IFK-bas och S-politiker utreds för brott

En brottsutredning är inledd av IFK-basen Frank Anderssons agerande. Utredningen gäller även den nyligen avgångne politikern Abbas Zarrinpour.

ANNONS
|

- En förundersökning är inledd om osant intygande och brukande av falsk urkund, säger kammaråklagare Niklas Högdén, en av de tre åklagare som framgångsrikt drev det uppmärksammade Vår Krog & Bar-målet.

Flera anmälningar har gjorts av privatpersoner som tagit del av GP:s avslöjanden under de senaste veckorna om de båda S-politikernas arvodeshantering.

Frank Andersson undertecknade, som ordförande i fotbollsklubben Gunnilse IS, arbetsgivarintyg som han själv medgett innehöll felaktiga löneuppgifter för Abbas Zarrinpour.

Den sistnämnde, kassör i klubben, tjänade enligt ett av intygen 55 850 kronor i månaden hos fotbollsklubben. Med detta intyg kunde Zarrinpour få ut 338 kronor i timmen från Västra Götalandsregionen som ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

ANNONS

Regionen har slagit fast att "felaktiga uppgifter lämnats som legat till grund för felaktiga utbetalningar". Regionen beslutade dock att inte polisanmäla förfarandet. I stället har Zarrinpour krävts på återbetalning av 177 910 kronor.

GP har också kunnat visa att Frank Andersson skrivit under arbetsgivarintyg till kommunens trafiknämnd, med belopp som inte varit de samma som de han intygat till regionen. Vissa dagar har Zarrinpour tagit ut ersättning för förlorad arbetsinkomst från både regionen och kommunen, samtidigt.

- Eftersom jag gör bedömningen att det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats, så har jag beslutat inleda förundersökning om osant intygande och brukande av falsk urkund, säger kammaråklagare Niklas Högdén.

- Det kan också bli aktuellt att lägga in en misstanke om bedrägeri, men det är i de två ovan nämnda rubriceringarna som förundersökning är inledd, säger Högdén.

Han poängterar att kravet för att inleda förundersökning är lågt ställt och det inte finns någon person som är skäligen misstänkt.

Men brottsmisstanken osant intygande – kan den vara riktad mot någon annan än Frank Andersson?

- Det är klart att den är kopplad till honom. Men vi måste ha ett rejält underlag innan vi kan presentera en formell brottsmisstanke riktad mot en person, förklarar Niklas Högdén.

ANNONS

Åklagaren beskriver att det närmaste arbetet, lett av honom och utfört av polisen, handlar om att samla in, bearbeta och processa allt material som finns i ärendet.

- Sedan kommer nästa steg, som är beslut om att höra personer. Ett eventuellt åtal ligger långt fram i tiden, säger Högdén.

Bland de anmälningar som kommit in, handlar en om skattebrott. Den hamnade därför hos Ekobrottsmyndigheten, som beslutat att inte inleda förundersökning i den delen.

Abbas Zarrinpour har sedan GP började publicera uppgifterna om hans arvodeshantering, varit ett ärende hos den socialdemokratiska distriktsstyrelsen. De var i onsdags inte klara med någon utredning, då Zarrinpour meddelade att han omedelbart lämnar alla sina politiska uppdrag.

GP nådde Abbas Zarrinpour på fredagsmiddagen. Han kände då inte till att en förundersökning är inledd.

- Tack för den informationen. Jag ser fram emot den förundersökningen. Jag har varit slarvig men utredningen kommer visa, tror jag, att jag inte haft något uppsåt att tillskansa mig något jag inte haft rätt till, säger Zarrinpour.

Frank Andersson, som tidigare varit kommunalråd i Göteborg, har enbart kvar ett politiskt uppdrag: för regionen som ledamot i Göteborgsoperans styrelse.

Han blev nyligen omvald till ordförande i styrelsen för IFK Göteborg.

Andersson kandiderar också till ordförandeposten i den västsvenska delen av Riksidrottsförbundet. Det gäller Västra Götalands idrottsförbund, en hopslagning av Västsvenska och Västergötlands idrottsförbund. Årsstämma hålls 20 april.

ANNONS

Också för Frank Andersson är det en nyhet att en förundersökning inletts.

- Då får den ha sin gång, helt enkelt.

Hur ser du på risken att du fälls för osant intygande?

- Jag har inga ytterligare kommentarer till detta.

Hur ser du på uppgifterna i torsdagens GP att du intygat olika lönebelopp för samma period, 2015? Intygen till regionen och till trafiknämnden är inte synkade beloppsmässigt. Till regionen har Zarrinpour använt beloppet 48 750 och till kommunen 53 850 kronor plus påslag för semesterlön.

- När är de inskickade?

Det är inte helt lätt att säga för du har inte daterat intygen.

- Det är väl olika tillfällen? Är det inte så att regionen kräver intyg vid ett tillfälle och kommunen vid ett annat?

De har i alla fall använts av Zarrinpour för 2015 och har olika belopp.

- Ja, men 2015 börjar i januari och slutar i december, säger Frank Andersson och upprepar att olikheterna handlar om tidpunkterna när regionen respektive kommunen kräver in intyg.

ANNONS