ändra uppfattning.

ANNONS

LÄS MER:Trumps påtryckningar går inte att missuppfatta

Vid vägs ände

Donald Trump är med andra ord vid vägs ände i och med kongressens omröstning då Joe Bidens seger slutgiltigt fastställs. Dessförinnan har omräkningar skett i delstaterna, domstolar har prövat överklaganden och avvisat, Högsta Domstolen har också avvisat och justitieministern har bekräftat att ingenting uppdagats som kan förändra valresultatet.

Men Trump tänker inte ge med sig iallafall. Han kampanjade inför tisdagens extra senatsval i Georgia och det var knappast en kraftfull uppbackning av de republikanska kandidaterna som han presterade. Han använde istället tillfället till att fortsätta att lägga grunden för den kampanj som han avser att bedriva och som bygger på att han utsatts för avancerat valfusk och blivit fråntagen presidentskapet.

Trump har ytterligare två veckor på sig att utnyttja alla de ekonomiska och personella resurser som står till hans förfogande i egenskap av president. Det innebär bland annat utnyttjandet av presidentplanet Air Force One fram och tillbaka till sina egendomar i Florida och New Jersey där också familjemedlemmarna kan följa med i den mån de inte utnyttjar övriga flygplan i presidentflottan. Han har också möjlighet att sätta många käppar i hjulet för den nye presidenten både utrikes- och inrikespolitiskt.

Vaccinationerna mot covid-19 har till exempel i det närmaste avstannat. Av de 20 miljoner som nu skulle ha vaccinerats har endast 4,5 miljoner fått den första dosen.Trump har inte visat intresse för att med federalt stöd se till att delstaterna kan snabba upp insatsen.

ANNONS

LÄS MER:Trumps kampanj i en ny och allvarligare fas

ANNONS