Front Advokater har sitt huvudkontor på Kungstorget. Där har byråns anställda minskat från 88 tidigare i våras, till i dag 73, enligt byråns hemsida.
Front Advokater har sitt huvudkontor på Kungstorget. Där har byråns anställda minskat från 88 tidigare i våras, till i dag 73, enligt byråns hemsida. Bild: Stefan Berg

Hård ton men ingen hävning av Fronts avtal

Tonen var hård mot advokatbyrån Front från alla kommunstyrelsens partier. Men Demokraternas yrkande om hävning av avtalet fick bara stöd av SD.

ANNONS
|

Beslutet i kommunstyrelsen blev att kommunen ska utöka sin egen juridiska kompetens, och skyndsamt ta fram en plan för att öka inköps- och beställarkompetensen. Detta enligt Socialdemokraternas yrkande.

Under tre månader var Fronts advokater, kommunens störste leverantör av juridiska tjänster, avstängda från sina mångmiljonavtal med Göteborgs kommun. Detta efter GP:s granskning av advokatbyrån.

Utredning visade stora brister

Kommunens utredning visade omfattande brister hos den stora advokatbyrån, men inköps- och upphandlingsförvaltningen beslutade att inte häva avtalet.

LÄS MER:Demokraterna vill häva avtalet med Front

Demokraterna la därefter ett yrkande i kommunstyrelsen.

– Vi yrkar att avtalet ska hävas. Det är det enda anständiga, sa partiets gruppledare Martin Wannholt, när han la yrkandet, och fortsatte:

ANNONS

– Man kan inte utgå ifrån att man skulle förlora en process. Sannolikt finns det en hel del ytterligare felaktigheter som kan komma fram i en process mot Front. Så det ser vi bara som positivt.

Vid onsdagens kommunstyrelsemöte förlorade Demokraterna voteringen med siffrorna 10-3, och stöd enbart av SD.

I stället klubbades ett S-yrkande och ett från V och MP.

”Man har en förväntan på etik och moral”

– Det är ju för jävligt det ni grävt fram, säger Jonas Attenius (S). Man har en förväntan på etik och moral av ett företag som levererar juridik. Men vi har en svår och trubbig lagstiftning, och den samlade bedömningen av professionen är att det inte finns enskilda händelser som gör att vi kan häva avtalet.

Kommunstyrelsens beslut är att en plan ska tas fram ”för att väsentligt minska samtliga nämnders och styrelsers behov av externa juridiska tjänster”.

– Vi behöver en större andel juridik i egen regi. Det är ett sätt för kommunen att minska risken, säger Attenius.

Kommunstyrelsen beslutade också enligt ett V-MP-yrkande att ge Inköps- och upphandlingsnämnden resurser att ”säkerställa att kommande upphandlingar görs med avtal som går att häva om en leverantör skickar bluffakturor”.

De fyra samverkande borgerliga partierna la inget yrkande i kommunstyrelsen, men skriver i ett yttrande att ”överdebitering och fakturering av icke-kvalificerad arbetskraft är allvarliga överträdelser”, och pekar på att det finns mycket att göra för att säkra att skattepengarna inte ”förvillas bort”.

ANNONS

Nya upphandlingen pausas

I övrigt hänvisade allianspartierna till vad Inköpsnämnden beslutade i förra veckan. Det handlade om stickprover, avtalsuppföljningar, beställarutbildningar, samt om ett stopp för den pågående, nya upphandlingen av juridik.

Gustaf Göthberg (M), ordförande i nämnden förklarade:

– Vi pausar den pågående upphandlingen så att vi säkerställer att lärdomarna från Fronts avsteg från ramavtalet finns med. Inköpsnämnden ska fatta ett beslut om upphandlingen i augusti. Det kan bli aktuellt med en tillfällig upphandling.

LÄS MER:Debiterade för 20 timmars jobb – på en dag

LÄS MER:Lista: Roland Adrells långa dagar

LÄS MER:Jurister fick lära sig ta betalt – för tid i duschen

LÄS MER:Bakom fronten – juristerna talar ut om överdebiteringar och saltade fakturor

I GP:s granskning av Front hävdade flera källor att advokatbyrån satt överdebitering i system. Flera tips handlade specifikt om den dåvarande delägaren och vd:n Roland Adrell.

Han lämnade byrån 1 april.

Revisionsbyrån Ernst & Young lämnade en på åtskilliga punkter starkt kritisk rapport, och konstaterade att anklagelserna mot Adrell för överredovisning av nedlagd tid ”kan vara riktiga”.

Oklart med konsultavtal

25 maj beslutade Inköps- och upphandlingsförvaltningen att ramavtalen inte ska sägas upp. Som ett skäl angavs att Front använt sig av möjligheten till ”självrättelse” genom att Adrell lämnat byrån.

Men samtidigt har Front ”under en övergångstid” slutit ett konsultavtal med Roland Adrells advokatbolag. Avsikten med det sägs vara att han ska fullfölja pågående uppdrag.

Statusen för detta konsultavtal är oklar. Roland Adrell vill inte svara på GP:s frågor. Det vill inte heller Frontdelägaren Erik Wallberg.

ANNONS
ANNONS