Bilden är ett montage.
Bilden är ett montage. Bild: Stefan Berg

Bakom fronten – juristerna talar ut om överdebiteringar och saltade fakturor

För att vinna upphandlingen med Göteborgs stad dumpades priserna. Men för att ekvationen ska gå ihop måste extra timmar faktureras; timmar som inte har arbetats. Den bilden bekräftas av flera nuvarande och tidigare anställda på Front Advokater.

ANNONS
|

GP har haft kontakt med fem källor som har eller har haft direkt insyn i advokatbyråns arbete. Ingen av dem vill ställa upp med namn.

– Samhället gillar visselblåsare. Arbetsgivare gör det inte, säger en av dem som GP pratat med.

GP har tidigare visat hur advokatbyråns vd Roland Adrell fakturerat för stora belopp. Vissa dagar har advokaten lagt in 20 timmar på samma dag. Dessutom har GP kunnat visa att en av de anställda tidigare slagit larm internt. Göteborgs kommun har också, sedan i slutet av förra året, känt till innehållet i det mejl, som skickades runt bland juristerna på Front Advokater. Där nämns både att ramavtalets regler inte följs och vd:n Roland Adrell uppmanat en anställd att lägga in mer tid än vad som faktiskt arbetats. Roland Adrell menar att det handlade om ett missförstånd.

ANNONS

– Jag har aldrig uppfattat det som om det skulle vara en faktisk feldebitering från början. Det är faktiskt så, har han tidigare sagt till GP.

Nu kan GP publicera nya uppgifter om Front Advokater. De källor GP pratat med vittnar om en advokatbyrå som tar lite betalt per timme när Göteborg och andra offentliga uppdragsgivare kallar, men som kompenserar genom att lägga in extra timmar för att få ekvationen att gå ihop.

Anställd:

"Jag skulle säga att alla vetat om överfaktureringen men alla har blundat för det. För hade man inte gjort det hade inte verksamheten gått runt. Det är en fruktansvärd tystnadskultur. Och de som verkligen har möjlighet att säga ifrån är samma människor som också tjänar pengar på detta.

Jag har sett hur en av delägarna satt upp massa tid i olika ärenden. Ärenden där jag vet att inte en enda minut har utförts av det påstådda arbetet. Detta är satt i system. Det finns även andra som gjort samma sak.

För staden har det varit lite av en utpressningssituation. Om de klagar eller bestrider kostnaderna får de en sur advokat på halsen och samtidigt, i och med ramavtalet, kan de heller inte vända sig till någon annan.

ANNONS

Det som upprör mest är att man samtidigt pratar om att man tar ett samhällsansvar. Man är med uppe hos Gårdstensbostäder och solar sig i glansen där eller är med och gör någon läxläsning någon gång. Samtidigt överfakturerar man staden med miljontals kronor."

Anställd:

"Av folk i chefspositioner på byrån blir man uppmanad att lägga in extra timmar i de ärenden man arbetar med. Jag skulle säga att detta är allmänt förekommande på Front, det har inte bara med vd:n Roland Adrell att göra.

Detta har uppstått eftersom taxorna är så låga när man jobbar i avtalen. Samtidigt är lönerna högre på Front än på andra byråer. I höstas var snittlönen 54 000 kronor i månaden för alla jurister, men många på Front ligger på 80 000 och 90 000 i månaden. Detta går inte ihop. Enda sättet att bli lönsam är då att lägga in väldigt mycket tid; mer timmar än man jobbat.

Jag tycker att denna överdebitering är helt förkastlig. Man gör inte så. Ur advokatetiskt perspektiv är det väldigt allvarligt. Egentligen skulle jag vilja skriva till Advokatsamfundet, men då förstör jag ju min karriär. Jag har pluggat i fem år för att komma hit.

En sak som gör att det kan fortsätta är att det finns en tystnadskultur i advokatbranschen. Alla befinner sig någon gång i gråzonen, och då vill man inte gärna tala illa om någon annan. En annan sak är att arbetsplatserna är väldigt hierarkiska. Normala årliga löneökningar för jurister som arbetar på advokatbyrå är 5 000 till 10 000 kronor, också unga människor kan tjäna 70 000 i månaden. Den som framför kritik riskerar att missgynnas vid lönehöjningarna. En förutsättning för att få den årliga lönehöjningen är att juristen fakturerat tillräckligt med timmar och är lönsam för byrån.

ANNONS

Jag vet ett kommunalt bolag som ifrågasatt Fronts fakturor. Men överlag tror jag det är få beställare som gör det. Och det är inte så lätt att granska och ifrågasätta fakturor från en advokatbyrå. Det bör göras av en jurist."

Tidigare anställd:

"Det är ett slugt system. Timmarna smetas ut på så många klienter att det blir svårt för någon enskild att ifrågasätta. Jag har själv sett det hända. Jag har också sett hur en av delägarna har ökat på timmarna för andra jurister och advokater i olika ärenden.

Delägarna sitter på styrelsemöten och tittar på lönsamheten och vad de anställda drar in. Och delägarna delar på den vinst som görs. Skulle man ta bort de miljoner som byrån drar in på det här sättet så skulle det direkt påverka den vinst som de kan dela på.

Det är finurligt uttänkt men samtidigt ett enormt missbruk av det förtroende man som advokat har att förvalta. Jag blir upprörd bara jag tänker på det. Det här slår mot hela branschen.

Det är också märkligt att staden nöjt sig med de svar man tidigare fått av Front Advokater."

Tidigare anställd:

"Mycket av problematiken har sitt ursprung i att Front vann ramavtalet med Göteborgs stad. Man dumpade priserna för att vinna upphandlingen.

ANNONS

Det finns vissa förvaltningar eller bolag inom kommunen som oftare ifrågasätter fakturor, som vill veta exakt vilka åtgärder som har gjorts, vilka jurister som varit inblandade och hur många timmar som lagts ner. Då är det svårare att skjuta in luft i fakturorna. Men ofta struntar förvaltningarna i specifikationerna. Istället betalar man bara.

Men det är inte bara en delägare som saltat fakturor. Det har både andra delägare och andra anställda på byrån gjort. Andra delägare har också uppmanat andra anställda att salta fakturorna.

Det finns också vissa stora ärenden som löpt på under lång tid där många från byrån varit inblandade. I sådana ärenden blir det enklare att gömma timmar, som egentligen inte arbetats."

Tidigare anställd:

"Front Advokater har höga ambitioner men inte den struktur på plats som krävs för att vara den välfungerande byrå man vill vara. Mycket av det som borde fungera gör inte det. Jag vet att det har funnits intern kritik mot att timmar som inte arbetats läggs in i ärenden. Det är en diskussion som tagits upp internt på byrån.

Om man tar frågan om överdebitering finns det flagranta exempel men också många fall där det mer handlar om onödig debitering.

Den typiska strukturen på en advokatbyrå är att det finns ett antal delägare som håller hårt i sina klienter och som tar hand om dem eftersom de är deras inkomstkälla. Men med upphandlade klienter skiljer det sig lite grann. Det blir lätt att de offentliga uppdragsgivarna faller lite mellan stolarna. Ingen tar riktigt ansvar. Ofta blir det därför många unga och nya jurister som får arbeta med det offentliga. Unga jurister som inte har den erfarenhet som krävs för att hantera stora, komplexa ärenden. Det blir ingen kvalitet.

ANNONS

Den här förklaringen om att Roland Adrell har lagt in sina tider i efterhand på fel dagar… Jag tycker den är väldigt osannolik. I det program som Front använder för tidrapportering finns det inte några hinder att i efterhand lägga in timmar på de dagar som man faktiskt har arbetat."

Front Advokater vill inte svara på fler frågor

Roland Adrell har tidigare sagt till GP att anledningen att han vissa dagar fakturerar för mer än han kan ha arbetat beror på att han samlar på sig arbetad tid som sedan läggs in i efterhand, på fel dagar.

– Nej, det går ju inte och då är det poster som så att säga hör till andra dagar, har han tidigare sagt till GP.

GP har sökt de ansvariga på Front Advokater sedan de första delarna av den här granskningen publicerades. En större intervju med vd Roland Adrell och delägaren Erik Wallberg har genomförts innan vittnesmålen om saltade fakturor fanns på plats. GP har ringt, skickat meddelanden och varit på plats på Front Advokater i hopp om att få kontakt med någon i ledningen, för att få svar på de nya uppgifter som nu publiceras. Vice vd Camilla Wikland lät i fredags hälsa, genom byråns receptionist, att de inte var intresserade av att ställa upp på en intervju med GP.

ANNONS

Efter GP:s första artiklar har Front Advokater publicerat en text på företagets hemsida för att ge byråns version av det inträffade. I texten menade Front Advokater har det inte fanns någon anledning att misstänka att några fel begåtts.

”Men med anledning av de påståenden som framförs rörande en enskild advokat, kommer advokatbyrån genomföra en intern revision av dennes arbete. Byrån har ingen anledning att befara någon feldebitering (…)”

Front Advokaters vice vd Susanna Messinger har bekräftat att revisionen rör Roland Adrell. Advokatbyrån skriver också att det inte funnits ”någon avsikt att vilseleda uppdragsgivaren”.

Advokatsamfundet agerar

Sedan de första artiklarna om kommunens advokater publicerades har flera kommuner, bland andra Göteborg, aviserat att de ska gå igenom Front Advokaters fakturering. Även Advokatsamfundet har kontaktat Front Advokater. Samfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander ska nu gå igenom de svar som byrån lämnar. Sedan ska Advokatsamfundets styrelse ta ställning till om ärendet skickas vidare till disciplinnämnden.

– Just när det gäller fakturering, oavsett vem man fakturerar, ska man alltid kunna utgå från att de uppgifter som lämnas in är korrekta. Men sedan är det fortfarande så att det inte är helt utrett vad som hänt. Jag är försiktigt med att ta ställning innan det är närmare utrett, har Mia Edwall Insulander tidigare sagt till GP.

ANNONS

Läs mer här:

LÄS MER:Debiterade för 20 timmars jobb – på en dag

LÄS MER:Jurister fick lära sig ta betalt – för tid i duschen

LÄS MER:Advokatsamfundet agerar efter GP:s granskning

LÄS MER:Politiker reagerar på Front-granskningen

ANNONS