Av de knappt tio procent män som köpt sexuella tjänster har 80 procent gjort det utomlands. 33 procent av männen som köpt sex hade gjort det i Sverige.
Av de knappt tio procent män som köpt sexuella tjänster har 80 procent gjort det utomlands. 33 procent av männen som köpt sex hade gjort det i Sverige.

Var tionde svensk man har köpt sex

Nästan tio procent av männen i Sverige har någon gång köpt sex. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste stora nationella befolkningsstudie om sexualitet.

ANNONS
|

Förra året presenterade Folkhälsomyndigheten en stor nationell befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Studien tar bland annat upp ämnet sex mot ersättning.

Ersättningen behöver inte vara pengar. Det kan lika gärna handla om att erbjuda någon kläder, presenter, alkohol, droger eller sovplats i utbyte mot sex.

Läs mer: GP:s specialsajt Systrar

Att kvinnor köper sex är mycket ovanligt, enligt studien. Däremot har nära en av tio män, nära 10 procent, någon gång gett ersättning för sexuella tjänster. Motsvarande siffra för kvinnor är mindre än en procent.

Elin Jacobsson, utredare på enheten för sexuell hälsa och hiv-prevention på Folkhälsomyndigheten, säger att resultaten ligger i linje med tidigare undersökningar.

ANNONS

– Det vi kan se är att det inte hänt så mycket och att det är slående hur stor könsskillnad det är på erfarenheterna. Det gäller nästan alla områden vi tittat på i studien, säger hon och fortsätter:

– Men man ska ha med sig att vi inte fångar in alla i undersökningen och att svaren kan påverkas av de stigma som finns kring att sälja och köpa sex.

Fler köper sex utomlands

Av de knappt tio procent män som köpt sexuella tjänster har 80 procent gjort det utomlands. 33 procent av männen som köpt sex hade gjort det i Sverige.

– Det tyder på att det finns attityder om att man kan göra på ett sätt hemma och på ett annat när man är bortrest, säger Elin Jacobsson.

Männen som köpt sex finns i alla åldersgrupper, de flesta är mellan 30 och 50 år. De har olika socioekonomiska tillhörigheter och det är inte ovanligt att de har välbetalda arbeten. Sexköparna hade i högre grad varit på tjänsteresor under det senaste året.

Omkring hälften har högre utbildning och hälften är gifta. Det är vanligare att sexköpare varit utsatta för våld eller sexuella handlingar mot sin vilja jämfört med dem som uppgett att de inte köpt sex. Alkohol- och drogkonsumtionen var också högre bland män som köpt sex.

ANNONS

Stora skillnader mellan de som säljer

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det så stora skillnader mellan kvinnorna som sålt sex att det är missvisande att tala om dem som en enhetlig grupp. Orsaker och erfarenheter varierar mycket.

I studien framhålls att unga kvinnor som säljer sin kropp sällan uppmärksammas av myndigheter eller stödverksamheter:

”Ett skäl kan vara att de sällan befinner sig på synliga arenor såsom gatan utan säljer sex via internet eller andra sociala kontakter, eller att stödverksamheterna saknar kompetens att fånga upp dem”.

Omkring hälften av de män som köpt sex har högre utbildning och hälften är gifta, enligt Folkhälsomyndighetens studie.
Omkring hälften av de män som köpt sex har högre utbildning och hälften är gifta, enligt Folkhälsomyndighetens studie. Bild: Elisabeth Alvenby

Stora skillnader mellan könen

50 procent av kvinnorna i studien säger att de någon gång har varit utsatta för sexuella trakasserier och befolkningsstudien visar sammantaget på tydliga skillnader mellan könen. Inte minst då när det gäller köp av sexuella tjänster och pornografi.

En stor andel, 70 procent, av männen uppger att de använder pornografi. 70 procent av kvinnorna i studien använder aldrig pornografi.

– Vi har inte undersökt användningen av porr tidigare, så vi har inget jämförande material, säger Elin Jacobsson. Men landskapet för pornografi har förändrats och blivit mer lättgängligt i och med internet.

Lågt betyg för sex- och samlevnadsundervisningen

Folkhälsomyndigheten pekar på att pornografianvändning och kopplingen till hälsa behöver undersökas mer. "En viktig del i det förebyggande arbetet är att diskutera pornografins negativa konsekvenser med pojkar och män, och skolan är en viktig arena för detta".

ANNONS

Trots det anser endast 19 procent att sex- och samlevnadsundervisningen gett dem tillräckliga kunskaper i ämnet.

– Det ser väldigt olika ut på olika skolor och även på lärarutbildningarna. Här finns ett arbete att göra, både vad gäller fortbildning och behov av stöd, för att undervisningen ska kunna möta de behov som finns, säger Elin Jacobsson.

Läs mer:

LÄS MER:Svenska skolflickor drogs in i sexhandel – hundratals män ville köpa dem

LÄS MER:Här kan du lyssna på Systrar

Befolkningsstudien om sex

I slutet av maj 2019 presenterade Folkhälsomyndigheten Sveriges första stora nationella befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på över 20 år.

Studien är gjord på regeringens uppdrag och enkäten har besvarats av drygt 15 000 personer i åldrarna 16-84 år.

Mest framträdande i befolkningsstudien är de stora könsskillnaderna. Främst gäller det användningen av pornografi, köp av sexuella tjänster och utsatthet för sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och sexuellt våld.

Enkäten skickades ut med post till ett slumpmässigt urval av totalbefolkningsregistret på cirka 50 000 personer. Svarsfrekvensen blev 31 procent. Bortfallet har hanterats med viktning för att svaren i möjligaste mån ska representera Sveriges befolkning. Resultaten bör ändå tolkas med försiktighet.

Källa: Folkhälsomyndigheten

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS